Castelló de Rugat

Economia 1r Batxillerat Smartbook McGraw Hill
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
ECONOMIA 1R BATXILLERAT - *MED. INCLOU CODI SMARTBOOK Taula de continguts:1. Economia: la ciència de les decisions2. Creixementi organització3. La producció4. El mercat5. Tipus de mercat6. El mercat de treball7. El paper de l’Estat8. Indicadors i equilibri macroeconòmic9. Els comptes de l’Estat10. Diners,preus i política monetària11. El sistema fi nancer12. Comerç internacional13. Unió Europea i globalització14. Desequilibris de l’economia mundialPunts clau:Inclou un test de repàs al final de cada unitatEn aquesta nova ediciós'han inclòs nous enfocaments pedagògics:- Autoevaluacions sibjectives a l'inici, meitat i final de launitat- Treball colacoratiu amb al menys dues activitats cooperatives de cada unitat. Al tancament dela unitat, en la secció de prensa s'inclou una activitat extensa en forma de debat i al tancament del trimestre un projecte d'investigació cooperatiu vonculata alguna notícia d'actualitat que servirà de repàs del trimestre. - Activitat de debat - Matèria: ECONOMIA - Curs: BATXILLERAT 1 MATÈRIES COMU_ - Edat: 16 a 18 anys - Idioma: Català
Socis 36,05€
37,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Religió catòlica 2n ESO
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
EDBC S2 Religió catòlica/16
Socis 33,56€
39,85€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
New English In Use Student'S Book ESO 4
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
BUR S4 New English in Use/SB
Socis 33,08€
34,91€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
New English In Use Student'S Book ESO 3
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
BUR S3 New English in Use/SB
Socis 33,08€
34,91€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Living English 2 Workbook Spanish
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
BUR B2 Living English/WB Spanish
Socis 21,09€
22,20€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Pluriel Élève 4º ESO
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres

