Hawa

SANF S4 Pluriel/Cahier
Socio/a Abacus 25,33€
PVP 26,82€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDB S1 Tecnología/Ampere
Socio/a Abacus 40,67€
PVP 43,06€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR S1 Advanced Real English/Student's
Socio/a Abacus 30,90€
PVP 32,71€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR S4 Advanced Real English/Workbook
Socio/a Abacus 23,08€
PVP 24,44€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR S4 Advanced Real English/Student's
Socio/a Abacus 30,90€
PVP 32,71€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDB E1 Música/Tutti
Socio/a Abacus 28,35€
PVP 30,02€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest llibre forma part del nou projecte d'EducacióPrimària Salvem la Balena Blanca. Aquest projecte, fruit del treball d'un conjunt de professionals de l'educació, del sector editorial i del sector de les tecnologies aplicades a l'educació, ha treballat els continguts curriculars fent un enfocament competencial del'ensenyament-aprenentatge, coordinant verticalmenttotes les àrees i potenciant l'educació en valors. Elllibre està estructurat en 12 unitats didàctiques ies presenta en fitxes DIN A4 encunyades i enquadernades amb espiral de plàstic. La programació dels continguts és cíclica per tal de construir les habilitats matemàtiques bàsiques de manera progressiva i sòlida.Els recursos digitals estan plenament integrats amb els de paper i estan disponibles on-line.
Socio/a Abacus 34,34€
PVP 36,36€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC S4 Història de la música
Socio/a Abacus 37,66€
PVP 39,87€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 32,98€
PVP 34,92€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEI E1 Castellano/Comprensión lectora/19
Socio/a Abacus 10,12€
PVP 10,71€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BAU E1 Un scrapbook per a Jesús
Socio/a Abacus 8,63€
PVP 9,13€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC S Música II/19
Socio/a Abacus 27,75€
PVP 29,39€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CUP S2 Collaborate/SB
Socio/a Abacus 31,91€
PVP 33,79€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VV E2 Young Stars Plus/SB
Socio/a Abacus 27,54€
PVP 29,16€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANVIB E4 Matemáticas/19
Socio/a Abacus 36,25€
PVP 38,39€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC E6 Matemàtiques competencials(3)
Socio/a Abacus 19,08€
PVP 20,21€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANV E3 Religió catòlica/19
Socio/a Abacus 25,97€
PVP 27,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
PARAULES PER A COMPARTIR, dins del projecte de Més Saba, treballa la llengua amb un enfocament comunicatiu, funcional i contextualitzat, en equilibri entre lapràctica de les habilitats lingüístiques bàsiques i la sistematització.  Una nova proposta en Més Saba reforça la comprensió lectora a través d&#x02019,un mètode sistemàtic basat en una selecció de destreses queels alumnes necessiten desenvolupar per a entendre els textos de manera autònoma, i que s&#x02019,ha traslladat, així mateix, als llibres de Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa i Ciències Socials. A més, s&#x02019,hi inclouen qüestionaris de comprensió lectoraen format digital per a practicar la comprensió lectora de textos no literaris.   El projecte proposa la lectura de nombrosos textos literaris i d&#x02019,altres tipologies textuals al llarg de cada unitat: contes, cançons, teatre, poesia, embarbussaments, endevinalles, fullets, menús, entre altres. La proposta de lectura s&#x02019,amplia amb recursos digitals, com lesfitxes d&#x02019,animació a la lectura, i altres materials amb textos tradicionals i populars recopilatsper la seua temàtica.   En PARAULES PER A COMPARTIR hi ha diversos punts al llarg de cada unitat per a treballar l&#x02019,expressió oral: obertures d&#x02019,unitat (els alumnes, a partir d&#x02019,una fotografia i d&#x02019,un àudio relacionats amb el tema i el valor, poden expressar les seues opinions, desenvolupar el pensament crític i el pensament divergent), seccions d&#x02019,expressió (els alumnes seran capaços de produir textos orals segons el model que han escoltat i amb el suport d&#x02019,un vocabulari específic)i seccions de plurilingüisme (els alumnes s&#x02019,acostaran a altres llengües i aprendran vocabulari iaspectes d&#x02019,altres cultures per a fomentar elrespecte per la diversitat lingüística).   S&#x02019,aprofiten també elements diferents de cada unitat pera oferir vocabulari adequat al nivell i contextualitzat en escenes temàtiques.   A més a més, s&#x02019,estimula el desenvolupament de l&#x02019,expressió escrita per mitjà d&#x02019,activitats contextualitzadessuggeridores i pròximes, models textuals en diferents suports audiovisuals i estratègies per a la interacció comunicativa i la presentació de textos.   D&#x02019,altra banda, s&#x02019,estudien els conceptes gramaticals, lèxics i ortogràfics, d&#x02019,acord amb els continguts curriculars, a partir d&#x02019,un enfocament pràctic: s&#x02019,apliquen en les diferents destreses comunicatives que es desenvolupen al llarg de cada unitat.   PARAULES PER A COMPARTIR ofereix diferents tipus de materials: llibre, materials per a l&#x02019,aula (jocs d&#x02019,expressió, targetes de vocabulari, etc.) i materials audiovisuals, tots estanenfocats a desenvolupar els diferents estils d&#x02019,aprenentatge dels alumnes.
Socio/a Abacus 36,98€
PVP 39,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUPV S3 Tecno/Plastics/inicia
Socio/a Abacus 10,54€
PVP 11,16€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
RICH E6 New Beep/SB+Reader
Socio/a Abacus 28,43€
PVP 30,11€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANIB S3 Biología y Geología/15
Socio/a Abacus 36,38€
PVP 38,52€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANE E1 Matemáticas (3)/Aprender Crecer
Socio/a Abacus 35,66€
PVP 37,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANV E5 Matemátiques/Aprendre Créixer
Socio/a Abacus 36,25€
PVP 38,39€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MAR E3 Música/Tutti
Socio/a Abacus 29,07€
PVP 30,78€
Has añadido la cantidad máxima disponible.