Villena

v Nou unitats en què es treballen els diferents aspectes del currículum. v Tres «Entretemes» que incideixen especialment en el treball de les competències clau. v Continguts vinculats als estàndards d'aprenentatge de cada nivell. v Llenguatge senzill, drecite i pròxim a l'alumnat. v Presentació dels conceptes teòricsbàsics. v Combinació equilibrada d'activitats deducatives i inductives. v Activitats guiades de produccióoral. v Amb autoavaluacions en totes les unitats.  Els materials del Projecte Comunica... v Plantegen activitats pràctiques, variades i de resolució senzilla, de gran rendiment pedagògic. v Incorporen l'enfocament comunicatiu com a recurs per a l'aprenentatge dela llengua.
Socis 37,68€
44,75€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El projecte Saba per a Bon vent està concebut des d'un enfocament comunicatiu, amb una metodologia pràctica i uns continguts teòrics integrats amb altres llengües. Un dels seus principals objectius és la potenciació de la capacitat d'expressió oral. Presenta els continguts lingüístics a través de textos molt suggeridors de literatura universal, situacions comunicatives que afavoreixen la reflexió, activitats pas a pas per a iniciar-se en els procediments de l'anàlisi lingüística i jocs interactius per a reforçar l'aprenentatge.Ofereix un programa específic de Competència lectora amb dinàmiques per a entrenar estratègies de lectura eficaç, tasques estructurades per a desenvoluparels nivells de comprensió a partir de tipologies textuals, proves d'avaluació per a detectar el grau d'adquisició de les destreses lectores i propostes lúdiques d'animació a la lectura en diferents suports.Potencia l'escriptura correcta de les paraules en cada cursamb el programa d'Ortografia, mitjançant activitatsd'atenció i memòria visual a través de materials audiovisuals i manipulatius enfocats a diferents estils d'aprenentatge, bateria de dictats amb dinàmiques individuals i per parelles i fitxers individualitzats perquè cada alumne puga registrar el seu autoaprenentatge.Estimula la creativitat i el desenvolupament de l'expressió en valencià, mitjançant activitats contextualitzades en la realitat cultural de la nostra Comunitat i para una atenció especial a la interacció comunicativa per mitjà del material manipulatiu i els recursos interactius.
Socis 38,00€
45,13€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El projecte Saba per a Bon vent està concebut des d'un enfocament comunicatiu, amb una metodologia pràctica i uns continguts teòrics integrats amb altres llengües. Un dels seus principals objectius és la potenciació de la capacitat d'expressió oral. Presenta els continguts lingüístics a través de textos molt suggeridors d'autors valenciana (Enric Lluch, Pepa Guardiola,cançons de Dani Miquel...), situacions comunicativesque afavoreixen la reflexió, activitats pas a pas per a iniciar-se en els procediments de l'anàlisi lingüística i jocs interactius per a reforçar l'aprenentatge.?Ofereix un programa específic de Competència lectora amb dinàmiques per a entrenar estratègies de lectura eficaç, tasques estructurades per a desenvoluparels nivells de comprensió a partir de tipologies textuals, proves d'avaluació per a detectar el grau d'adquisició de les destreses lectores i propostes lúdiques d'animació a la lectura en diferents suports.?Potencia l'escriptura correcta de les paraules en cada curs amb el programa d'Ortografia, mitjançant activitatsd'atenció i memòria visual a través de materials audiovisuals i manipulatius enfocats a diferents estilsd'aprenentatge, bateria de dictats amb dinàmiques individuals i per parelles i fitxers individualitzats perquè cada alumne puga registrar el seu autoaprenentatge.?Estimula la creativitat i el desenvolupament de l'expressió en valencià, mitjançant activitats contextualitzades en la realitat cultural de la nostra Comunitat i para una atenció especial a la interacció comunicativa per mitjà del material manipulatiu i els recursos interactius. I en 2n, el llibre de l'alumne inclou... Llibre de lectures La colla de l'esquirol
Socis 37,88€
44,98€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
v Nou unitats en què es treballen els diferents aspectes del currículum. v Tres «Entretemes» que incideixen especialment en el treball de les competències clau. v Continguts vinculats als estàndards d'aprenentatge de cada nivell. v Llenguatge senzill, drecite i pròxim a l'alumnat. v Presentació dels conceptes teòricsbàsics. v Combinació equilibrada d'activitats deducatives i inductives. v Activitats guiades de produccióoral. v Amb autoavaluacions en totes les unitats. Els materials del Projecte Comunica... v Plantegen activitats pràctiques, variades i de resolució senzilla,de gran rendiment pedagògic. v Incorporen l'enfocament comunicatiu com a recurs per a l'aprenentatge de lallengua.
