22 Llibres trobats

Bona, César

El nuevo libro de César Bona nos invita a conocer de primera mano algunos de los casos maravillosos que están teniendo lugaren el ámbito educativo español, excelentes ejemplos de que la educación de nuestros hijos, la forma de enseñarles, puede hacerse deotra manera y, lo mejor de todo: funciona. Hay escuelas en España que están cambiando la educación. Escuelas que no están en Finlandia ni en Suecia, unas son públicas, otras rurales y algunas incluso están masificadas. Todas ellas son -Escuelas Changemaker- y están preparadas para liderar una verdadera transformación educativa. César Bona ha viajado por siete ciudadesy pueblos siguiendo el camino de algunas de las escuelas que están luchando para que cada niño, niña y joven tenga la oportunidad de convertirse en un agente de cambio. Son lugares que cuentan con alumnos motivados, maestros corrientes, y padres cómplices detrás.Escuelas excelentes académicamente y con un proyecto integral donde el respeto, la creatividad, la imaginación, el trabajo en equipo, la empatía y la interacción con la sociedad son el mejor camino para completar las enseñanzas de las asignaturas tradicionales. César Bona nos narra, con su personal y cercana voz, lo que han logrado estas escuelas, lo novedoso de sus métodos y cómo todos, sea cual sea nuestra edad, podemos cambiar el mundo. No olvidemos que los niños no son los adultos del mañana, son los niños del presente y ellos, si les dejamos ser niños, si les reforzamos su creatividad natural, su imaginación desbordante y trabajamos la empatía, la solidaridad y el respeto, pueden cambiar el mundo. No en el futuro, sino ahora. Porque una nueva educación no es un sueño, es una realidad.
9,95€ 9,45€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bona, César

Per què els llibres de text ja no són tan importants? Per què s'ha de relativitzar la importància dels deures? Per què cal educar en l'empatia? Per què l'educació ha d'estar per sobre de tots els governs? La nova educació és el testimoni sincer i valuós d'un mestre d'avui. «Cada nen és un univers. Tots són extraordinaris i no n'hi ha prou amb omplir-los el cap de dades, sinó que cal facilitar-los eines com a coneixement, empatia, sensibilitat i resiliència perquè puguin sortir enfortits de les situacions adverses. Han de saber que si es proposen alguna cosa i hi lluiten, poden aconseguir-ho, i que d'ells depèn que el món sigui un lloc millor.»César Bona César Bona, un dels cinquanta millors mestres del món segons el Global Teacher Prize, l'anomenat Premi Nobel dels professors, ens aclareix en aquest llibre que ser mestre no és acomodar els alumnes a uns plans d'estudi: tot educador s'ha d'adaptar al motor imparable i entusiasmat d'un nen. Cal motivar-los, estimular la seva creativitat i agullonar la seva curiositat, perquè ells no són només els adults de demà: són habitants del present. En primera persona, César Bona relata anècdotes, ens explica els moments clau en la seva vida que el van convertir en el mestre que és en la actualitat, i ens mostra que la metodologia d'ensenyament més efectiva és implicar-se amb els alumnes. Perquè l'educador és un ésser privilegiat que pot impartir i compartir els seus coneixements en tribu. Perquè una altra educació és possible. La crítica ha dit...«En César està obrint nous horitzons per als nens. Està creant líders del futur i els anima a portar les regnes per emprendre accions i canviar actituds -i pràctiques- en la societat.»Jane Goodall «Ensenya als alumnes com gaudir de la natura i dels animals, fer pel·lícules, jugar, imaginar i pensar en els altres. També els ensenya anglès, historia i matemàtiques, però el que ell considera bàsic és que siguin bones persones.»Nativel Preciado, Tiempo.
9,95€ 9,45€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bona, César

