Llibres de Teatre, Poesia i Relats

Altres categories
Hi ha dos tipus de llibres, segons Saramago: els queserveixen per adormir-se i els que ens desperten. Aquest volum es decanta, decididament, apassionadament,per la segona opció. Llegir és tornar a néixer, sortir a l’encontre d’all. que està a punt de ser i encaraningú sap què serà. Un viatge, una aventura, un procés d’exploració i d’aprenentatge que Laura Borràs guia amb entusiasme per compartir experiències de lectura. Les obres mestres d’Èsquil, Kafka, Joyce, Balzac,Ausiàs March o Maria-Mercè Marçal ens aporten les claus d’entrada per comprendre i gaudir d’algunes de lesmillors creacions de la humanitat. Llegir, llegir, llegir sempre! Perquè llegint concedim significat a totallò que ens envolta.
Soci/a Abacus 17,95€
PVP 18,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
La col·lecció de clàssics grecs i llatins de la Bernat Metge és l’aventura cultural més ambiciosa que ha vist el nostre país, i la que més passions ha aixecat.Els grans protagonistes d'aquesta història palpitantvan ser Francesc Cambó, Joan Estelrich i Carles Riba. No seria fàcil trobar a la Catalunya d’aleshores tres personalitats més diferents. Però la força del projecte els va fer oblidar els recels i els va alinearen la mateixa direcció, Cambó hi va posar l’empenta inicial i els diners necessaris, Estelrich, el primerdirector, hi va afegir ideologia humanística i mà esquerra, i Riba, tota la resta, els coneixements, el mètode, la sensibilitat literària, la profunditat. Totun exemple de servei al país que, un segle després, continua ben actiu i es projecta amb força al futur.
Soci/a Abacus 20,80€
PVP 21,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 8,74€
PVP 9,20€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Terra baixa (1897) ha esdevingut una de les obres mésconegudes d'Àngel Guimerà i encara avui és una de les més traduïdes i representades en llengua catalana.Si bé el tema principal d'aquest drama és l'amor abordat des del triangle Manelic, Marta i Sebastià, Guimerà planteja magistralment el conflicte constant entredos mons antagònics i irreconciliables, reflex de les influències realistes i naturalistes de l'època: elmón arcàdic que representa Terra Alta, i Terra Baixa, llar de personatges mesquins i profundament corromputs. Aquesta edició conté una introducció, notes i una proposta didàctica a cura de Lluis-Anton Baulenes adreçada als alumnes de Batxillerat.
Soci/a Abacus 8,50€
PVP 8,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Vida es sueño, La
Soci/a Abacus 12,11€
PVP 12,75€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 10,16€
PVP 10,70€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 10,54€
PVP 11,10€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Aquesta edició de Terra baixa vol apropar al públic escolar una de lesobres més representatives de la literatura catalana i, alhora, posar enevidència la singularitat del llenguatge teatral que la conforma. Perllegir-la adequadament, no es pot menystenir la seva naturalesa escènicai, en aquest sentit, és bo de valorar com ha estat comentada iinterpretada al llarg del temps.Terra baixa (1897) és un drama quepresenta, a través de diversos elements (romàntics, realistes,modernistes), un joc de tensions humanes i simbòliques de gran forçateatral. El conflicte entre l'ideal de la terra alta i la realitat de laterra baixa aconsegueix una categoria mítica i obre pas a la creació depersonatges inoblidables (Manelic, Marta, Sebastià) que viuen ambintensitat la problemàtica de la possessió amorosa. No és estrany queuna obra d'aquestes característiques assolís ben aviat una consideracióde clàssic del teatre català i un veritable ressò universal.
Soci/a Abacus 9,45€
PVP 9,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 13,68€
PVP 14,40€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
La present edició de Les cartes d'Hèrcules Poirot pretén donar a conèixer als lectors joves una obra basada en els paràmetres de lesnovel·les d'enigma i de misteri més clàssiques, alhora que vol estimular-los a aprofundir més en el gènere i a interessar-
Soci/a Abacus 10,40€
PVP 10,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
La Segunda antología de poesía española es unanueva versión, debidamente actualizada, de la Antología de poesía española que publicó la Galera en 2009. Esta antología recoge igualmente una selección esencial de poemas de la literatura española para los estudiantes de Bachillerato y presenta un recorrido por la historia de la poesía española desde las jarchas hasta los autores del siglo xx, como José ÁngelValente o Jaime Gil de Biedma. Todo ello con una completa guía didáctica a cargo de Félix López que incluye la versión moderna de todos los poemas medievales,notas aclaratorias, una breve introducción a cada poema, tabla de tendencias poéticas, autores y obras y una propuesta de actividades.Félix López García es doctor en filología hispánica y profesorde instituto. Ha publicado diversos artículos relacionados con el tema de la autobiografía. Su tesis doctoral, Catálogo comentado de la autobiografía breveen la literatura española (1849-1919): una escrituratangencial, fue presentada en 2013, en la Universidad de Barcelona. En esta colección, ha editado Antología de poesía española, de la que se han vendido más de 30.000 ejemplares.
Soci/a Abacus 11,35€
PVP 11,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
La historia original del moro de Venecia, de Gianbattista Giraldi Cinthio (1565), sirvió a William Shakespeare para crearOtelo, la única de sus grandes tragedias basada en una obra de ficción. Contraviniendo la imagen isabeli
Soci/a Abacus 8,50€
PVP 8,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.