Villena

Aavv

RICH E4 Beep/Activity
Socis 22,12€
26,27€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

RICH E6 Beep/Activity
Socis 22,12€
26,27€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

SAN E2 Música/Caminos Saber
Socis 25,16€
29,88€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

RICH E5 Beep/Activity
Socis 22,12€
26,27€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

SAN E1 Lecturas/Nave de los libros
Socis 30,35€
31,95€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

BUR S1 English World/Student's
Socis 33,08€
34,91€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

EDB S3 Tecnología/Ampere
Socis 42,72€
50,73€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

O'callaghan, Elena

5,51€ 5,23€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

O'Callaghan, Elena

5,51€ 5,23€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 36,72€
38,88€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 12,04€
14,30€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SANSY B2 Castellano/Argos
37,05€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
PEAR B1 Focus/WB
Socis 22,66€
23,85€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Llibre de llengua destinat a l'alumnat del primer curs de primària.  Dotze unitats didàctiques més una d'inicial. Treball de les quatre habilitats lingüístiques (escoltar, parlar, llegir i escriure) i de la intel·ligència emocional.  Presta atenció especial a l'oralitat i a la lectoescriptura des de la comprensió deconceptes lligats a grafies.  Aporta una gran quantitat de material audiovisual, consistent en pistes sonores i vídeos interpretats per professionals del doblatge i per xiquets i xiquetes d'edats diverses.  A més, disposa d'activitats digitals autocorrectives que contribueixen a l'assoliment dels continguts curriculars.
Socis 33,20€
39,43€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Llibre de llengua adreçat a l'alumnat del segon cursde primària.  Dotze unitats didàctiques més una d'inicial.  Treball de les quatre habilitats lingüístiques(escoltar, parlar, llegir i escriure).  Atenció especial a l'oralitat i al treball en grup.  Aporta una gran quantitat de material audiovisual, com ara pistessonores i vídeos interpretats per professionals deldoblatge i per xiquets i xiquetes d'edats diverses. Amés, disposa d'activitats digitals autocorrectives que contribueixen a l'assoliment dels continguts curriculars.
Socis 33,20€
39,43€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
v Nou unitats en què es treballen els diferents aspectes del currículum. v Tres «Entretemes» que incideixen especialment en el treball de les competències clau. v Continguts vinculats als estàndards d'aprenentatge de cada nivell. v Llenguatge senzill, drecite i pròxim a l'alumnat. v Presentació dels conceptes teòricsbàsics. v Combinació equilibrada d'activitats deducatives i inductives. v Activitats guiades de produccióoral. v Amb autoavaluacions en totes les unitats. Els materials del Projecte Comunica... v Plantegen activitats pràctiques, variades i de resolució senzilla,de gran rendiment pedagògic. v Incorporen l'enfocament comunicatiu com a recurs per a l'aprenentatge de lallengua.
Socis 37,68€
44,75€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El proyecto Más Savia para el área de Ciencias Sociales utiliza diferentes herramientas y metodologías didácticas para motivar en el aprendizaje de la materia,facilitar su comprensión y comprobar su aplicación.Para ello, los contenidos en cada epígrafe se organizan en tres fases de aprendizaje: Nos activamos, Comprendemos y Aplicamos, en las que se intercalan actividades que promueven el aprendizaje cooperativo y en las que se identifican de manera explícita lascompetencias cognitivas y comunicativas que se van a poner enpráctica. Esta filosofía general del proyecto de promover un aprendizaje activo se concreta en una serie deTalleres y en laTarea final que integra conocimientos, habilidades, competencias e inteligencias múltiples. El proyecto Más Savia de Ciencias Sociales facilita el acceso a los contenidos mediante lapresentaciónvisual de conceptos y sucontextualización, con ilustraciones comentadas y cartografía adaptada al nivel propio de los alumnos