Un recull molt instructiu dels èxits pedagògics més fascinants d’arreu del mónEl nou llibre de César Bona ens convida a conèixer de primera mà alguns dels casos més meravellosos que estan succeint en l'àmbit educatiu, excel·lents exemples de que l'educació dels nostres fills, la manera d'ensenyar-los, es pot fer d'una altra manera i, el millor de tot: que funciona. Hi ha escoles que estan canviant l'educació. No són a Finlàndia ni a Suècia, són aquí. Unes són rurals i altres públiques, algunes tenen alumnes d'infantil i de primària, altres, a més, de secundària, de batxillerat o d'FP, però totes són «escoles Changemarker» i estan preparades per liderar una autèntica transformació educativa. César Bona ha viatjat a set ciutats i pobles seguint el camí d'algunes de les escoles que lluiten perquè cada nen i cada nena tingui l'oportunitat de convertir-se en un agent de canvi. Aquests centres compten amb alumnes motivats, mestres compromesos i pares còmplices. Escoles excel·lents des d'un punt de vista acadèmic, amb un projecte integral en el qual el respecte, la creativitat, la imaginació, el treball en equip, l'empatia, la interacció amb el barri i amb la societat són el millor camí per completar l'ensenyament de les assignatures tradicionals. L'autor ha entrevistat a mestres, pares i alumnes i ens narra, amb una veu personal i propera, els projectes que estan duent a terme, el que han aconseguit i com tots nosaltres, sigui quina sigui la nostra edat, podem aportar-hi molt. No hem d'oblidar que els nens no són els adults del demà, són els habitants del present. Si reforcem la seva creativitat natural, la seva imaginació desbordant, i treballem l'empatia, la solidaritat i el respecte, poden canviar el món. No en el futur, sinó ara. Perquè una nova educació no és un somni, és una realitat.
17,90€ 17,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bona, César

El nuevo libro de César Bona, el mejor maestro de España, nos invita aconocer de primera mano algunos de los casos maravillosos que estánteniendo lugar en el ámbito educativo español, excelentes ejemplos deque la educación de nuestros hijos, la forma de enseñarles, puedehacerse de otra manera y, lo mejor de todo: funciona.Hay escuelas en España que están cambiando la educación. Escuelas quedemuestran que otra forma de educar es posible. Escuelas que no están enFinlandia ni en Suecia unas son públicas, otras rurales y algunasincluso están masificadas. Todas ellas son «Escuelas Changemaker» yestán preparadas para liderar una verdadera transformación educativa.Son lugares que cuentan con alumnos, maestros corrientes, y padrescómplices detrás.Nos fijamos en escuelas de siete ciudades y pueblos de distintascomunidades autónomas que están luchando para que cada niño, niña yjoven tenga la oportunidad de convertirse en un agente de cambio en lasociedad actual, y donde han comprendido que aprender a conservarnuestro entorno y construir un mundo mejor es tan innegociable comoaprender a leer y escribir. Escuelas excelentes académicamente y con unproyecto integral donde el respeto, la creatividad, la imaginación, eltrabajo en equipo, la empatía, la interacción con el barrio y con lasociedad son el mejor camino para completar las enseñanzas de lasasignaturas tradicionales.César Bona ha viajado a estas escuelas, se ha entrevistado con maestrosy maestras, alumnos y alumnas, padres y madres y nos narra, con supersonal y cercana voz, lo que están haciendo, lo que han logrado, lonovedoso de sus métodos y cómo todos nosotros, sea cual sea nuestraedad, podemos cambiar el mundo.No olvidemos que los niños no son los adultos del mañana, son los niñosdel presente y ellos, si les dejamos ser niños, si les reforzamos sucreatividad natural, su imaginación desbordante y trabajamos la empatía,la solidaridad y el respeto, pueden cambiar el mundo. No en el futuro,sino ahora.Porque una nueva educación no es un sueño, es una realidad.
17,90€ 17,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bona, César

LA VIDA ENS HA DONAT UNA OPORTUNITAT PER REPENSAR L'EDUCACIÓ. La situació que hem viscut ha mostrat les febleses del sistema educatiu i ha posat de manifest que es troba molt lluny de la realitat. S'ha revelat la inflexibilitat del currículum, que cal adaptar-lo a la realitat, i no a l'inrevés. Els verbs que s'han sentit més aquests mesos quan es parlava d'educació són ''avaluar'' i ''examinar'', i el que hem d'analitzar és el sistema. Així que, en lloc de buscar diferents respostes a les preguntes de sempre, potser hem de canviar les preguntes: quines eines necessiten els nens i les nenes? Quines mancances trobem en l'educació que hem rebut? Servirà el que hem viscut per reflexionar o tornarem a l'educació prepandèmia com si no hagués passat res? Hem d'aprofitar aquest moment per replantejar-nos l'educació que volem: si hi ha alguna cosa clara és que tot comença en l'educació.
18,90€ 17,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bona, César

