Dénia

Socis 22,36€
26,55€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SAND S2 Observar Comprender II
Socis 33,24€
39,47€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

SANSY B2 Castellano/Nuevo Delos
33,25€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El projecte més Saba per a l’área de Ciències Socialsutilitza diferents eines i metodologies didáctiquesper a motivar en l’aprenentatge de la matèria, facilitar-ne la comprensió i comprovar-ne l’aplicació. Pera fer-ho, els continguts en cada epígraf s’organitzenen tres fases d’aprenentatge: Ens activem, Comprenemi Apliquem, en les quals s’intercalen activitats quepromouen l’aprenentatge cooperatiu i en les quals s’identifiquen de manera explícita les competències cognitives i comunicatives que es posaran en práctica. Aquesta filosofia general del projecte de promoure unaprenentatge actiu es concreta en una sèrie de tallers i en la Tasca final, que integra coneixements, habilitats, competències i intel·ligències múltiples. Elprojecte més Saba de Ciències Socials facilita l’accés als continguts mitjançant la presentació visual deconceptes i la seua contextualització, amb il·lustracions comentades i cartografia adaptada al nivell propi dels alumnes de cada curs. Per a facilitar l’accessibilitat dels continguts, el projecte més Saba de Ciències Socials cuida especialment la redacció i el vocabulari utilitzat. La comprensió i l’aprenentatge dels continguts es reforça en 1r amb el desenvolupamentde la comprensió oral, i en 2n amb un treball pautatde la comprensió lectora. Per a progressar i anar superant barreres, les activitats se seqüencien per ordre de dificultat i les que presenten una complexitat especial disposen de suports i desenvolupaments complementaris en el recurs didáctic. Els alumnes aprendranCiències Socials amb Ismael, un dels membres de la colla de l’esquirol. Mostra gran habilitat per a la relació amb els altres. Els seus amics l’estimen molt iell gaudeix enormement d’estar en companyia.
Socis 28,36€
33,68€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El projecte Més Saba per a Llengua está concebut desd’un enfocament vehicular amb un gran èmfasi en el treball de la comprensió i l’expressió oral i escrita.É’s un projecte pensat des de l’aula i per a l’aula.La colla de l’esquirol ha arribat a segon. Enguany, aquest grup de xiquets participará amb les històries que inventen en la recerca d’un tresor molt especial.Presenta els continguts lingüístics a través de: - Textos molt suggeridors d’autors valencians: Enric Lluch, Pepa Guardiola, Joaquina Barba i Ferran Bataller.Cançons de Dani Miquel. - Situacions comunicatives que afavoreixen la reflexió. - Activitats, pas a pas, per a iniciar-se en els procediments de l’análisi lingüística. - Jocs interactius per a reforçar l’aprenentatge. Ofereix un programa específic de Competència lectora amb: - Dinámiques per a entrenar estratègies delectura eficaç. - Tasques estructurades per a desenvolupar els nivells de comprensió a partir de tipologies textuals. - Proves d’avaluació per a detectar el grau d’adquisició de les destreses lectores. - Propostes lúdiques d’animació a la lectura en diferents suports. Potencia l’escriptura correcta de les paraules en cada curs amb el programa d’Ortografia mitjançant:- Activitats d’atenció i memòria visual a través de materials audiovisuals i manipulatius enfocats a diferents estils d’aprenentatge. - Bateria de dictats ambáudios. - Fitxers individualitzats perquè cada alumneregistre el seu autoaprenentatge. Estimula la creativitat i el desenvolupament de l’expressió en valenciá, mitjançant: - Activitats contextualitzades en la realitat cultural de la nostra comunitat. - Atenció especial a la interacció comunicativa per mitjá del material manipulatiu i els recursos interactius.
