Resultats de la cerca

25 productes trobats

Altres categories
Aquest informe constitueix una anàlisi acurada, àmplia i rigorosa de l'educació al nostre país. En el marc de l'actual conjuntura econòmica i social, en què les reformes, els ajustos i les retallades posen en qüestió les bases del nostre model de benestar social,aquest anuari d'educació situa el dret a l'educació i la igualtat d'oportunitats en el centre del debat. Els altres dos llibres quecomposen l'Anuari 2011 són:- L'èxit educatiu a Catalunya. Indicadors dels sistemes educatius- El benestar als centres i en el professorat.Podeu consultar la presentació, el dossier de premsa i un Informe Breu dels indicadors i les conclusions de l'Anuari: Educació avui. Indicadors i propostes de l'Anuari 2011.
Soci/a Abacus 17,10€
PVP 18,00€
L'AMPA, com a fórmula associativa de familiars d'alumnes a l'escola, és vigent avui? Quantes AMPA hi ha a Catalunya? Quina aportaciófan a la vida dels centres educatius? Tenen espai els pares i mares en la presa de decisions i en la gestió escolar? Hi ha diferències entre els centres públics i privats? A partir de l'enquesta a 1.500 AMPA i directors de centres educatius, aquest informe analitza el funcionament, l'estructura i la participació a les AMPA i es pregunta sobre els reptes de futur de l'associacionisme de paresi mares al voltant de l'escola.
Soci/a Abacus 4,75€
PVP 5,00€
L’Anuari 2015 de la Fundació Jaume Bofill analitza un seguit de reptesclau de l’educació a Catalunya i planteja algunes de les qüestionsprioritàries en matèria de política educativa per tal d’aconseguir unsistema de qualitat i amb equitat.Estructurat en sis grans blocs i dotze capítols, l’Anuari aprofundeix entemes claus com, entre d’altres, el de la cultura de la innovacióeducativa, la personalització de l’educació, el multilingüisme i lainternacionalització de les aules, l’abandonament escolar prematur,l’equitat i l’eficiència del sistema, les polítiques de professorat, elfinançament de l’educació a Catalunya i els efectes de l’austeritat i lacrisi actual, els reptes de l’educació secundària obligatòria i del’ensenyament superior.L’Anuari inclou un seguit de propostes d’acció en els diversos reptesestudiats que configuren una agenda per a la transformació educativa delnostre país. Reptes de l’educació a Catalunya està dirigit per Josep M.Vilalta, i compta amb la col·laboració de vint experts en les distintesmatèries i àmbits del sistema educatiu.
Soci/a Abacus 30,40€
PVP 32,00€
Després de gairebé un decenni d’inici de la crisi econòmica, l’Anuari2016 fa balanç de tot el que està relacionat amb els seus impactes sobrel’educació i, en un moment en què sembla que la sortida es comença apercebre, planteja escenaris i propostes sobre com encarar el futur del’educació a Catalunya.br>br>Estructurat en tres gransblocs, enprimer lloc analitza una sèrie d’indicadors que ofereixen unaradiografia actualitzada i quantificada de l’estat de l’educació alnostre país. En segon lloc, fa una anàlisi de l’agenda política i eldesenvolupament de polítiques educatives entre el 2012 i el 2016. Eltercer bloc conté un treball monogràfic centrat en l’evolució del’educació durant aquests darrers anys marcats per la crisi i presenta,des de diferents angles, perspectives alternatives sobre quinespolítiques públiques en educació, en un context de recuperacióeconòmica, podrien servir millor l’interès d’assolir una educació dequalitat, inclusiva i amb equitat, en línia amb l’agenda europea i tambéamb els Objectius per al Desenvolupament Sostenible en l’horitzó 2030.L’estat de l’educació a Catalunya és un estudi dirigit per BernatAlbaigés i Francesc Pedró i, en el qual han col·laborat dotze expertsmés en aquest àmbit.
