Llibres de text de Coneixement del medi de 1r de Primària

Altres categories
ANV E1 Ciències-quad. 1/Créixer junts
Soci/a Abacus 7,48€
PVP 7,92€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BAU E1 Medi/quadern 1/Competències
Soci/a Abacus 7,84€
PVP 8,25€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BAU E1 Medi/quadern 2/Competències
Soci/a Abacus 7,84€
PVP 8,25€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
ALGAR E1 Medio/Natura/Faro
Soci/a Abacus 29,62€
PVP 31,36€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
ALGAR E1 Medio-cuaderno/Natura/Faro
Soci/a Abacus 7,14€
PVP 7,56€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TEIV E1 Naturals-Sers Vius/Duna
Soci/a Abacus 5,23€
PVP 5,54€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TEI E1 Naturales/Aliment,/Duna
Soci/a Abacus 5,23€
PVP 5,54€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BARC E1 Medi/Ninois
Soci/a Abacus 39,95€
PVP 42,05€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BROMV E1 Medi/Natura/Far
Soci/a Abacus 27,80€
PVP 29,43€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TEIV E1 Socials-Família/Duna
Soci/a Abacus 5,23€
PVP 5,54€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
OUP E1 TDL Natural/AB M2
Soci/a Abacus 5,95€
PVP 6,30€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
OUP E1 L&T Science/SB Pack
Soci/a Abacus 34,94€
PVP 36,99€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
DESCOBERTA 1. MEDI - Materia:CONEIXEMENT DEL MEDI - Curs: PRIMÀRIA 1. - Edat: 6 a 7 anys - Idioma: Català
Soci/a Abacus 37,02€
PVP 39,20€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TG E Medi/Animals/FHPP
Soci/a Abacus 14,49€
PVP 15,34€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
OUP E1 TDL Natural+Social/CB PK/18
Soci/a Abacus 39,87€
PVP 42,21€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TG E Medi/Escola/FHPP
Soci/a Abacus 14,49€
PVP 15,34€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TEI E1 Naturales/Seres/Duna
Soci/a Abacus 5,23€
PVP 5,54€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix amb mestres, alumnes i famíliesels reptes de l'educació davant les noves situacionssocials.Les claus del projecte són:PROJECTE GLOBALSeqüencia els continguts de tots els cursos de l'etapad'Educació Primària establint ponts amb Educació Infantil i ESO.INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLESIntrodueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiplesal cicle inicial, i les tècniques de treball cooperatiu a cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat.COMPETÈNCIESOrienta cap a un aprenentatge eficaç preparant els alumnes per superar ambèxit les proves de competències al cicle mitjà i superior.INNOVACIÓAcompanya els mestres en la introduccióde metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i l'èxit educatiu. PROXIMITATOfereix nous recursos als mestres, situant la guia didàctica digital com a eix central de l'activitatdocent en diàleg constant entre el material imprès iels recursos de la web.COMPROMÍSS'implica decididament amb l'escola i les famílies en el compromís d'educar els ciutadans del futur.
Soci/a Abacus 36,93€
PVP 39,11€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
ANE E1 Ciencias-Cuad. 3/Crecer juntos
Soci/a Abacus 7,48€
PVP 7,92€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TG E Medi/Sentits/FHPP
Soci/a Abacus 14,49€
PVP 15,34€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
OUP E1 TDL Natural/AB M1
Soci/a Abacus 5,95€
PVP 6,30€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Aprenc amb projectes és una proposta per a Educació Primària d’Aprenentatge Basat en Projectes. Fa que l’alumne siga el protagonista del seu aprenentatge amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de persones competents, capaces, compromeses amb el seu entorn,crítiques i creatives. Les claus del projecte es basen en un aprenentatge cooperatiu, en la metodologia inclusiva, en el fet d’aprendre a pensar, en l’educació emocional, en les actituds i en els valors. Els projectes s’estructuren en tres Fases (motivació, comprensió, acció final). En cada Fase es plantegen uns objectius que es distribueixen en diferents Tasques i cada Tasca comprén diverses sessions de treball. Cada projecte consta de 30 sessions en què es plantegen dinàmiques per a ser desenvolupades de manera individual, en equip i en gran grup. Aquestes dinàmiques estanpreparades per a dur-les a terme alternativament en el quadern de l’alumne i en l’entorn digital. El seu potencial tecnològic permet que el mestre puga adaptarel projecte a la realitat de la seua aula’ pot afegir, ocultar o canviar l’ordre de les sessions o dels passos que les componen. Els projectes tenen un enfocament interdisciplinari i parteixen de la necessitat de buscar una resposta a un repte pròxim als interessos i a la realitat dels alumnes per a aconseguir més motivació i implicació.
Soci/a Abacus 20,06€
PVP 21,24€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
APRENDO CON PROYECTOS es una propuesta para EducaciónPrimaria de Aprendizaje Basado en Proyectos. Colocaal alumno como protagonista de su aprendizaje con elobjetivo de contribuir al desarrollo de personas competentes, capaces, comprometidas con su entorno, críticas y creativas. Las claves del proyecto se basan enun aprendizaje cooperativo, metodología inclusiva, aprender a pensar, educación emocional, actitudes y valores. Los proyectos se estructuran en tres Fases (motivación, comprensión, acción final). En cada Fase seplantean unos objetivos que se distribuyen en distintas Tareas, cada Tarea abarca varias sesiones de trabajo. Cada proyecto consta de 30 sesiones donde se plantean dinámicas para ser desarrolladas de forma individual, en equipo y en gran grupo. Estas dinámicas están preparadas para realizarse alternativamente en el cuaderno del alumno y en el entorno digital. Su potencial tecnológico permite al profesor poder adaptar elproyecto a la realidad de su aula, añadiendo, ocultando o cambiando el orden de las sesiones o de los pasos que la componen. Los proyectos tienen con un enfoque interdisciplinar y parten de la necesidad de buscaruna respuesta a un reto cercano a los intereses y ala realidad de los alumnos para conseguir una mayor motivación e implicación.
Soci/a Abacus 20,06€
PVP 21,24€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TG E Medi/Juguem/FHPP
Soci/a Abacus 14,49€
PVP 15,34€
Has afegit la quantitat màxima disponible.