Socis 38,00€
45,13€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El projecte més Saba per a l’área de Ciències Socialsutilitza diferents eines i metodologies didáctiquesper a motivar en l’aprenentatge de la matèria, facilitar-ne la comprensió i comprovar-ne l’aplicació. Pera fer-ho, els continguts en cada epígraf s’organitzenen tres fases d’aprenentatge: Ens activem, Comprenemi Apliquem, en les quals s’intercalen activitats quepromouen l’aprenentatge cooperatiu i en les quals s’identifiquen de manera explícita les competències cognitives i comunicatives que es posaran en práctica. Aquesta filosofia general del projecte de promoure unaprenentatge actiu es concreta en una sèrie de tallers i en la Tasca final, que integra coneixements, habilitats, competències i intel-ligències múltiples.El projecte més Saba de Ciències Socials facilita l’accésals continguts mitjançant la presentació visual de conceptes i la seua contextualització, amb il-lustracions comentades i cartografia adaptada al nivell propidels alumnes de cada curs.Per a facilitar l’accessibilitat dels continguts, el projecte més Saba de Ciències Socials cuida especialment la redacció i el vocabulari utilitzat. La comprensió i l’aprenentatge delscontinguts es reforça en 1r amb el desenvolupament dela comprensió oral, i en 2n amb un treball pautat dela comprensió lectora. Per a progressar i anar superant barreres, les activitats se seqüencien per ordrede dificultat i les que presenten una complexitat especial disposen de suports i desenvolupaments complementaris en el recurs didáctic.Els alumnes aprendran Ciències Socials amb Ismael, un dels membres de la colla de l’esquirol. Mostra gran habilitat per a la relació amb els altres. Els seus amics l’estimen molt i ell gaudeix enormement d’estar en companyia.
Socis 28,36€
33,68€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El projecte més Saba per a l’área de Ciències Naturals utilitza diferents eines i metodologies didáctiquesper a motivar en l’aprenentatge de la matèria, facilitar-ne la comprensió i comprovar-ne l’aplicació. Pera fer-ho, els continguts en cada epígraf s’organitzen en tres fases d’aprenentatge: Ens activem, Comprenem i Apliquem, en les quals s’intercalen activitats que promouen l’aprenentatge cooperatiu i en les quals s’identifiquen de manera explícita les competències cognitives i comunicatives que es posaran en práctica.Aquesta filosofia general del projecte de promoure unaprenentatge actiu es concreta en una sèrie de tallers i en la Tasca final, que integra coneixements, habilitats, competències i intel-ligències múltiples.Elprojecte més Saba de Ciències Naturals facilita l’accés als continguts mitjançant la presentació visual deconceptes i la seua contextualització, amb il-lustracions comentades i cartografia adaptada al nivell propi dels alumnes de cada curs.Per a facilitar l’accessibilitat dels continguts, el projecte més Saba de Ciències Naturals cuida especialment la redacció i el vocabulari utilitzat. La comprensió i l’aprenentatge dels continguts es reforça en 1r amb el desenvolupamentde la comprensió oral, i en 2n amb un treball pautatde la comprensió lectora. Per a progressar i anar superant barreres, les activitats se seqüencien per ordre de dificultat i les que presenten una complexitatespecial disposen de suports i desenvolupaments complementaris en el recurs didáctic.Els alumnes aprendranCiències Naturals amb Ismael, un dels membres de lacolla de l’esquirol. Mostra gran habilitat per a la relació amb els altres. Els seus amics l’estimen molti ell gaudeix enormement d’estar en companyia.
Socis 28,36€
33,68€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El projecte Més Saba per a Llengua está concebut desd’un enfocament vehicular amb un gran èmfasi en el treball de la comprensió i l’expressió oral i escrita.É’s un projecte pensat des de l’aula i per a l’aula.La colla de l’esquirol ha arribat a segon. Enguany, aquest grup de xiquets participará amb les històries que inventen en la recerca d’un tresor molt especial.Presenta els continguts lingüístics a través de: - Textos molt suggeridors d’autors valencians: Enric Lluch, Pepa Guardiola, Joaquina Barba i Ferran Bataller.Cançons de Dani Miquel. - Situacions comunicatives que afavoreixen la reflexió. - Activitats, pas a pas, per a iniciar-se en els procediments de l’análisi lingüística. - Jocs interactius per a reforçar l’aprenentatge. Ofereix un programa específic de Competència lectora amb: - Dinámiques per a entrenar estratègies delectura eficaç. - Tasques estructurades per a desenvolupar els nivells de comprensió a partir de tipologies textuals. - Proves d’avaluació per a detectar el grau d’adquisició de les destreses lectores. - Propostes lúdiques d’animació a la lectura en diferents suports. Potencia l’escriptura correcta de les paraules en cada curs amb el programa d’Ortografia mitjançant:- Activitats d’atenció i memòria visual a través de materials audiovisuals i manipulatius enfocats a diferents estils d’aprenentatge. - Bateria de dictats ambáudios. - Fitxers individualitzats perquè cada alumneregistre el seu autoaprenentatge. Estimula la creativitat i el desenvolupament de l’expressió en valenciá, mitjançant: - Activitats contextualitzades en la realitat cultural de la nostra comunitat. - Atenció especial a la interacció comunicativa per mitjá del material manipulatiu i els recursos interactius.