de cada curso. Para facilitar laaccesibilidad de los contenidos, el proyecto Más Savia de Ciencias Sociales cuida especialmente la redacción y el vocabulario utilizado. La comprensión y el aprendizaje de los contenidos se refuerza con un programa concreto deComprensión lectora. Para progresar e ir superando barreras, las actividades sesecuencian por orden de dificultad y las que revisten una especialcomplejidad, cuentan con apoyos y desarrollos complementarios en el recurso didáctico. El libro incluye el Atlas. Mi mundo, mi país, mi comunidad , que ayudaa ampliar conceptos a través de la cartografía y a desarrollar las destrezas propias de las Ciencias Sociales.
Socis 28,36€
33,68€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
v Nou unitats, amb una complexitat progressiva. vContinguts adaptats als estàndards d'aprenentatge de cadanivell. v Propostes de treball variades i guiades. vExplicacions completes i raonades, que reforcen l'autonomia dels estudiants. v Propostes de treball pràctiques i contextualitzades, orals i escrites, individuals i de grup. v Autoavaluacions, perquè l'alumnat iel docent puguen ser conscients del nivell d'assoliment dels continguts de cada unitat. Els materials delProjecte Xarxa... v Proposen una gran quantitat de textos adequats a l'edat. v Posen un èmfasi especial enla comprensió lectora, oral i oberta. v Combinen activitats de tipologies diverses, de resposta tancada ioberta. v Ajuden a assoliar les competències clau. vInclouen activitats individuals i de grup, audicionsde textos i tasques que requereixen l'aplicació de tècniques de treball vàries.
Socis 37,68€
44,75€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El proyecto SAVIA para CIENCIAS DE LA NATURALEZA plantea interrogantes y experiencias atractivas que fomentan la curiosidad de los alumnos, les hace partícipesen la construcción del conocimiento y promueve la ilusión por aprender. Presenta los contenidos de formainnovadora en contextos interesantes, motivadores y cercanos a la realidad de los alumnos. La informaciónvisual es potente, muy ligada a los textos y acompañada de vídeos e interactivos. Actividades que hacen pensar, que exigen relacionar contenidos, investigar ypermiten extraer sus propias conclusiones y con mapasconceptuales ilustrados al final de cada unidad en la sección Organiza tus ideas.
Socis 28,36€
33,68€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Dirigit als alumnes que no tenen el valencià com a primera llengua. Treballa el vocabulari per camps semàntics. Fomenta l'expressió oral amb un enfocament profundament comunicatiu per a afavorir la competència lingüística. Planteja activitats de producció textual guiada. Treballa la literatura també a partir de textos tradicionals valencians. Planteja treball específicsobre competències bàsiques i, especialment, iniciativa emprenedora. Recursos sonors i activitats digitals interactives per a l'alumnat.  PER AL DOCENT PROGRAMACIÓ D'AULA FOTOCOPIABLES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITATRECURSOS SONORS I ACTIVITATS DIGITALS LLICÈNCIA DIGITAL COMPRENSIONS ORALS
Socis 31,40€
37,29€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El proyecto SAVIA para CIENCIAS DE LA NATURALEZA plantea interrogantes y experiencias atractivas que fomentan la curiosidad de los alumnos, les hace partícipesen la construcción del conocimiento y promueve la ilusión por aprender. Presenta los contenidos de formainnovadora en contextos interesantes, motivadores y cercanos a la realidad de los alumnos. La informaciónvisual es potente, muy ligada a los textos y acompañada de vídeos e interactivos. Actividades que hacen pensar, que exigen relacionar contenidos, investigar ypermiten extraer sus propias conclusiones y con mapasconceptuales ilustrados al final de cada unidad en la sección Organiza tus ideas. Aprenderás Ciencias dela Naturaleza junto a Nora, uno de los miembros de lapandilla de la ardilla.  Nora es una perfecta conocedora de la naturaleza y posee un gran espíritu científico e investigador. Le gusta pasar largos ratos observando la naturaleza y aprendiendo de ella. El librodel alumno incluye la revista Los viajes de Nora, donde Nora y sus amigos viajarán por el mundo y descubrirán, mediante la lectura y la elaboración de noticiascuriosas, las claves para conocer su entorno, su cuerpo y el mundo que les rodea.