Una altra educació és possiblePer què els llibres de text ja no són tan importants? Per què s'ha de relativitzar la importància dels deures? Per què cal educar en l'empatia? Per què l'educació ha d'estar per sobre de tots els governs? La nova educació és el testimoni sincer i valuós d'un mestre d'avui. «Cada nen és un univers. Tots són extraordinaris i no n'hi ha prou amb omplir-los el cap de dades, sinó que cal facilitar-los eines com a coneixement, empatia, sensibilitat i resiliència perquè puguin sortir enfortits de les situacions adverses. Han de saber que si es proposen alguna cosa i hi lluiten, poden aconseguir-ho, i que d'ells depèn que el món sigui un lloc millor.»César Bona César Bona, un dels cinquanta millors mestres del món segons el Global Teacher Prize, l'anomenat Premi Nobel dels professors, ens aclareix en aquest llibre que ser mestre no és acomodar els alumnes a uns plans d'estudi: tot educador s'ha d'adaptar al motor imparable i entusiasmat d'un nen. Cal motivar-los, estimular la seva creativitat i agullonar la seva curiositat, perquè ells no són només els adults de demà: són habitants del present. En primera persona, César Bona relata anècdotes, ens explica els moments clau en la seva vida que el van convertir en el mestre que és en la actualitat, i ens mostra que la metodologia d'ensenyament més efectiva és implicar-se amb els alumnes. Perquè l'educador és un ésser privilegiat que pot impartir i compartir els seus coneixements en tribu. Perquè una altra educació és possible. La crítica ha dit...«En César està obrint nous horitzons per als nens. Està creant líders del futur i els anima a portar les regnes per emprendre accions i canviar actituds —i pràctiques— en la societat.»Jane Goodall «Ensenya als alumnes com gaudir de la natura i dels animals, fer pel·lícules, jugar, imaginar i pensar en els altres. També els ensenya anglès, historia i matemàtiques, però el que ell considera bàsic és que siguin bones persones.»Nativel Preciado, Tiempo
17,90€ 17,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bona, César

«Un viatge cap a la diversitat, una reflexió sobre l'èxit, el fracàs i les expectatives que condicionen nens, nenes i adolescents, i sobre com podem donar-los la possibilitat de construir el seu propi futur.» Què és l'èxit per a tu? I el fracàs? I si penses en nens i nenes, què contestaries? Quan mires els que t'envolten, consideres que no tens prejudicis? Hi ha certes creences que distorsionen la teva manera de veure la vida? Com a docents, moltes coses no ens les van ensenyar a la universitat, com a pares, aprenem a força d'assaig i error. L'empatia és un joc que cal practicar cada dia, i aix. no implica allunyar-se del que ets sinó acostar-se al que l'altra persona és i sent. Al món'hi ha gairebé vuit milions de persones, cadascuna diferent de la resta. Les diferències són un valor, i no un inconvenient. Quan entenguem aix., començarem a veure la vida d'una altra manera, amb la riquesa que proporciona la diversitat. En aquest llibre trobaràs hist.ries inspiradores que conviden a reflexionar sobre totes aquestes preguntes i sobre la manera com mirem els qui ens envolten. «No és el que mires, és el que veus», deia Thoreau. I cada paraula, cada gest, compta. La crítica ha dit...«César obre nous horitzons per als nens. Està creant líders del futur animant-los a agafar les regnes per emprendre accions i canviar actituds -i pràctiques- de la societat.»Jane Goodall «La meva primera descoberta del 2015 ha estat conèixer l'existència del professor César Bona. És un plaer comprovar que, de tant en tant, apareix un personatge humil capaç de despertar admiració unànime [...]. Ensenya els seus alumnes a gaudir de la natura i dels animals, i a fer pel·lícules, jugar, imaginar i pensar en els altres. També els ensenya anglès, hist.ria imatemàtiques, per. el que ell considera bàsic és que siguin bones persones.»Nativel Preciado, Tiempo
9,95€ 9,45€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bona, César