Soci/a Abacus 30,40€
PVP 32,00€
Quins són alguns dels principals reptes de l'educació a Catalunya? Quinrol té el professorat en la transformació educativa actual? Quinsefectes ha tingut la reducció dels pressupostos públics en l'educació?Com caldria aprofundir en la personalització de l'educació i en lainnovació educativa?El present informe Breu resumeix les principals idees i propostescontingudes da 'Reptes en l'educació a Catalunya. Anuari 2015. aixímateixm es presenten trenta-tres objectius per al sistema educatiucatalà, a tall d'agenda transformadora, que haurien de permetre bastirun sistema educatiu de major qualitat, més integrador i equitatiu iadaptat a les necessitats i demandes d'una societat en canvi constant.
Soci/a Abacus 4,75€
PVP 5,00€
Soci/a Abacus 17,10€
PVP 18,00€
Soci/a Abacus 4,75€
PVP 5,00€
Informe sobre educació i mobilitat social recent a Catalunya a partir de les trajectòries de mobilitat de classe i d'ingressos delsindividus que s'han seguit a través del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya (PaD) de la Fundació Jaume Bofill. Les dades posenen evidència el fre a la mobilitat social, l'empobriment i la vulnerabilització derivats de la crisi, Cosa que contrasta amb l'altamobilitat social que va caracteritzar el període anteriorment analitzat (1955-2009). En aquest informe se sintetitzen els principals resultats de la recerca continuada sobre mobilitat social publicada en tres volums a la col·lecció Polítiques: - Crisi, trajectòries socials i educació. Anàlisi longitudinal del PaD (2003-2009).Anàlisi del període 2003-2009 (2012) i- Educació i mobilitat social a Catalunya (2011, volums 1 i 2).El resum recull l'alta mobilitat social entre pares i fills del període 1955-2005 així com el paper clau de l'educació per afavorir el moviment de classes. Uns resultats que contrasten amb l'anàliside les dades 2003-2009, a on, un cop esclatada la crisi l'any 2008, s'evidencia el fre a la mobilitat social, l'empobriment i la vulnerabilització d'un important nombre de catalans.
Soci/a Abacus 4,75€
PVP 5,00€
Per què participen les famílies a l'escola? Totes les famílies participen de la mateixa manera? Qui són els pares i mares més actius? Com es pot incentivar la seva articipació? A partir d'una enquesta a 1.500 famílies catalanes, aquest informe indaga les motivacions i els obstacles de les famílies a l'hora de participar a l'escola.Podeu consultar la nota de premsa, el dossier de premsa i la presentació
Soci/a Abacus 4,75€
PVP 5,00€
Quina és la magnitud de les retallades en educació dels darrers anys? On se situa Catalunya en l'escenari internacional de les tendències de política educativa? Què s'ha prioritzat i què s'ha deixat de banda en el desplegament de la LEC? Aquestes i altres qüestions són les que aborda aquest informe. Amb una anàlisi sistemàtica i rigorosa de la normativa, les dades, els programes i propostes, ide diverses entrevistes, Xavier Bonal i Antoni Verger repassen nou eixos de la política educativa recent i n'avaluen l'impacte sobre l'eficàcia i l'equitat educatives.
Soci/a Abacus 4,75€
PVP 5,00€
En les darreres dècades la universitat ha estat l’escenari de profundscanvis socials. El creixement del nombre d’estudiants matriculats a lesuniversitats s’ha acompanyat d’una extraordinària diversificació delperfil socioeconòmic i cultural dels universitaris, així com d’una granvariabilitat de règims de dedicació a l’estudi i de vinculació amb elcompromís d’estudiar.Qui i com són els estudiants universitaris? Com són les seves condicionsde vida i d’estudi? Quines trajectòries segueixen? Aquest informe recullles principals conclusions sobre les condicions amb què els estudiantsarriben, viuen i surten de la universitat a partir dels resultats del’enquesta Via Universitària.
Soci/a Abacus 4,75€
PVP 5,00€
Els infants que practiquen esport enforteixen els seus valors? Aprenen a pensar en el grup, a esforçar-se, a compartir dins i fora del terreny de joc? Traslladen els valors positius de l'esport fora de l'àmbit esportiu? Aquest informe reflexiona sobre l'educació en valors a través de l'esport a partir de l'avaluació del programa FutbolNet de la Fundació FC Barcelona, implementat a Catalunya elcurs 2012-2013. L'anàlisi evidencia l'impacte en els seus participants i, alhora, aporta suggeriments per a una millora educativa del programa en futures edicions.
Soci/a Abacus 4,75€
PVP 5,00€