Socis 37,88€
44,98€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El projecte més Saba per a l’área de Ciències Naturals utilitza diferents eines i metodologies didáctiquesper a motivar en l’aprenentatge de la matèria, facilitar-ne la comprensió i comprovar-ne l’aplicació. Pera fer-ho, els continguts en cada epígraf s’organitzen en tres fases d’aprenentatge: Ens activem, Comprenem i Apliquem, en les quals s’intercalen activitats que promouen l’aprenentatge cooperatiu i en les quals s’identifiquen de manera explícita les competències cognitives i comunicatives que es posaran en práctica.Aquesta filosofia general del projecte de promoure unaprenentatge actiu es concreta en una sèrie de tallers i en la Tasca final, que integra coneixements, habilitats, competències i intel-ligències múltiples.Elprojecte més Saba de Ciències Naturals facilita l’accés als continguts mitjançant la presentació visual deconceptes i la seua contextualització, amb il-lustracions comentades i cartografia adaptada al nivell propi dels alumnes de cada curs.Per a facilitar l’accessibilitat dels continguts, el projecte més Saba de Ciències Naturals cuida especialment la redacció i el vocabulari utilitzat. La comprensió i l’aprenentatge dels continguts es reforça en 1r amb el desenvolupamentde la comprensió oral, i en 2n amb un treball pautatde la comprensió lectora. Per a progressar i anar superant barreres, les activitats se seqüencien per ordre de dificultat i les que presenten una complexitatespecial disposen de suports i desenvolupaments complementaris en el recurs didáctic.Els alumnes aprendranCiències Naturals amb Ismael, un dels membres de lacolla de l’esquirol. Mostra gran habilitat per a la relació amb els altres. Els seus amics l’estimen molti ell gaudeix enormement d’estar en companyia.
Socis 28,36€
33,68€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El projecte més Saba per a l’área de Ciències Socialsutilitza diferents eines i metodologies didáctiquesper a motivar en l’aprenentatge de la matèria, facilitar-ne la comprensió i comprovar-ne l’aplicació. Pera fer-ho, els continguts en cada epígraf s’organitzenen tres fases d’aprenentatge: Ens activem, Comprenemi Apliquem, en les quals s’intercalen activitats quepromouen l’aprenentatge cooperatiu i en les quals s’identifiquen de manera explícita les competències cognitives i comunicatives que es posaran en práctica. Aquesta filosofia general del projecte de promoure unaprenentatge actiu es concreta en una sèrie de tallers i en la Tasca final, que integra coneixements, habilitats, competències i intel-ligències múltiples.El projecte més Saba de Ciències Socials facilita l’accésals continguts mitjançant la presentació visual de conceptes i la seua contextualització, amb il-lustracions comentades i cartografia adaptada al nivell propidels alumnes de cada curs.Per a facilitar l’accessibilitat dels continguts, el projecte més Saba de Ciències Socials cuida especialment la redacció i el vocabulari utilitzat. La comprensió i l’aprenentatge delscontinguts es reforça en 1r amb el desenvolupament dela comprensió oral, i en 2n amb un treball pautat dela comprensió lectora. Per a progressar i anar superant barreres, les activitats se seqüencien per ordrede dificultat i les que presenten una complexitat especial disposen de suports i desenvolupaments complementaris en el recurs didáctic.Els alumnes aprendran Ciències Socials amb Ismael, un dels membres de la colla de l’esquirol. Mostra gran habilitat per a la relació amb els altres. Els seus amics l’estimen molt i ell gaudeix enormement d’estar en companyia.