Una celebración de los Derechos del Niño para conmemorar el 60º aniversario de la proclamación. En algunos lugares del mundo existen niñas y niños que no pueden ir a la escuela, que no pueden comer cada día, que no pueden ir al médico si se ponen enfermos o que no son aceptados por ser diferentes...¿Por qué pasa esto? ¡No lo entiendo! ¡Si TODAS LAS PERSONAS somos distintas y eso es lo chulo! Paraarreglarlo, unas cuantas personas se reunieron y pensaron cómo podían proteger a niños y niñas. Así salieron los Derechos de la Infancia. Pero ¡atención! Porcada derecho, tenemos por lo menos un deber para quetodos estemos bien. ¿Quieres conocer los Derechos y Deberes de la Infancia para contárselos a tu vecino? Pues abre este libro y sabrás más.
14,95€ 14,20€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bona, César

«Un viaje hacia la diversidad, una reflexión sobre el éxito, el fracaso y las expectativas que condicionan a niños, niñas y adolescentes y sobre cómo podemos darles la posibilidad de construir su propio futuro.» ¿Qué es el éxito para ti? ¿Y el fracaso? Y si piensas en niños y niñas, ¿qué responderías? Cuando miras a los que te rodean, ¿consideras que estás libre de prejuicios? ¿Hay ciertas creencias que distorsionan tu manera de ver la vida? Como docentes, muchas cosas no nos las enseñaron en la universidad, como padres, vamos aprendiendo a base de ensayo y error. La empatía es un juego que hay que practicar a diario, y eso no implica alejarse de lo que eres sino acercarse a lo que la otra persona es y siente. En el mundo hay casi 8.000 millones de personas, cada una diferente al resto. Las diferencias son un valor y no un inconveniente. Cuando entendamos eso, comenzaremos a ver la vida de otra manera, con la riqueza que proporciona la diversidad. En este libro hallarás historias inspiradoras que invitan a la reflexión sobre todas esas preguntas y sobre el modo en que miramos a los que nos rodean. «No es lo que miras, es lo que ves», decía Thoreau. Y cada palabra, cada gesto, cuenta. La crítica ha dicho...«César está abriendo nuevos horizontes para los niños. Está creando líderes del futuro, animándolos a tomar las riendas para emprender acciones y cambiar actitudes y prácticas en sus sociedades.»Jane Goodall «Mi primer hallazgo de 2015 ha sido conocer la existencia del profesor César Bona. Es un placer comprobar que, de vez en cuando, aparece un personaje humilde capaz de despertar admiración unánime [...]. Enseña a sus alumnos a disfrutar de la naturaleza y de los animales, ya hacer películas, y a jugar, y a imaginar y a pensar en los demás. También les enseña inglés, historia y matemáticas, pero dice que lo más importanteparaél es que sean buenas personas.»Nativel Preciado, Tiempo.
17,90€ 17,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bona, César

¿Por qué ya no son tan importantes los libros de texto? ¿Por qué hay que relativizar la importanciade los deberes? ¿Por qué se debe educar en empatía? ¿Por qué la educación debe estar por encima de todos los gobiernos? La nueva educación es el testimonio sincero y valioso de un maestro de hoy. «Cada niño es un universo. Todos los niños son extraordinarios y no basta con llenarles la cabeza de datos, sino que hay que facilitarles herramientas como conocimiento, empatía, sensibilidad y resilienciapara que puedan salir fortalecidos de las situaciones adversas. Deben saber que si se proponen algo y luchan por ello, pueden conseguirlo, y que de ellos depende que el mundo sea un lugar mejor.»César Bona César Bona, uno de los cincuenta mejoresmaestros del mundo según el Global Teacher Prize, el llamado Premio Nobel de los profesores, nos aclara en este libro que ser maestro no es acomodar a los alumnos a unos planes de estudio: todo educador debe adaptarse al motor imparable y entusiasmado de un niño. Hay que motivarles, estimular su creatividad y aguijonear su curiosidad, porque los niños no son solo los adultos del mañana: son habitantes del presente. En primera persona, César Bona relata anécdotas, nos cuenta los momentos clave en su vida que le convirtieron en el maestro que es en la actualidad, y nos muestra que la metodología de enseñanza más efectiva es implicarse conlos alumnos. Porque el educador es un ser privilegiado, que puede impartir y compartir sus conocimientos en tribu. Porque otra educación es posible. La crítica ha dicho...«César está abriendo nuevos horizontes para los niños. Está creando líderes del futuro, animándoles a tomar las riendas para emprender acciones y cambiar actitudes -y prácticas- en sus sociedades.»Jane Goodall «Enseña a sus alumnos a disfrutar de la naturaleza y de los animales, hacer películas, jugar, imaginar y pensar en los demás. También les enseña inglés, historia y matemáticas, pero lo más importante para él es que sean buenas personas.»Nativel Preciado, Tiempo
17,90€ 17,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bona, César