Socis 37,68€
44,75€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SANF S2 Parachute/Élève
Socis 32,76€
38,90€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El proyecto Más Savia para el área de Ciencias Sociales utiliza diferentes herramientas y metodologías didácticas para motivar en el aprendizaje de la materia,facilitar su comprensión y comprobar su aplicación.Para ello, los contenidos en cada epígrafe se organizan en tres fases de aprendizaje: Nos activamos, Comprendemos y Aplicamos, en las que se intercalan actividades que promueven el aprendizaje cooperativo y en las que se identifican de manera explícita lascompetencias cognitivas y comunicativas que se van a poner enpráctica. Esta filosofía general del proyecto de promover un aprendizaje activo se concreta en una serie deTalleres y en laTarea final que integra conocimientos, habilidades, competencias e inteligencias múltiples. El proyecto Más Savia de Ciencias Sociales facilita el acceso a los contenidos mediante lapresentaciónvisual de conceptos y sucontextualización, con ilustraciones comentadas y cartografía adaptada al nivel propio de los alumnos de cada curso. Para facilitar laaccesibilidad de los contenidos, el proyecto Más Savia de Ciencias Sociales cuida especialmente la redacción y el vocabulario utilizado. La comprensión y el aprendizaje de los contenidos se refuerza con un programa concreto deComprensión lectora. Para progresar e ir superando barreras, las actividades sesecuencian por orden de dificultad y las que revisten una especialcomplejidad, cuentan con apoyos y desarrollos complementarios en el recurso didáctico.
Socis 28,36€
33,68€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
ALGAR E2 Erase una vez
Socis 18,95€
19,95€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El proyecto SAVIA ofrece un tratamiento integral de las matemáticas en la ESO y el bachillerato, cuyas principales señas de identidad son:El rigor científico necesario está presente siempre pero adaptado al nively a los objetivos de cada materia.  Esto se reflejaen el tratamiento de las dos opciones de bachillerato.  Se busca favorecer y promover el aprendizaje autónomo. Para ello, en todos los temas y niveles se plantean multitud de ejemplos y de actividades resueltas que sirven tanto para afianzar el aprendizaje, como demodelo para poder realizar correctamente la amplia colección de actividades propuestas.  Estas últimas sehan estructurado en diferentes apartados que cubrendesde los más clásicos, enfocados a la adquisición dedestrezas y procedimientos (ejercicios) o a  la aplicación a situaciones realistas (problemas), a otras más específicas como el trabajo de actividades muy contextualizadas (Entorno matemático),  cuestiones teóricas o actividades de autoevaluación que se presentancon dos niveles de profundización.  Las aplicacionesinteractivas constituyen una parte importante del proyecto y aparecen en multitud de actividades -ejercicios de repaso, de aplicación y de autoevaluación- queel alumno tendrá a su disposición para avanzar en eldominio de los contenidos tratados. Además, en todoslos niveles se ha diseñado una colección muy amplia de interactivos realizados con GeoGebra que cubre loscontenidos más significativos y que exige una participación activa por parte del alumno, ayudándole de forma eficaz a consolidar el aprendizaje.A través de SaviaDigital, te ofrecemos un entorno de trabajo personal. Integramos herramientas del mundo digital que enriquecerán tus clases de manera sencilla y segura. Ponemos las TIC al servicio de las matemáticas, y diversificamos el tipo de actividades
Socis 38,68€
45,93€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El projecte SABA ofereix un tractament integral en l'àrea de Tecnologia, els principals senyals d'identitat del qual són: -  PARTIM D'INTERROGANTS I SITUACIONSPRÒXIMES A L'ALUMNE: Amb imatges i il·lustracions contextualitzades molt afins a la realitat més pròxima,per a estimular la motivació per aprendre i aconseguir així un aprenentatge significatiu. -  APOSTEM PERL'APLICACIÓ I LA PRÀCTICA: Cal comprendre per a aprendre i aprendre fent. Proposem aplicar els mètodes delprocés tecnològic mitjançant propostes senzilles a l'aula que motiven els alumnes a participar activamenten el seu aprenentatge i, a més, plantegem i desenvolupem un projecte més global en l'apartat Projectes. -  SABADIGITAL T'OFEREIX UN ENTORN DE TREBALL PERSONAL: Integra eines del món digital que enriquiran les teues classes de manera senzilla i segura. Posem les TIC al servei de la ciència i diversifiquem el tipus d'activitats.
Socis 27,48€
32,63€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BROMV E4 Colla/Explora
Socis 31,40€
37,29€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El proyecto SAVIA para CIENCIAS DE LA NATURALEZA plantea interrogantes y experiencias atractivas que fomentan la curiosidad de los alumnos, les hace partícipesen la construcción del conocimiento y promueve la ilusión por aprender. Presenta los contenidos de formainnovadora en contextos interesantes, motivadores y cercanos a la realidad de los alumnos. La informaciónvisual es potente, muy ligada a los textos y acompañada de vídeos e interactivos. Actividades que hacen pensar, que exigen relacionar contenidos, investigar ypermiten extraer sus propias conclusiones y con mapasconceptuales ilustrados al final de cada unidad en la sección Organiza tus ideas.Aprenderás Ciencias de la Naturaleza junto a Nora, uno de los miembros de lapandilla de la ardilla.  Nora es una perfecta conocedora de la naturaleza y posee un gran espíritu científico e investigador. Le gusta pasar largos ratos observando la naturaleza y aprendiendo de ella.Nos hemos esforzado en aproximar los procedimientos y métodos dela ciencia de forma activa. En 3º, en las seccionesExperimenta y Así se construye la ciencia.