Socis 28,36€
33,68€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El projecte +SABA per a Matemàtiques es desenvolupa através de tres eixos fonamentals: Activar per a Comprendre i Aplicar, Càlcul mental i Resolució de problemes. Els alumnes es convertiran en detectius, buscadors de tresors o viatgers del temps per a fer Matemàtiques al costat d'Irene, un dels membres de la colla de l'esquirol. De la seua mà s'enfrontaran a reptes que els ajudaran a resoldre la tasca final de cada trimestre. Els epígrafs de contingut s'organitzen en tresfases d'aprenentatge: Ens activem, Comprenem i Apliquem, en les quals s'intercalen activitats que promouen l'aprenentatge cooperatiu. En l'activació es proposen dinàmiques perquè l'alumne manipule, observe, faça... i arribe a la comprensió dels continguts. Les activitats de l'aplicació consoliden els continguts de l'epígraf. El programa de Càlcul mental se suporta enestratègies de composició i descomposició. Estes estratègies sorgixen com a conseqüència directa de la manipulació de materials concrets. La manipulació que l'alumne ha dut a terme durant l'aprenentatge dels algoritmes li permet ''veure el nombre per dins''. Després de la manipulació, l'alumne està en disposició de generar la imatge mental d'allò que ha manipulat. A més, es desenvolupa l'agilitat mental a través de jocssistemàtics com els Mentatletes. El programa de resolució de problemes treballa el raonament a través de l'anàlisi d'imatges en la secció Quina situació! A més, es prepara el terreny per a abordar estratègies deresolució de problemes en cursos futurs.  S'inclou untaller de lògica per a afermar continguts i la lògica de conjunts a través d'activitats lúdiques. Per a facilitar l'accessibilitat dels continguts, el projecte Més Saba de Matemàtiques cuida especialment la redacció i el vocabulari que utilitza. Per a progressar ianar superant barreres, les activitats se seqüencienper ordre de dificultat i algunes compten amb suports i desenvolupaments complementaris en el recurs didàctic. o Mas Savia de Matemáticas cuida especialmentela redacción y el vocabulario utilizado. Para progresar e ir superando barreras, las actividades se secuencian por orden de dificultad y algunas, cuentan con apoyos y desarrollos complementarios en el recurso didáctico.
Socis 37,88€
44,98€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Llibre de llengua adreçat a l'alumnat del segon cursde primària.  Dotze unitats didàctiques més una d'inicial.  Treball de les quatre habilitats lingüístiques(escoltar, parlar, llegir i escriure).  Atenció especial a l'oralitat i al treball en grup.  Aporta una gran quantitat de material audiovisual, com ara pistessonores i vídeos interpretats per professionals deldoblatge i per xiquets i xiquetes d'edats diverses. Amés, disposa d'activitats digitals autocorrectives que contribueixen a l'assoliment dels continguts curriculars.
Socis 33,20€
39,43€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El projecte més Saba per a l’área de Ciències Socialsutilitza diferents eines i metodologies didáctiquesper a motivar en l’aprenentatge de la matèria, facilitar-ne la comprensió i comprovar-ne l’aplicació. Pera fer-ho, els continguts en cada epígraf s’organitzenen tres fases d’aprenentatge: Ens activem, Comprenemi Apliquem, en les quals s’intercalen activitats quepromouen l’aprenentatge cooperatiu i en les quals s’identifiquen de manera explícita les competències cognitives i comunicatives que es posaran en práctica. Aquesta filosofia general del projecte de promoure unaprenentatge actiu es concreta en una sèrie de tallers i en la Tasca final, que integra coneixements, habilitats, competències i intel·ligències múltiples. Elprojecte més Saba de Ciències Socials facilita l’accés als continguts mitjançant la presentació visual deconceptes i la seua contextualització, amb il·lustracions comentades i cartografia adaptada al nivell propi dels alumnes de cada curs. Per a facilitar l’accessibilitat dels continguts, el projecte més Saba de Ciències Socials cuida especialment la redacció i el vocabulari utilitzat. La comprensió i l’aprenentatge dels continguts es reforça en 1r amb el desenvolupamentde la comprensió oral, i en 2n amb un treball pautatde la comprensió lectora. Per a progressar i anar superant barreres, les activitats se seqüencien per ordre de dificultat i les que presenten una complexitat especial disposen de suports i desenvolupaments complementaris en el recurs didáctic. Els alumnes aprendranCiències Socials amb Ismael, un dels membres de la colla de l’esquirol. Mostra gran habilitat per a la relació amb els altres. Els seus amics l’estimen molt iell gaudeix enormement d’estar en companyia.