La vida nos está dando una oportunidad para humanizar la educación. La situación que hemos vivido ha mostrado los descosidos del sistema educativo y ha puesto de manifiesto lo alejado que este se halla de la realidad. Se ha desvelado la inflexibilidad del currículo: es este el que ha de adaptarse a la realidad, no al revés. Estos meses, al hablar de educación, los verbos que más se han escuchado han sido examinar y evaluar. Es la vida la que nos está poniendo a prueba, y lo que tenemos que evaluar es el sistema. Así que, en lugar de buscar diferentes respuestas a las preguntas de siempre, quizá debamos cambiar las preguntas: ¿qué herramientas necesitan los niños y las niñas? ¿Qué carencias encontramos en la educación que hemos recibido? ¿Servirá lo que hemos vivido para reflexionar o volveremos a la educación prepandemia como si nada hubiera pasado? Tenemos que aprovechar este momento para replantearnos la educación que queremos: si hay algo que está claro, es que todo comienza en la educación. Los lectores comentan...«César aporta autenticidad.» «Inspirador.» «Muestra que otra educación es posible.» «Altamente recomendable si quieres encontrar una razón o muchas para ser maestro.» «Contagia las ganas de trabajar mejor.» «Simplemente increíble.» «Totalmente recomendado a todos aquellos que trabajamos en el mundo educativo.» «Te hace reflexionar.»
18,90€ 17,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bona, César

Una celebració dels Drets de l'Infant per commemorar el 60è aniversari de la proclamació! Hi ha llocs on nens i nenes no poden anar a l'escola, ni menjar cada dia, ni anar al metge si es posen malalts, o llocs on són observats per ser diferents...Per què passa, això? No ho entenc! Si TOTS som diferents, i precisament això és el més divertit! Per solucionar-ho, unes quantes persones es van reuniri van pensar com podien protegir els infants d'arreudel món. Així és com van sorgir els Drets de la Infància. Però compte! Per a cada dret, tenim almenys un deure perquè puguem conviure bé. Vols conèixerels Drets i Deures de la Infància per explicar-los alteu veí? Obre aquest llibre per saber-ne més detalls.
14,95€ 14,20€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bona, César

El nou llibre de César Bona ens convida a conèixer de primera mà alguns dels casos més meravellosos que estan succeint en l'àmbit educatiu, excel·lents exemples de que l'educació dels nostres fills, la manera d'ensenyar-los, es pot fer d'una altra manera i, el millor de tot: que funciona. Hi ha escoles que estan canviant l'educació. No són a Finlàndia ni a Suècia, són aquí. Unes són rurals i altres públiques, algunes tenen alumnes d'infantil i de primària, altres, a més, de secundària, de batxillerat o d'FP, però totes són «escoles Changemarker» i estan preparades per liderar una autèntica transformació educativa. César Bona ha viatjat a set ciutats i pobles seguint el camí d'algunes de les escoles que lluiten perquè cada nen i cada nena tingui l'oportunitat de convertir-se en un agent de canvi. Aquests centres compten amb alumnes motivats, mestres compromesos i pares còmplices. Escoles excel·lents des d'un punt de vista acadèmic, amb un projecte integral en el qual el respecte, la creativitat, la imaginació, el treball en equip, l'empatia, la interacció amb el barri i amb la societat són el millor camí per completar l'ensenyament de les assignatures tradicionals. L'autor ha entrevistat a mestres, pares i alumnes i ens narra, amb una veu personal i propera, els projectes que estan duent a terme, el que han aconseguit i com tots nosaltres, sigui quina sigui la nostra edat, podem aportar-hi molt. No hem d'oblidar que els nens no són els adults del demà, són els habitants del present. Si reforcem la seva creativitat natural, la seva imaginació desbordant, i treballem l'empatia, la solidaritat i el respecte, poden canviar el món. No en el futur, sinó ara. Perquè una nova educació no és un somni, és una realitat..
9,95€ 9,45€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bona, César