Socis 28,36€
33,68€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El projecte Saba per a Bon vent està concebut des d'un enfocament comunicatiu, amb una metodologia pràctica i uns continguts teòrics integrats amb altres llengües. Un dels seus principals objectius és la potenciació de la capacitat d'expressió oral. Presenta els continguts lingüístics a través de textos molt suggeridors d'autors valenciana (Enric Lluch, Pepa Guardiola,cançons de Dani Miquel...), situacions comunicativesque afavoreixen la reflexió, activitats pas a pas per a iniciar-se en els procediments de l'anàlisi lingüística i jocs interactius per a reforçar l'aprenentatge.?Ofereix un programa específic de Competència lectora amb dinàmiques per a entrenar estratègies de lectura eficaç, tasques estructurades per a desenvoluparels nivells de comprensió a partir de tipologies textuals, proves d'avaluació per a detectar el grau d'adquisició de les destreses lectores i propostes lúdiques d'animació a la lectura en diferents suports.?Potencia l'escriptura correcta de les paraules en cada curs amb el programa d'Ortografia, mitjançant activitatsd'atenció i memòria visual a través de materials audiovisuals i manipulatius enfocats a diferents estilsd'aprenentatge, bateria de dictats amb dinàmiques individuals i per parelles i fitxers individualitzats perquè cada alumne puga registrar el seu autoaprenentatge.?Estimula la creativitat i el desenvolupament de l'expressió en valencià, mitjançant activitats contextualitzades en la realitat cultural de la nostra Comunitat i para una atenció especial a la interacció comunicativa per mitjà del material manipulatiu i els recursos interactius. I en 2n, el llibre de l'alumne inclou... Llibre de lectures La colla de l'esquirol
Socis 37,88€
44,98€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El proyecto SAVIA para Matemáticas se desarrolla a través de tres ejes fundamentales: un programa específico de cálculo mental, el trabajo de las matemáticas manipulativas y la resolución de problemas.En 2º los alumnos aprenderán Matemáticas junto a Irene, uno de los miembros de la pandilla de la ardilla. Los problemas matemáticos son retos para ella y disfruta muchísimo resolviéndolos. Solo abandonaría los enigmas matemáticos por un partido de futbol con sus amigos.Con unprograma específico de Cálculo mental, que se articula en torno a dos bloques rutinas diarias que mejoranla agilidad mental del alumno a través del juego y trabajo de estrategias de cálculo mental mediante estrategias de descomposición. Se incluye una sección entodas las unidades.En Saviadigital se encuentran herramientas para trabajar este programa de manera individual o en gran grupo.El programa de Resolución de problemas se centra en este curso en el razonamiento.Elprograma de Matemáticas manipulativas, facilta la comprensión de contenidos desde la experiencia y en 2.º,se aborda desde el cuaderno Taller de matemáticas manipulativas.El libro del alumno incluye TALLER DE MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS, un cuaderno para trabajar enel aula con el material de la caja de aula.
Socis 37,88€
44,98€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
v Nou unitats, amb una complexitat progressiva. vContinguts adaptats als estàndards d'aprenentatge de cadanivell. v Propostes de treball variades i guiades. vExplicacions completes i raonades, que reforcen l'autonomia dels estudiants. v Propostes de treball pràctiques i contextualitzades, orals i escrites, individuals i de grup. v Autoavaluacions, perquè l'alumnat iel docent puguen ser conscients del nivell d'assoliment dels continguts de cada unitat. Els materials delProjecte Xarxa... v Proposen una gran quantitat de textos adequats a l'edat. v Posen un èmfasi especial enla comprensió lectora, oral i oberta. v Combinen activitats de tipologies diverses, de resposta tancada ioberta. v Ajuden a assoliar les competències clau. vInclouen activitats individuals i de grup, audicionsde textos i tasques que requereixen l'aplicació de tècniques de treball vàries.
Socis 37,68€
44,75€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.