Aavv

SANF S4 Pluriel/Elève
Socis 33,52€
39,81€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Lengua Castellana y Literatura. 3 ESO. Savia
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
El proyecto SAVIA ofrece un tratamiento integral en lengua y literatura en la ESO y el bachillerato, cuyasprincipales señas de identidad son:- APOSTAMOS POR UN ENFOQUE COMUNICATIVO: Aprender a leer los géneros textuales de la sociedad actual es la clave de nuestroproyecto y el Programa de Competencia lectora es surespuesta. Trabajamos la comprensión de textos impresos, orales y digitales. Completamos el aprendizaje con la producción oral y escrita en talleres de comunicación para estimular la creatividad y favorecer la contextualización de los conocimientos en situaciones comunicativas cotidianas.- PROPONEMOS EL USO REFLEXIVOY LÚDICO DE LA LENGUA EN DIFERENTES CONTEXTOS: Con el fin de construir una sólida formación gramatical incluimos actividades paso a paso resueltas y múltiplesrecursos audiovisuales. Además con nuestro Programade Ortografía podrás motivar a tus alumnos, medianteel juego, en la difícil tarea de escribir sin faltas.- DESCRIBIMOS LA LITERATURA A PARTIR DE SUS TEXTOS: Una completa propuesta de textos y recursos audiovisuales para conocer la Literatura, despertar el interéspor la lectura y descubrir la pervivencia de temas ypersonajes a lo largo de la historia.- SAVIADIGITAL,UN ENTORNO DE TRABAJO PERSONAL: Múltiples recursos audiovisuales para motivar un aprendizaje significativoa partir del juego, la observación y la personalización de tareas.
Socis 39,40€
46,79€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
New English In Use Student'S Book ESO 2
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
BUR S2 New English in Use/SB
Socis 33,08€
34,91€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Sansy b2 castellano/tera
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
SANSY B2 Castellano/Tera
Socis 34,20€
36,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Lengua Castellana y Literatura. 2 ESO. Savia
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
El proyecto SAVIA ofrece un tratamiento integral en lengua y literatura en la ESO y el bachillerato, cuyasprincipales señas de identidad son:- APOSTAMOS POR UN ENFOQUE COMUNICATIVO: Aprender a leer los géneros textuales de la sociedad actual es la clave de nuestroproyecto y el Programa de Competencia lectora es surespuesta. Trabajamos la comprensión de textos impresos, orales y digitales. Completamos el aprendizaje con la producción oral y escrita en talleres de comunicación para estimular la creatividad y favorecer la contextualización de los conocimientos en situaciones comunicativas cotidianas.- PROPONEMOS EL USO REFLEXIVOY LÚDICO DE LA LENGUA EN DIFERENTES CONTEXTOS: Con el fin de construir una sólida formación gramatical incluimos actividades paso a paso resueltas y múltiplesrecursos audiovisuales. Además con nuestro Programade Ortografía podrás motivar a tus alumnos, medianteel juego, en la difícil tarea de escribir sin faltas.- DESCRIBIMOS LA LITERATURA A PARTIR DE SUS TEXTOS: Una completa propuesta de textos y recursos audiovisuales para conocer la Literatura, despertar el interéspor la lectura y descubrir la pervivencia de temas ypersonajes a lo largo de la historia.- SAVIADIGITAL,UN ENTORNO DE TRABAJO PERSONAL: Múltiples recursos audiovisuales para motivar un aprendizaje significativoa partir del juego, la observación y la personalización de tareas.
Socis 39,40€
46,79€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Religió Catòlica. Batxillerat
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
RELIGIÓ CATÒLICA BATXILLERAT és un únic llibre per als cursos de primer i segon de Batxillerat.Un projecteque relaciona l'assignatura de religió catòlica ambla resta de matèries que l'alumne està estudiant al mateix temps, com filosofia o història.Amb un tractament dels continguts que facilita la motivació dels alumnes per a un aprenentatge significatiu, convida a lareflexió i afavoreix la síntesi personal tot vinculant la religió amb l'actualitat.
Socis 30,62€
32,23€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Religió catòlica 4t ESO
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
EDBC S4 Religió catòlica/16
Socis 33,26€
39,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
New English In Use 3 Workbook
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
BUR S3 New English in Use/WB
Socis 24,71€
26,08€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
New English In Use Student'S Book ESO 1
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
BUR S1 New English in Use/SB
Socis 33,08€
34,91€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Llatí 4T ESO
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
EDBC S4 Llatí/16
Socis 42,72€
50,73€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Geografia i Història 1r ESO
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
VOR S1 Geografia i historia/15
Socis 38,04€
45,17€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Historia Mon Contemporani 1r Batxillerat
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
VOR B1 Historia mon contemporani/15
Socis 40,80€
42,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VOR S1 Biologia i geologia/15
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
VOR S1 Biologia i geologia/15
Socis 37,28€
44,27€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Literatura Universal 1r Batxillerat
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
BROMV B1 Literatura universal
Socis 36,05€
37,95€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Pluriel 2 ESO Livre de l'élève A2
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres

