Llibres de Teatre, Poesia i Relats

Altres categories
Hi ha dos tipus de llibres, segons Saramago: els queserveixen per adormir-se i els que ens desperten. Aquest volum es decanta, decididament, apassionadament,per la segona opció. Llegir és tornar a néixer, sortir a l’encontre d’all. que està a punt de ser i encaraningú sap què serà. Un viatge, una aventura, un procés d’exploració i d’aprenentatge que Laura Borràs guia amb entusiasme per compartir experiències de lectura. Les obres mestres d’Èsquil, Kafka, Joyce, Balzac,Ausiàs March o Maria-Mercè Marçal ens aporten les claus d’entrada per comprendre i gaudir d’algunes de lesmillors creacions de la humanitat. Llegir, llegir, llegir sempre! Perquè llegint concedim significat a totallò que ens envolta.
Soci/a Abacus 17,95€
PVP 18,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
La col·lecció de clàssics grecs i llatins de la Bernat Metge és l’aventura cultural més ambiciosa que ha vist el nostre país, i la que més passions ha aixecat.Els grans protagonistes d'aquesta història palpitantvan ser Francesc Cambó, Joan Estelrich i Carles Riba. No seria fàcil trobar a la Catalunya d’aleshores tres personalitats més diferents. Però la força del projecte els va fer oblidar els recels i els va alinearen la mateixa direcció, Cambó hi va posar l’empenta inicial i els diners necessaris, Estelrich, el primerdirector, hi va afegir ideologia humanística i mà esquerra, i Riba, tota la resta, els coneixements, el mètode, la sensibilitat literària, la profunditat. Totun exemple de servei al país que, un segle després, continua ben actiu i es projecta amb força al futur.
Soci/a Abacus 20,80€
PVP 21,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Proscritas reúne las semblanzas biográficas de cincoescritoras: George Eliot, Mary Shelley, Virginia Woolf, Emily Brontë y Olive Schreiner: la relación entresu vida y obra y temas feministas como la independencia, el silenciamiento, la infracción de las leyes sociales, rebeldía, etc
Soci/a Abacus 24,70€
PVP 26,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 16,34€
PVP 17,20€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 8,74€
PVP 9,20€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Una antologia de poesia com a «lectura prescriptiva» no desperta l&#x02019 entusiasme espontani. I no només pel fet de ser «prescriptiva» sinó, més aviat, perquè es tracta, precisament, de «poesia». No cal escarrassar-se a dissimular que la poesia és u
Soci/a Abacus 12,30€
PVP 12,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
La Segunda antología de poesía española es unanueva versión, debidamente actualizada, de la Antología de poesía española que publicó la Galera en 2009. Esta antología recoge igualmente una selección esencial de poemas de la literatura española para los estudiantes de Bachillerato y presenta un recorrido por la historia de la poesía española desde las jarchas hasta los autores del siglo xx, como José ÁngelValente o Jaime Gil de Biedma. Todo ello con una completa guía didáctica a cargo de Félix López que incluye la versión moderna de todos los poemas medievales,notas aclaratorias, una breve introducción a cada poema, tabla de tendencias poéticas, autores y obras y una propuesta de actividades.Félix López García es doctor en filología hispánica y profesorde instituto. Ha publicado diversos artículos relacionados con el tema de la autobiografía. Su tesis doctoral, Catálogo comentado de la autobiografía breveen la literatura española (1849-1919): una escrituratangencial, fue presentada en 2013, en la Universidad de Barcelona. En esta colección, ha editado Antología de poesía española, de la que se han vendido más de 30.000 ejemplares.
Soci/a Abacus 11,35€
PVP 11,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Aquesta edició de Terra baixa vol apropar al públic escolar una de lesobres més representatives de la literatura catalana i, alhora, posar enevidència la singularitat del llenguatge teatral que la conforma. Perllegir-la adequadament, no es pot menystenir la seva naturalesa escènicai, en aquest sentit, és bo de valorar com ha estat comentada iinterpretada al llarg del temps.Terra baixa (1897) és un drama quepresenta, a través de diversos elements (romàntics, realistes,modernistes), un joc de tensions humanes i simbòliques de gran forçateatral. El conflicte entre l'ideal de la terra alta i la realitat de laterra baixa aconsegueix una categoria mítica i obre pas a la creació depersonatges inoblidables (Manelic, Marta, Sebastià) que viuen ambintensitat la problemàtica de la possessió amorosa. No és estrany queuna obra d'aquestes característiques assolís ben aviat una consideracióde clàssic del teatre català i un veritable ressò universal.
Soci/a Abacus 9,45€
PVP 9,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Esta antología es una introducción sencilla y clara a la poesía española, desde el Cantar de Mio Cid hasta Ángel González, pasando por Garcilaso, Lope de Vega, Bécquer, Rubén Darío o García Lorca. De manera cronológica se recogen los poetas y po
Soci/a Abacus 10,40€
PVP 10,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 8,55€
PVP 9,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Vida es sueño, La
Soci/a Abacus 9,17€
PVP 9,65€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El '' Romancero gitano '' (1928) es, con justicia, uno de los libros más célebres de la poesía en lengua española. Esta edición se enriquece, además, con los «Romances del teatro» de Federico García Lorca (1898-1936) y con el valioso complemento de todos los escritos del poeta -cartas, declaraciones, conferencias- entorno a esta obra. La cronología razonada que incluye puede seguirse como un diario de la creación del libro, que añade circunstancias de su edición y de su propagación hasta 1936.
Soci/a Abacus 11,40€
PVP 12,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.