Una reflexió sobre les tècniques pedagògiques del futurPer què els llibres de text ja no són tan importants? Per què s'ha de relativitzar la importància dels deures? Per què cal educar en l'empatia? Per què l'educació ha d'estar per sobre de tots els governs? La nova educació és el testimoni sincer i valuós d'un mestre d'avui. «Cada nen és un univers. Tots són extraordinaris i no n'hi ha prou amb omplir-los el cap de dades, sinó que cal facilitar-los eines com a coneixement, empatia, sensibilitat i resiliència perquè puguin sortir enfortits de les situacions adverses. Han de saber que si es proposen alguna cosa i hi lluiten, poden aconseguir-ho, i que d'ells depèn que el món sigui un lloc millor.»César Bona César Bona, un dels cinquanta millors mestres del món segons el Global Teacher Prize, l'anomenat Premi Nobel dels professors, ens aclareix en aquest llibre que ser mestre no és acomodar els alumnes a uns plans d'estudi: tot educador s'ha d'adaptar al motor imparable i entusiasmat d'un nen. Cal motivar-los, estimular la seva creativitat i agullonar la seva curiositat, perquè ells no són només els adults de demà: són habitants del present. En primera persona, César Bona relata anècdotes, ens explica els moments clau en la seva vida que el van convertir en el mestre que és en la actualitat, i ens mostra que la metodologia d'ensenyament més efectiva és implicar-se amb els alumnes. Perquè l'educador és un ésser privilegiat que pot impartir i compartir els seus coneixements en tribu. Perquè una altra educació és possible. La crítica ha dit...«En César està obrint nous horitzons per als nens. Està creant líders del futur i els anima a portar les regnes per emprendre accions i canviar actituds -i pràctiques- en la societat.»Jane Goodall «Ensenya als alumnes com gaudir de la natura i dels animals, fer pel·lícules, jugar, imaginar i pensar en els altres. També els ensenya anglès, historia i matemàtiques, però el que ell considera bàsic és que siguin bones persones.»Nativel Preciado, Tiempo
9,95€ 9,45€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bona, César

«Un viatge cap a la diversitat, una reflexió sobre l'èxit, el fracàs i les expectatives que condicionen nens, nenes i adolescents, i sobre com podem donar-los la possibilitat de construir el seu propi futur.» Què és l'èxit per a tu? I el fracàs? I si penses en nens i nenes, què contestaries? Quan mires els que t'envolten, consideres que no tens prejudicis? Hi ha certes creences que distorsionen la teva manera de veure la vida? Com a docents, moltes coses no ens les van ensenyar a la universitat, com a pares, aprenem a força d'assaig i error. L'empatia és un joc que cal practicar cada dia, i això no implica allunyar-se del que ets sinó acostar-se al que l'altra persona és i sent. Al món'hi ha gairebé vuit milions de persones, cadascuna diferent de la resta. Les diferències són un valor, i no un inconvenient. Quan entenguem això, començarem a veure la vida d'una altra manera, amb la riquesa que proporciona la diversitat. En aquest llibre trobaràs històries inspiradores que conviden a reflexionar sobre totes aquestes preguntes i sobre la manera com mirem els qui ens envolten. «No és el que mires, és el que veus», deia Thoreau. I cada paraula, cada gest, compta. La crítica ha dit...«César obre nous horitzons per als nens. Està creant líders del futur animant-los a agafar les regnes per emprendre accions i canviar actituds -i pràctiques- de la societat.»Jane Goodall «La meva primera descoberta del 2015 ha estat conèixer l'existència del professor César Bona. És un plaer comprovar que, de tant en tant, apareix un personatge humil capaç de despertar admiració unànime [...]. Ensenya els seus alumnes a gaudir de la natura i dels animals, i a fer pel·lícules, jugar, imaginar i pensar en els altres. També els ensenya anglès, història imatemàtiques, però el que ell considera bàsic és que siguin bones persones.»Nativel Preciado, Tiempo
17,90€ 17,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bona, César

