Secundària (ESO)

MGHC S3 Plàstica/Mosaic B/15
Socis 36,99€
39,05€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
GP S1 Dibuix artístic-quadern/Crea/15
Socis 13,08€
15,53€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
GP S2 Plàstica-quadern/Crea/15
Socis 26,12€
31,02€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
RICH S1 Fast Track/SB+WB
Socis 31,76€
37,72€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
GP S Emprenedoria/Empren/15
Socis 32,20€
38,24€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
MGHV S4 Música/Clave C/16
Socis 36,99€
39,05€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscon- tinguts de tots els cursos establint ponts desd'Infantil fins a l'ESO.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint uncontacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïmproposa que l'alumne sigui l'eix principal del procésd'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de refl exionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitatmés propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible queenfoca l'aprenentatge de la manera més convenient encada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint alprofessor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les sevesnecessitats.
Socis 39,40€
46,79€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Unidad complementaria proyecto Khronos
Socis 2,94€
3,10€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
ANE S1 Educación Física/15
Socis 25,92€
30,78€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
ANE S3 Technology/15
Socis 37,00€
43,94€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
ANE S3 Valores éticos/15
Socis 28,76€
34,15€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 39,52€
46,93€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
OUPV S3 Tecnologia/Inicia
Socis 30,04€
35,67€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
OUPV S1 Tecnology-CLIL/Inicia
Socis 30,72€
36,48€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 5,68€
6,75€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Bring English to life with practical tasks and evocative topics. Let your students share ideas with theirclassmates about their dreams and goals. Real Life makes learning English achievable and gives students language they want to use. Real contexts to practise everyday functional language. Real language and opportunities to share ideas with classmates about goals, dreams and global issues. Real strategies for success in students&#x02019, educational career, including speaking and writing skills and exam preparation. A course that: - highlights key language through Grammar2know, Words2know and Phrases2know. - incorporates technology to reflect a digital world. - gives teachers perfect flexibility with additional activities in the mini workbook at the back of the Students&#x02019, Book. The Teacher&#x02019,s Handbook incorporates reduced Students&#x02019, Book pages with answers and notesas well as providing useful teaching techniques. Real Life learning with ActiveTeach - for resources andin-class presentation.
Socis 38,20€
45,36€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

BUR S4 Real English/Workbook/Spanish
Socis 24,71€
26,08€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Unitats didàctiques: 1. El mite grec.- 2. Els orígens.- 3. Els déus.- 4. Herois i monstres.- 5. El cicle troià.- 6. Estudi i tradició cultural de la mitologíagrecoromana. Amb aquest llibre es pretén iniciar l'alumnat en el coneixement dels personatges mitològicsque formen part de la tradició cultural d'Occident.
Socis 12,76€
15,15€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Libro del alumno con actividades para practicar el vocabulario, lengua y destrezas lingüísticas en inglés.Incluye CD-ROM para practicar los contenidos del Student¿s Book.
Socis 25,56€
30,35€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Organiza sus contenidos en torno a siete unidades didácticas cuyo objetivo es el estudio de los diversos espacios geográficos configurados por el hombre -agrarios, industriales, turísticos y urbanos-, sus consecuencias en las desigualdades sociales y desequilibriosterritoriales y su impacto negativo medioambiental.Basados en las nuevas corrientes geográficas, sus autores se proponen la formación científica y social delos alumnos y alumnas, y su autonomía intelectual y moral, para contribuir a un desarrollo equilibrado y solidario.
Socis 24,72€
29,36€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

CAC S3 Física i química/07
Socis 38,84€
46,12€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 21,40€
25,41€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.