Socis 28,36€
33,68€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El projecte més Saba per a l’área de Ciències Naturals utilitza diferents eines i metodologies didáctiquesper a motivar en l’aprenentatge de la matèria, facilitar-ne la comprensió i comprovar-ne l’aplicació. Pera fer-ho, els continguts en cada epígraf s’organitzen en tres fases d’aprenentatge: Ens activem, Comprenem i Apliquem, en les quals s’intercalen activitats que promouen l’aprenentatge cooperatiu i en les quals s’identifiquen de manera explícita les competències cognitives i comunicatives que es posaran en práctica.Aquesta filosofia general del projecte de promoure unaprenentatge actiu es concreta en una sèrie de tallers i en la Tasca final, que integra coneixements, habilitats, competències i intel-ligències múltiples.Elprojecte més Saba de Ciències Naturals facilita l’accés als continguts mitjançant la presentació visual deconceptes i la seua contextualització, amb il-lustracions comentades i cartografia adaptada al nivell propi dels alumnes de cada curs.Per a facilitar l’accessibilitat dels continguts, el projecte més Saba de Ciències Naturals cuida especialment la redacció i el vocabulari utilitzat. La comprensió i l’aprenentatge dels continguts es reforça en 1r amb el desenvolupamentde la comprensió oral, i en 2n amb un treball pautatde la comprensió lectora. Per a progressar i anar superant barreres, les activitats se seqüencien per ordre de dificultat i les que presenten una complexitatespecial disposen de suports i desenvolupaments complementaris en el recurs didáctic.Els alumnes aprendranCiències Naturals amb Ismael, un dels membres de lacolla de l’esquirol. Mostra gran habilitat per a la relació amb els altres. Els seus amics l’estimen molti ell gaudeix enormement d’estar en companyia.
Socis 28,36€
33,68€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Llibre de llengua destinat a l'alumnat del primer curs de primària.  Dotze unitats didàctiques més una d'inicial. Treball de les quatre habilitats lingüístiques (escoltar, parlar, llegir i escriure) i de la intel·ligència emocional.  Presta atenció especial a l'oralitat i a la lectoescriptura des de la comprensió deconceptes lligats a grafies.  Aporta una gran quantitat de material audiovisual, consistent en pistes sonores i vídeos interpretats per professionals del doblatge i per xiquets i xiquetes d'edats diverses.  A més, disposa d'activitats digitals autocorrectives que contribueixen a l'assoliment dels continguts curriculars.
Socis 33,20€
39,43€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El projecte més Saba per a l’área de Ciències Naturals utilitza diferents eines i metodologies didáctiquesper a motivar en l’aprenentatge de la matèria, facilitar-ne la comprensió i comprovar-ne l’aplicació. Pera fer-ho, els continguts en cada epígraf s’organitzen en tres fases d’aprenentatge: Ens activem, Comprenem i Apliquem, en les quals s’intercalen activitats que promouen l’aprenentatge cooperatiu i en les quals s’identifiquen de manera explícita les competències cognitives i comunicatives que es posaran en práctica.Aquesta filosofia general del projecte de promoure unaprenentatge actiu es concreta en una sèrie de tallers i en la Tasca final, que integra coneixements, habilitats, competències i intel·ligències múltiples. Elprojecte més Saba de Ciències Naturals facilita l’accés als continguts mitjançant la presentació visual de conceptes i la seua contextualització, amb il·lustracions comentades i cartografia adaptada al nivell propi dels alumnes de cada curs. Per a facilitar l’accessibilitat dels continguts, el projecte més Saba de Ciències Naturals cuida especialment la redacció i elvocabulari utilitzat. La comprensió i l’aprenentatgedels continguts es reforça en 1r amb el desenvolupament de la comprensió oral, i en 2n amb un treball pautat de la comprensió lectora. Per a progressar i anarsuperant barreres, les activitats se seqüencien per ordre de dificultat i les que presenten una complexitat especial disposen de suports i desenvolupaments complementaris en el recurs didáctic. Els alumnes aprendran Ciències Naturals amb Ismael, un dels membres dela colla de l’esquirol. Mostra gran habilitat per a la relació amb els altres. Els seus amics l’estimen molt i ell gaudeix enormement d’estar en companyia.