Socis 28,36€
33,68€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 24,76€
29,40€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 24,76€
29,40€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 24,76€
29,40€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 24,76€
29,40€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VOR S3 Valencià/AVANÇA/15
Socis 24,04€
28,55€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VOR E3 Naturales/Observa/19
Socis 24,76€
29,40€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
5PRI LENGUA SHC ED19 Una cuidada selección de textos sugerentes y variados, escogidos en función del desarrollo madurativo y lingüístico de losalumnos y alumnas de cada curso. – Un carácter práctico y un enfoque competencial en el que los aprendizajes lingüísticos se aproximan a la realidad del alumnado y están al servicio de la competencia comunicativa. – Un proyecto para todo el alumnado, que se adapta a los diferentes ritmos y estilos deaprendizaje. - Materia: Llengua castellana - Curso: PRIMARIA 5 - Edad: 10 a 11 años -Idioma: Castellano
Socis 35,04€
41,61€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VOR E6 Música-quad./Acordes/19
Socis 8,16€
9,69€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
1PRI CUAD MUSICA ACORDES VALEN ED19 Unprojecte adequat a la càrrega horària de l’assignatura. La teoria s’aborda mitjançant propostes pràctiques, a través de les quals l’alumnat aprén experimentant i vivint la música en primera persona. Això s’aconsegueix amb cançons originals i cançons tradicionals, danses, audicions actives, narracions i activitats de creació i interpretació. Els enregistraments de les peces clàssiques s’han fetamb l’Orquestra Simfònica de Bratislava. Inclou un mètode de flauta específic de 3r a 6é de Primària, amb una base musical lenta per a l’aprenentatgede la peça i una altra de tempo més animat per a la interpretació final. Ofereix un material audiovisual ampli: Vídeos de danses i jocs de percussió. Vídeos d’instruments. Fragments de pel•lícules, òperes, etc. La guia del professoratés completa, precisa i molt pràctica. Incorpora una proposta digital potent. - Matèria: MÚSICA - Curs: PRIMÀRIA 1 - Edat: 6 a 7 anys - Idioma: Valencià
Socis 8,16€
9,69€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
2PRI CUAD MUSICA ACORDES VALEN ED19 Unprojecte adequat a la càrrega horària de l’assignatura. La teoria s’aborda mitjançant propostes pràctiques, a través de les quals l’alumnat aprén experimentant i vivint la música en primera persona. Això s’aconsegueix amb cançons originals i cançons tradicionals, danses, audicions actives, narracions i activitats de creació i interpretació. Els enregistraments de les peces clàssiques s’han fetamb l’Orquestra Simfònica de Bratislava. Inclou un mètode de flauta específic de 3r a 6é de Primària, amb una base musical lenta per a l’aprenentatgede la peça i una altra de tempo més animat per a la interpretació final. Ofereix un material audiovisual ampli: Vídeos de danses i jocs de percussió. Vídeos d’instruments. Fragments de pel•lícules, òperes, etc. La guia del professoratés completa, precisa i molt pràctica. Incorpora una proposta digital potent. - Matèria: MÚSICA - Curs: PRIMÀRIA 2 - Edat: 7 a 8 anys - Idioma: Valencià
Socis 8,16€
9,69€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 24,76€
29,40€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
3PRI CUAD MUSICA ACORDES VALEN ED19 Unprojecte adequat a la càrrega horària de l’assignatura. La teoria s’aborda mitjançant propostes pràctiques, a través de les quals l’alumnat aprén experimentant i vivint la música en primera persona. Això s’aconsegueix amb cançons originals i cançons tradicionals, danses, audicions actives, narracions i activitats de creació i interpretació. Els enregistraments de les peces clàssiques s’han fetamb l’Orquestra Simfònica de Bratislava. Inclou un mètode de flauta específic de 3r a 6é de Primària, amb una base musical lenta per a l’aprenentatgede la peça i una altra de tempo més animat per a la interpretació final. Ofereix un material audiovisual ampli: Vídeos de danses i jocs de percussió. Vídeos d’instruments. Fragments de pel•lícules, òperes, etc. La guia del professoratés completa, precisa i molt pràctica. Incorpora una proposta digital potent. - Matèria: MÚSICA - Curs: PRIMÀRIA 3 - Edat: 8 a 9 anys - Idioma: Valencià
Socis 8,16€
9,69€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VOR E5 Música-quad./Acordes/19
Socis 8,16€
9,69€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.