Llibres de text de Català de 4t de Primària

Altres categories
El projecte es basa en un enfocament comunicatiu, seguint el plantejament curricular per competències. Eltreball reflexiu i sistemàtic sobre el funcionament de la llengua (gramàtica, ortografia, fonètica, etc.)es fa a partir de textos reals que l'alumnat ha de llegir o escriure. Així s'aconsegueix un aprenentatge significatiu. Incorpora estratègies que afavoreixen lacomprensió lectora, mitjançant diferents models textuals. Totes les activitats van acompanyades d'orientacions que guien la tasca de l'ensenyant de manera eficaç. En els llibres de cicle mitjà i cicle superior cada unitat acaba amb un full d'avaluació (Què he après), que ajuda a consolidar els coneixements assolitsal llarg del tema, i una secció amb recomanacions denoves lectures (Per llegir més).
Soci/a Abacus 27,50€
PVP 29,11€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 3,70€
PVP 3,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
PRACTICA AMB BARCANOVA 13. COMPRENSIÓ LECTORA  - Materia: COMPRENSIÓ LECTORA CATALÀ - Curs: PRIMÀRIA 4 - Edat: 9 a 10 anys- Idioma: Català
Soci/a Abacus 3,70€
PVP 3,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
EDBC E4 Ortografia catalana/quadern 11
Soci/a Abacus 7,12€
PVP 7,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BAU E4 C.lectora/Practica-aprèn/18
Soci/a Abacus 25,89€
PVP 27,25€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
PRACTICA AMB BARCANOVA 13. EXPRESSIÓ ESCRITA - Materia: Expressió escrita català - Curs: PRIMÀRIA 4 - Edat: 9 a 10 anys - Idioma: Català
Soci/a Abacus 3,70€
PVP 3,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El projecte es basa en un enfocament comunicatiu, seguint el plantejament curricular per competències. Eltreball reflexiu i sistemàtic sobre el funcionament de la llengua (gramàtica, ortografia, fonètica, etc.)es fa a partir de textos reals que l'alumnat ha de llegir o escriure. Així s'aconsegueix un aprenentatge significatiu. Incorpora estratègies que afavoreixen lacomprensió lectora, mitjançant diferents models textuals. Totes les activitats van acompanyades d'orientacions que guien la tasca de l'ensenyant de manera eficaç. En els llibres de cicle mitjà i cicle superior cada unitat acaba amb un full d'avaluació (Què he après), que ajuda a consolidar els coneixements assolitsal llarg del tema, i una secció amb recomanacions denoves lectures (Per llegir més).
Soci/a Abacus 11,26€
PVP 11,93€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Llibre de lectures relacionades amb els textos que es treballen en el quadern Lectogrup groc, perquè els alumnes puguin comprovar elnivell d'eficàcia lectora que han adquirit i, alhora, puguin gaudir de la lectura. Inclou, a més, tests de preguntes de co
Soci/a Abacus 12,03€
PVP 12,73€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SANIB E4 Llengua-quadern 3/15
Soci/a Abacus 10,29€
PVP 10,89€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
LLENGUA 4 ACTIVITATS APRENENTATGE (ZOOM) - Matèria: Llengua catalana - Curs: PRIMÀRIA4 - Edat: 9 a 10 anys - Idioma: Català
Soci/a Abacus 19,81€
PVP 20,97€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
ANIB E4 Llengua/15
Soci/a Abacus 36,25€
PVP 38,39€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
EDBC E4 Català/Talentia
Soci/a Abacus 39,02€
PVP 41,31€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 5,99€
PVP 6,35€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 37,10€
PVP 39,05€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VVC E4 Camallarg 8/Comprensió lectora
Soci/a Abacus 4,85€
PVP 5,10€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
ANIB E4 Llengua-quadern 3/15
Soci/a Abacus 7,48€
PVP 7,92€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
EDBC E4 Ortografia catalana/quadern 12
Soci/a Abacus 7,12€
PVP 7,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TEIC E4 Ortografia catalana 05
Soci/a Abacus 4,12€
PVP 4,37€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TEIC E4 Ortografia catalana 6
Soci/a Abacus 4,12€
PVP 4,37€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 5,99€
PVP 6,35€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
PRACTICA AMB BARCANOVA 15 .COMPRENSIÓ LECTORA  - Materia: COMPRENSIÓ LECTORA CATALÀ - Curs: PRIMÀRIA 4 - Edat: 9 a 10 anys- Idioma: Català
Soci/a Abacus 3,70€
PVP 3,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VVC E4 Competència lectora/Focus
Soci/a Abacus 25,36€
PVP 26,70€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
GP E4 Català-quadern 11/Saber Fer
Soci/a Abacus 10,29€
PVP 10,89€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TEIC E4 C.Lectora 07/Comença un nou curs
Soci/a Abacus 4,25€
PVP 4,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.