Socis 28,36€
33,68€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El projecte Saba ofereix un tractament integral en llengua i literatura en 2n d'ESO, els principals senyals d'identitat del qual són:- APOSTEM PER UN ENFOCAMENT COMUNICATIU: Avancem el treball des d'un enfocamentcomunicatiu i competencial per al desenvolupament deles habilitats productives i receptives, amb especial atenció a la interacció comunicativa. Aprendre a llegir els gèneres textuals de la societat actual és laclau del nostre projecte i el Programa de competència lectora hi és la resposta. - TREBALLEM LA COMPRENSIÓ DE TEXTOS IMPRESOS, ORALS I DIGITALS. Completem l'aprenentatge amb la producció oral i escrita en tallers de comunicació per a estimular la creativitat i afavorir la contextualització dels coneixements en situacions comunicatives quotidianes.- PROPOSEM L'ÚS REFLEXIU I LÚDIC DE LA LLENGUA EN DIFERENTS CONTEXTOS: Amb la finalitat de construir una sòlida formació gramatical incloem activitats resoltes pas a pas i múltiples recursos audiovisuals. A més, amb el nostre Programa d'ortografia podràs motivar els teus alumnes, mitjançant el joc, en la difícil tasca d'escriure sense faltes.- DESCRIVIM LA LITERATURA A PARTIR DELS SEUS TEXTOS: Una completa proposta de textos i recursos audiovisuals per a conéixer la literatura, despertar l'interés per la lectura i descobrir la pervivència de temes i personatges al llarg de la història.- SABADIGITAL, UN ENTORN DE TREBALL PERSONAL: Múltiples recursosaudiovisuals per a motivar un aprenentatge significatiu a partir del joc, l'observació i la personalització de tasques.
Socis 39,40€
46,79€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El projecte Més Saba per a Llengua está concebut desd’un enfocament vehicular amb un gran èmfasi en el treball de la comprensió i l’expressió oral i escrita.É’s un projecte pensat des de l’aula i per a l’aula.La colla de l’esquirol ha arribat a segon. Enguany, aquest grup de xiquets participará amb les històries que inventen en la recerca d’un tresor molt especial.Presenta els continguts lingüístics a través de: - Textos molt suggeridors d’autors valencians: Enric Lluch, Pepa Guardiola, Joaquina Barba i Ferran Bataller.Cançons de Dani Miquel. - Situacions comunicatives que afavoreixen la reflexió. - Activitats, pas a pas, per a iniciar-se en els procediments de l’análisi lingüística. - Jocs interactius per a reforçar l’aprenentatge. Ofereix un programa específic de Competència lectora amb: - Dinámiques per a entrenar estratègies delectura eficaç. - Tasques estructurades per a desenvolupar els nivells de comprensió a partir de tipologies textuals. - Proves d’avaluació per a detectar el grau d’adquisició de les destreses lectores. - Propostes lúdiques d’animació a la lectura en diferents suports. Potencia l’escriptura correcta de les paraules en cada curs amb el programa d’Ortografia mitjançant:- Activitats d’atenció i memòria visual a través de materials audiovisuals i manipulatius enfocats a diferents estils d’aprenentatge. - Bateria de dictats ambáudios. - Fitxers individualitzats perquè cada alumneregistre el seu autoaprenentatge. Estimula la creativitat i el desenvolupament de l’expressió en valenciá, mitjançant: - Activitats contextualitzades en la realitat cultural de la nostra comunitat. - Atenció especial a la interacció comunicativa per mitjá del material manipulatiu i els recursos interactius.
Socis 37,88€
44,98€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
v Nou unitats en què es treballen els diferents aspectes del currículum. v Tres «Entretemes» que incideixen especialment en el treball de les competències clau. v Continguts vinculats als estàndards d'aprenentatge de cada nivell. v Llenguatge senzill, drecite i pròxim a l'alumnat. v Presentació dels conceptes teòricsbàsics. v Combinació equilibrada d'activitats deducatives i inductives. v Activitats guiades de produccióoral. v Amb autoavaluacions en totes les unitats. Els materials del Projecte Comunica... v Plantegen activitats pràctiques, variades i de resolució senzilla,de gran rendiment pedagògic. v Incorporen l'enfocament comunicatiu com a recurs per a l'aprenentatge de lallengua.