El nou llibre de César Bona ens convida a conèixer de primera mà alguns dels casos més meravellosos que estan succeint en l'àmbit educatiu, excel·lents exemples de que l'educació dels nostres fills, la manera d'ensenyar-los, es pot fer d'una altra manera i, el millor de tot: que funciona. Hi ha escoles que estan canviant l'educació. No són a Finlàndia ni a Suècia, són aquí. Unes són rurals i altres públiques, algunes tenen alumnes d'infantil i de primària, altres, a més, de secundària, de batxillerat o d'FP, però totes són «escoles Changemarker» i estan preparades per liderar una autèntica transformació educativa. César Bona ha viatjat a set ciutats i pobles seguint el camí d'algunes de les escoles que lluiten perquè cada nen i cada nena tingui l'oportunitat de convertir-se en un agent de canvi. Aquests centres compten amb alumnes motivats, mestres compromesos i pares còmplices. Escoles excel·lents des d'un punt de vista acadèmic, amb un projecte integral en el qual el respecte, la creativitat, la imaginació, el treball en equip, l'empatia, la interacció amb el barri i amb la societat són el millor camí per completar l'ensenyament de les assignatures tradicionals. L'autor ha entrevistat a mestres, pares i alumnes i ens narra, amb una veu personal i propera, els projectes que estan duent a terme, el que han aconseguit i com tots nosaltres, sigui quina sigui la nostra edat, podem aportar-hi molt. No hem d'oblidar que els nens no són els adults del demà, són els habitants del present. Si reforcem la seva creativitat natural, la seva imaginació desbordant, i treballem l'empatia, la solidaritat i el respecte, poden canviar el món. No en el futur, sinó ara. Perquè una nova educació no és un somni, és una realitat..
9,95€ 9,45€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bona, César

¿Por qué ya no son tan importantes los libros de texto? ¿Por qué hay que relativizar la importancia de los deberes? ¿Por qué sedebe educar en empatía? ¿Por qué la educación debe estar por encima de todos los gobiernos? La nueva educación es el testimonio sincero y valioso de un maestro de hoy. -Cada niño es un universo. Todos los niños son extraordinarios y no basta con llenarles la cabeza de datos, sino que hay que facilitarles herramientas como conocimiento, empatía, sensibilidad y resiliencia para que puedan salir fortalecidos de las situaciones adversas. Deben saber que si se proponen algo y luchan por ello, pueden conseguirlo, y que de ellos depende que el mundo sea un lugar mejor.-César Bona César Bona, uno de loscincuenta mejores maestros del mundo según el Global Teacher Prize, el llamado Premio Nobel de los profesores, nos aclara en este libro que ser maestro no es acomodar a los alumnos a unos planes de estudio: todo educador debe adaptarse al motor imparable y entusiasmado de un niño. Hay que motivarles, estimular su creatividad y aguijonear su curiosidad, porque los niños no son solo los adultosdel mañana: son habitantes del presente. En primera persona, César Bona relata anécdotas, nos cuenta los momentos clave en su vida que le convirtieron en el maestro que es en la actualidad, y nos muestra que la metodología de enseñanza más efectiva es implicarse con los alumnos. Porque el educador es un ser privilegiado, que puede impartir y compartir sus conocimientos en tribu. Porque otra educación es posible. La crítica ha dicho...-César está abriendo nuevos horizontes para los niños. Está creando líderes del futuro, animándoles a tomar las riendas para emprender acciones y cambiar actitudes -y prácticas- en sus sociedades.-Jane Goodall -Enseña a sus alumnos a disfrutar de la naturaleza y de los animales, hacer películas, jugar, imaginar y pensar en los demás. También les enseña inglés, historia y matemáticas, pero lo más importante para él es que sean buenas personas.-Nativel Preciado, Tiempo
9,95€ 9,45€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bona, César

El nou llibre del César Bona per al públic infantil. Un conte atemporal sobre la riquesa de ser nen i d'entendre a l'altre. Un llibre enginyós i divertit que promou el pensament creatiu. Aquesta és la història d'en Bernat Bonucci, un nen amb un cor molt gran i unes idees ben particulars del món que l'envolta. Un conte atemporal sobre la riquesa de ser nen i d'entendre i escoltar els altres. Un llibre enginyós i divertit que promou el pensament creatiu i ens convida a veure la màgia de les coses petites.
14,95€ 14,20€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bona, César

