Libros de texto de 1º de ESO

Els teus fills i filles comencen la Secundària? Estan a punt de fer un salt molt important en la seva vida acadèmica! I a Abacus tenim el més important que necessitaran en el seu dia a dia. És clar, els llibres de 1r d'ESO! Descobreix el nostre catàleg complet de llibres de text de 1r d'ESO i compra'ls al millor preu a la nostra botiga en línia.

Almadraba publica una colección de 4 cuadernos de Competencia lingüística, uno para cada curso de la ESO,con la voluntad de proporcionar a profesores y alumnos unas nuevas herramientas para trabajar las diferentes habilidades lingüísticas, en línea con la prueba del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo que deberán realizar en 4º curso. · 12 pruebas encada cuaderno. · Textos literarios y textos no literarios de tipología diversa. · Diferentes tipos de preguntas: cerradas y abiertas, globales, inferidas yde extrapolación, de comprensión, gramática y léxico.¡UNA FORMA SEGURA DE OBTENER UN BUEN RESULTADO EN LENGUA!
Socis 15,67€
16,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 41,48€
43,92€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 12,25€
12,89€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
MÚSICA 1 ESO L’alumnat disposa dels recursos següents:Àudios i vídeos d’exemplificació de continguts i com a base d’activitats fonamentades en l’escolta. Pistes d’acompanyament en àudio. Vídeos de re
Socis 36,98€
39,15€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CARPETA VISUAL I PLÀSTICA 1 ESO L'alumnat disposa dels següents recursos: Vídeos d'artistes amb informació sobre la seva obra. Vídeos amb el desenvolupament audiovisual de les competències exposades. Vídeos de tècniques graficoplàstiques. Vídeos tutorials de traçats geomètrics. Enllaços a museus. Enllaços a Google Maps per contextualitzar de manera global la producció artística. - Materia:VISUAL I PLÀSTICA - Curs: ESO 1 - Edat: 12 a13 anys - Idioma: Català
Socis 29,92€
31,68€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Lengua castellana y literatura 1 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada:a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió oralsi escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socis 38,16€
40,41€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscon- tinguts de tots els cursos establint ponts desd'Infantil fins a l'ESO.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint uncontacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïmproposa que l'alumne sigui l'eix principal del procésd'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de refl exionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitatmés propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible queenfoca l'aprenentatge de la manera més convenient encada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint alprofessor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les sevesnecessitats.
Socis 40,42€
42,80€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 39,61€
41,94€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 32,77€
34,70€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Llengua catalana i literatura 1 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada: a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió oralsi escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socis 38,16€
40,41€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 34,68€
36,72€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 41,48€
43,92€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 44,12€
46,71€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BIOLOGÍA I GEOLOGÍA 1 ESO L’alumnat disposa dels recursos següents:Vídeos de continguts:documentals, notícies i pel·lícules relacionats amb el contingut de la matèria.Fotografies i il·lustracions científiquespe
Socis 32,77€
34,70€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
LLENGUA I LITERATURA CATALANA COMUNICA 1 ESO 0 - Matèria: Llengua catalana - Curs: ESO 1 - Edat: 12 a 13 anys - Idioma: Català
Socis 39,61€
41,94€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 36,98€
39,15€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 46,88€
49,64€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
MATEMÀTIQUES 1 ESO L’alumnat disposa dels recursos següents:Vídeos «Professor/aa casa»: vídeos tutorials en què els autors del llibre ofereixen explicacions i resolen exercicis, a manera de classe particular. Vídeo
Socis 37,78€
40,01€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 38,93€
41,22€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 44,12€
46,71€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 31,11€
32,94€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 30,81€
32,63€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 39,91€
42,26€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 40,33€
42,71€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Compra llibres de 1r d'ESO en línia

En aquesta secció tenim els millors llibres de 1r d'ESO. En la nostra àmplia i variada selecció trobaràs llibres de llengua i literatura (castellà i català), matemàtiques, geografia i història, biologia i geologia, llengua estrangera (francès i anglès), dibuix artístic, tecnologia, religió i música, entre moltes altres assignatures.

A més de llibres de text de 1r ESO, disposem de quaderns de reforç escolar, d'estiu (vacances) i de competències lingüístiques i matemàtiques, entre altres àrees. Aquests inclouen activitats i exercicis perquè els i les alumnes treballin i millorin, per exemple, la gramàtica, l'ortografia, la comprensió lectora, les operacions de càlcul i molt més.

A Abacus ens importen les necessitats dels teus fills i filles, per això, també t'oferim una gamma especial de quadernets de repàs amb les quals podran afrontar millor els exàmens de recuperació i el nou desafiament escolar que se'ls acosta.