Socis 37,68€
44,75€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El projecte +SABA per a Matemàtiques es desenvolupa através de tres eixos fonamentals: Activar per a Comprendre i Aplicar, Càlcul mental i Resolució de problemes. Els alumnes es convertiran en detectius, buscadors de tresors o viatgers del temps per a fer Matemàtiques al costat d'Irene, un dels membres de la colla de l'esquirol. De la seua mà s'enfrontaran a reptes que els ajudaran a resoldre la tasca final de cada trimestre. Els epígrafs de contingut s'organitzen en tresfases d'aprenentatge: Ens activem, Comprenem i Apliquem, en les quals s'intercalen activitats que promouen l'aprenentatge cooperatiu. En l'activació es proposen dinàmiques perquè l'alumne manipule, observe, faça... i arribe a la comprensió dels continguts. Les activitats de l'aplicació consoliden els continguts de l'epígraf. El programa de Càlcul mental se suporta enestratègies de composició i descomposició. Estes estratègies sorgixen com a conseqüència directa de la manipulació de materials concrets. La manipulació que l'alumne ha dut a terme durant l'aprenentatge dels algoritmes li permet ''veure el nombre per dins''. Després de la manipulació, l'alumne està en disposició de generar la imatge mental d'allò que ha manipulat. A més, es desenvolupa l'agilitat mental a través de jocssistemàtics com els Mentatletes. El programa de resolució de problemes treballa el raonament a través de l'anàlisi d'imatges en la secció Quina situació! A més, es prepara el terreny per a abordar estratègies deresolució de problemes en cursos futurs.  S'inclou untaller de lògica per a afermar continguts i la lògica de conjunts a través d'activitats lúdiques. Per a facilitar l'accessibilitat dels continguts, el projecte Més Saba de Matemàtiques cuida especialment la redacció i el vocabulari que utilitza. Per a progressar ianar superant barreres, les activitats se seqüencienper ordre de dificultat i algunes compten amb suports i desenvolupaments complementaris en el recurs didàctic. o Mas Savia de Matemáticas cuida especialmentela redacción y el vocabulario utilizado. Para progresar e ir superando barreras, las actividades se secuencian por orden de dificultad y algunas, cuentan con apoyos y desarrollos complementarios en el recurso didáctico.
Socis 37,88€
44,98€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El projecte +SABA per a Matemátiques es desenvolupa através de tres eixos fonamentals: activar per a comprendre i aplicar, cálcul mental i resolució de problemes. Els alumnes es convertiran en detectius, buscadors de tresors o viatgers del temps per a fer Matemátiques al costat d’Irene, un dels membres de la colla de l’esquirol. De la seua má, s’enfrontaran a reptes que els ajudaran a resoldre la tasca final de cada trimestre. Els epígrafs de contingut s’organitzen en tres fases d’aprenentatge: Ens activem, Comprenem i Apliquem, en les quals s’intercalen activitats que promouen l’aprenentatge cooperatiu. En l’activació es proposen dinámiques perquè l’alumne manipule, observe, faça... i arribe a la comprensió dels continguts. Les activitats de l’aplicació consoliden els continguts del’epígraf. El programa de Cálcul mental s’ajuda d’estratègies de composició i descomposició. Aquestes estratègies sorgeixen com a conseqüència directa de la manipulació de materials concrets. La manipulació que l’alumne ha dut a terme durant l’aprenentatge dels algoritmes li permet veure el nombre per dins. Després de la manipulació, l’alumne está en disposició de generar la imatge mental d’allò que ha manipulat. A més,es desenvolupa l’agilitat mental a través de jocs sistemátics com els Mentatletes. El programa de resolució de problemes treballa el raonament a través de l’análisi d’imatges en la secció Quina situació! A més, es prepara el terreny per a abordar estratègies de resolució de problemes en cursos futurs. S’inclou un taller de lògica per a afermar continguts i la lògica deconjunts a través d’activitats lúdiques. Per a facilitar l’accessibilitat dels continguts, el projecte més Saba de Matemátiques cuida especialment la redacciói el vocabulari utilitzat. Per a progressar i anar superant barreres, les activitats se seqüencien per ordre de dificultat i algunes disposen de suports i desenvolupaments complementaris en el recurs didáctic.
