Son Servera

MATEMATIQUES 1 EPO EMOCIONA'T (CAT)ESPAI I FORMA - Matèria: MATEMÀTIQUES - Curs: PRIMÀRIA 1 - Edat: 6 a 7 anys - Idioma: Català
Socis 9,80€
11,64€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscontinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a Batxillerat.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al serveide l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suportdirecte en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïm proposa que l'alumne sigui l'eix principal del procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòricss'adquireixen a través de l'acte de reflexionar sobreaspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaçosd'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitat més propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexibleque enfoca l'aprenentatge de la manera més convenienten cada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferintal professor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les seves necessitats.
Socis 39,92€
47,41€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

0

TEI S3 Castellano/Vigía/15
Socis 37,76€
44,84€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
OUP E5 Big Surprise/PB
Socis 25,76€
30,59€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Amazing Rooftops 3. Activity Book Pack - Matèria: ANGLÈS - Curs: PRIMÀRIA 3 - Edat: 8 a 9 anys - Idioma: Anglès-britanic
Socis 22,20€
26,36€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VVIB S4 Geografia historia(2)/GIH
Socis 40,96€
48,64€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
OUP E4 Big Surprise/Pupil's book
Socis 25,76€
30,59€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 37,76€
44,84€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TEI S2 Castellano/Vigía/15
Socis 37,76€
44,84€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscon- tinguts de tots els cursos establint ponts desd'Infantil fins a l'ESO.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint uncontacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïmproposa que l'alumne sigui l'eix principal del procésd'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de refl exionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitatmés propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible queenfoca l'aprenentatge de la manera més convenient encada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint alprofessor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les sevesnecessitats.
Socis 39,92€
47,41€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 42,26€
50,19€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 42,26€
50,19€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
OUP E4 Big Surprise/AB Pack
Socis 22,20€
26,36€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 19,80€
23,51€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Libro del alumno con actividades para practicar el vocabulario, gramática y destrezas lingüísticas. Incluye acceso al Student´s Resource Centre con práctica adicional autocorregible.
Socis 31,16€
37,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SANIB S4 Matemàtiques-APLI/Soluciona/16
Socis 27,88€
33,11€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SAN E5 Castellano/Pack/Saber Hacer
Socis 35,04€
41,61€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
OUP E6 Big Surprise/Pupil's book
Socis 25,76€
30,59€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
OUP E2 Big Surprise/AB
Socis 18,28€
21,71€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
OUP E5 Big Surprise/AB Pack
Socis 22,20€
26,36€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
OUP E1 Big Surprise/AB
Socis 18,28€
21,71€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
OUP E3 Big Surprise/PB
Socis 25,76€
30,59€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
OUP E6 Big Surprise/AB Pack
Socis 22,20€
26,36€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 16,68€
19,81€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.