La vida nos está dando una oportunidad para humanizar la educación. La situación que hemos vivido ha mostrado los descosidos del sistema educativo y ha puesto de manifiesto lo alejado que este se halla de la realidad. Se ha desvelado la inflexibilidad del currículo: es este el que ha de adaptarse a la realidad, no al revés. Estos meses, al hablar de educación, los verbos que más se han escuchado han sido examinar y evaluar. Es la vida la que nos está poniendo a prueba, y lo que tenemos que evaluar es el sistema. Así que, en lugar de buscar diferentes respuestas a las preguntas de siempre, quizá debamos cambiar las preguntas: ¿qué herramientas necesitan los niños y las niñas? ¿Qué carencias encontramos en la educación que hemos recibido? ¿Servirá lo que hemos vivido para reflexionar o volveremos a la educación prepandemia como si nada hubiera pasado? Tenemos que aprovechar este momento para replantearnos la educación que queremos: si hay algo que está claro, es que todo comienza en la educación. Los lectores comentan...«César aporta autenticidad.» «Inspirador.» «Muestra que otra educación es posible.» «Altamente recomendable si quieres encontrar una razón o muchas para ser maestro.» «Contagia las ganas de trabajar mejor.» «Simplemente increíble.» «Totalmente recomendado a todos aquellos que trabajamos en el mundo educativo.» «Te hace reflexionar.»
10,95€ 10,40€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bona, César

La vida ens dona una oportunitat per repensar l'educació. La situació que hem viscut ha mostrat les febleses del sistema educatiu i ha posat de manifest que es troba molt lluny de la realitat. S'ha revelat la inflexibilitat del currículum, que cal adaptar-lo a la realitat, i no a l'inrevés. Els verbs que s'han sentit més aquests mesos quan es parlava d'educació són ''avaluar'' i ''examinar'', i el que hem d'analitzar és el sistema. Així que, en lloc de buscar diferents respostes a les preguntes de sempre, potser hem de canviar les preguntes: quines eines necessiten els nens i les nenes? Quines mancances trobem en l'educació que hem rebut? Servirà el que hem viscut per reflexionar o tornarem a l'educació prepandèmia com si no hagués passat res? Hem d'aprofitar aquest moment per replantejar-nos l'educació que volem: si hi ha alguna cosa clara és que tot comença en l'educació.
10,95€ 10,40€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bona, César

El nuevo libro de César Bona para el público infantil. Un cuento atemporal sobre la riqueza de ser niño y de entender al otro. Un libro ingenioso y divertido que promueve el pensamiento creativo. Esta es la historia de Bernardo Bonucci, un niño con un gran corazón y unas ideas muy particulares sobre el mundo que le rodea. Un cuento atemporal sobre la riqueza de ser niño y de entender y escuchar al otro. Un libro ingenioso y divertido que promueve el pensamiento creativo y nos invita a ver la magia de las pequeñas cosas.
14,95€ 14,20€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bona, César

«Un viaje hacia la diversidad, una reflexión sobre el éxito, el fracaso y las expectativas que condicionan a niños, niñas y adolescentes y sobre cómo podemos darles la posibilidad de construir su propio futuro.» ¿Qué es el éxito para ti? ¿Y el fracaso? Y si piensas en niños y niñas, ¿qué responderías? Cuando miras a los que te rodean, ¿consideras que estás libre de prejuicios? ¿Hay ciertas creencias que distorsionan tu manera de ver la vida? Como docentes, muchas cosas no nos las enseñaron en la universidad, como padres, vamos aprendiendo a base de ensayo y error. La empatía es un juego que hay que practicar a diario, y eso no implica alejarse de lo que eres sino acercarse a lo que la otra persona es y siente. En el mundo hay casi 8.000 millones de personas, cada una diferente al resto. Las diferencias son un valor y no un inconveniente. Cuando entendamos eso, comenzaremos a ver la vida de otra manera, con la riqueza que proporciona la diversidad. En este libro hallarás historias inspiradoras que invitan a la reflexión sobre todas esas preguntas y sobre el modo en que miramos a los que nos rodean. «No es lo que miras, es lo que ves», decía Thoreau. Y cada palabra, cada gesto, cuenta. La crítica ha dicho...«César está abriendo nuevos horizontes para los niños. Está creando líderes del futuro, animándolos a tomar las riendas para emprender acciones y cambiar actitudes y prácticas en sus sociedades.»Jane Goodall «Mi primer hallazgo de 2015 ha sido conocer la existencia del profesor César Bona. Es un placer comprobar que, de vez en cuando, aparece un personaje humilde capaz de despertar admiración unánime [...]. Enseña a sus alumnos a disfrutar de la naturaleza y de los animales, ya hacer películas, y a jugar, y a imaginar y a pensar en los demás. También les enseña inglés, historia y matemáticas, pero dice que lo más importanteparaél es que sean buenas personas.»Nativel Preciado, Tiempo.
9,95€ 9,45€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.