Aavv

SANF S2 Pluriel/Élève
Socis 32,76€
38,90€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Xarxa 3r Eso
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
v Nou unitats, amb una complexitat progressiva. vContinguts adaptats als estàndards d'aprenentatge de cadanivell. v Propostes de treball variades i guiades. vExplicacions completes i raonades, que reforcen l'autonomia dels estudiants. v Propostes de treball pràctiques i contextualitzades, orals i escrites, individuals i de grup. v Autoavaluacions, perquè l'alumnat iel docent puguen ser conscients del nivell d'assoliment dels continguts de cada unitat. Els materials delProjecte Xarxa... v Proposen una gran quantitat de textos adequats a l'edat. v Posen un èmfasi especial enla comprensió lectora, oral i oberta. v Combinen activitats de tipologies diverses, de resposta tancada ioberta. v Ajuden a assoliar les competències clau. vInclouen activitats individuals i de grup, audicionsde textos i tasques que requereixen l'aplicació de tècniques de treball vàries.
Socis 37,68€
44,75€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Lengua Castellana y Literatura. 1 Bachillerato. Savia
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
El proyecto SAVIA ofrece un tratamiento integral en lengua y literatura en la ESO y el bachillerato, cuyasprincipales señas de identidad son:- APOSTAMOS POR UN ENFOQUE COMUNICATIVO: Aprender a leer los géneros textuales de la sociedad actual es la clave de nuestroproyecto y el Programa de Competencia lectora es surespuesta. Trabajamos la comprensión de textos impresos, orales y digitales. Completamos el aprendizaje con la producción oral y escrita en talleres de comunicación para estimular la creatividad y favorecer la contextualización de los conocimientos en situaciones comunicativas cotidianas.- PROPONEMOS EL USO REFLEXIVOY LÚDICO DE LA LENGUA EN DIFERENTES CONTEXTOS: Con el fin de construir una sólida formación gramatical incluimos actividades paso a paso resueltas y múltiplesrecursos audiovisuales. Además con nuestro Programade Ortografía podrás motivar a tus alumnos, medianteel juego, en la difícil tarea de escribir sin faltas.- DESCRIBIMOS LA LITERATURA A PARTIR DE SUS TEXTOS: Una completa propuesta de textos y recursos audiovisuales para conocer la Literatura, despertar el interéspor la lectura y descubrir la pervivencia de temas ypersonajes a lo largo de la historia.- SAVIADIGITAL,UN ENTORNO DE TRABAJO PERSONAL: Múltiples recursos audiovisuales para motivar un aprendizaje significativoa partir del juego, la observación y la personalización de tareas.
Socis 39,49€
41,57€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Gramàtica pràctica del valencià
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres

Ferrer, Montserrat

L'objecte d'aprenentatge de la classe de llengua és el desenvolupament de les destreses discursives de l'alumnat, és a dir, de la capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en situacions de comunicació ben diversificades. Aquesta concepció de l'aprenentatge de la llengua ha dut a l'aula els enfocaments discursius i comunicatius, que prenen l'ús lingüístic com a eix de la programació.   Ara bé, ús discursiu i reflexió gramatical han d'anar de la mà, els usos formals de la llengua -els propis de les relacions institucionals i acadèmiques- exigeixen un coneixement explícit dels mecanismes lingüístics que permeten, d'una banda, la construcció de textos adequats i ben cohesionats -els continguts propis de la gramàtica del discurs-, i de l'altra, la construcció d'oracions correctes gramaticalment. És aquest últim aspecte de l'aprenentatge lingüístic -la correcció gramatical i normativa- el que s'aborda al llarg d'aquesta Gramàtica pràctica del valencià.  La Gramàtica pràctica del valencià s'adreça als aprenents que ja són capaços d'escriure en valencià, però que no han assolit el nivell de correcció exigible en acabar l'ensenyament obligatori. És un material útil, tant per a l'aprenent adult que necessita resoldre autònomament mancances sobre la normativa lingüística en la seua formació, com per a l'alumnat de quart d'ESO o batxillerat que necessita repassar i sistematitzar continguts treballats en cursos anteriors.     El material està dissenyat per a ser treballat autònomament i és un bon instrument, doncs, per a atendre la diversitat que hi ha a les aules. El professor de 4t d'ESO o de batxillerat no té prou hores de classe per a dedicar-les a repassar continguts propis de cursos anteriors, però és indubtable que la majoria de l'alumnat encara no els domina i, per tant, necessita recursos, com aquest material, per a poder assolir-los.    El llibre té una finalitat didàctica i, per això, selecciona aquells continguts de tipus ortogràfic, morfosintàctic i lèxic que poden presentar més dificultats, especialment pel que fa a les interferències produïdes pel contacte dels parlants amb el castellà.
Socis 26,55€
27,95€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Història de L'Art 2n Batxillerat
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
BROMV B2 Història de l'art
Socis 36,05€
37,95€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.