Socis 38,00€
45,13€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Els llibres Ensalada de lletres reunixen lectures breus per a entretindre els primers lectors, amb textosvariats i il·lustracions d’estils diferents. Este llibre proposa la lectura de nombrosos textos literarisi d’altres tipologies textuals. En cada unitat apareixen set tipologies diferents, entre les quals hi ha narracions, poesies, còmics, obres de teatre, textos de la vida quotidiana i textos de la tradició popular.Les seccions que conté cada unitat són les següents:1. L’hora del conte: un conte d’ara amb l’encant dels contes de sempre, perquè t’emociones, et rigues i penses. 2. Xiquets com tu...: xiquets que riuen, juguen, s’avorrixen o fan un concert. Tot això... en vers.3. Superlleó: un còmic protagonitzat per Superlleó,el lleó més presumit de la sabana. En el seu superllibre troba les solucions per a tot. Per això és el superheroi que millor llig: un autèntic lleó. 4 Amunt elteló!: una obra de teatre protagonitzada pels xiquets. No perdes esta oportunitat per a convertir-te en actor o actriu. 5. La senyoreta Despistada: un divertit conte-joc protagonitzat per la senyoreta Despistada, una mestra molt distreta. Llig amb atenció, fixa’ten el dibuix i descobrix les seues distraccions. 6. De dos en dos: endevinalles, embarbussaments, nadales,acudits, cançons... que coneixien els teus avis i que val la pena recordar. 7. El Mag Zas: un text de lavida quotidiana del Mag Zas, com ara instruccions pera la vareta mágica, menús, catálegs, receptes... i fins i tot conjurs! Lectures de tots els dies amb un toc mágic. Després de cada lectura hi ha pregunten senzilles de comprensió lectora. Amb això, a més de despertar el gust per la lectura amb textos adaptats a l’edat dels lectors, es desenvolupen competències com l’habilitat d’identificar i comprendre textos de diferents tipologies i la millora de l’atenció per a poderadquirir coneixements, així com la potenciació del raonament lògic com a mitjá per a interpretar i comprendre millor les situacions de l’entorn i, també, coma la millor estratègia per a trobar solucions.
Socis 17,99€
18,94€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
v Nou unitats, amb una complexitat progressiva. vContinguts adaptats als estàndards d'aprenentatge de cadanivell. v Propostes de treball variades i guiades. vExplicacions completes i raonades, que reforcen l'autonomia dels estudiants. v Propostes de treball pràctiques i contextualitzades, orals i escrites, individuals i de grup. v Autoavaluacions, perquè l'alumnat iel docent puguen ser conscients del nivell d'assoliment dels continguts de cada unitat. Els materials delProjecte Xarxa... v Proposen una gran quantitat de textos adequats a l'edat. v Posen un èmfasi especial enla comprensió lectora, oral i oberta. v Combinen activitats de tipologies diverses, de resposta tancada ioberta. v Ajuden a assoliar les competències clau. vInclouen activitats individuals i de grup, audicionsde textos i tasques que requereixen l'aplicació de tècniques de treball vàries.
Socis 37,68€
44,75€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
En el proyecto Savia para Ciencias Sociales partimosde contextos próximos al alumno con el fin de que elalumno valore la utilidad de lo que está aprendiendoy comprenda que puede mejorar su entorno. Así facilitamos la motivación por aprender y conseguimos un aprendizaje significativo. Apostamos por el apoyo gráfico, acompañando la exposición de contenidos con una propuesta rica en ilustraciones y cartografía que facilita el aprendizaje por observación.Proponemos fortalecer el aprovechamiento didáctico de la imagen.A travésde SaviaDigital, te ofrecemos un entorno de trabajopersonal. Integramos herramientas del mundo digital que enriquecerán tus clases de manera sencilla y segura. Ponemos las TIC al servicio de la ciencia, y diversificamos el tipo de actividades.Este libro es validopara las Comunidades de : Valencia y Extremadura , incluye 3 volúmenes: Historia medieval + Historia moderna + Resumen de Geografía humana.
Socis 39,92€
47,41€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.