Seguimos operativos 🚚 Infórmate aquí

Juegos educativos

Los mejores juegos educativos para niños de educación infantil, primaria y secundaria los tenemos aquí, en Abacus. ¡Diversión y aprendizaje asegurado! Descubre nuestro catálogo completo y compra en nuestra tienda de productos online.

Otras categorías
El objetivo de este libro es diseñar y programar Macros en Excel con Visual Basic.
Socio/a Abacus 16,43€
PVP 17,30€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 23,75€
PVP 25,00€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Mad
Socio/a Abacus 33,25€
PVP 35,00€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Mad
Socio/a Abacus 26,60€
PVP 28,00€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 19,00€
PVP 20,00€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Surt al carrer aquesta nova edició del nostre volum de Qüestionaris,complement dels Temaris específics de Tècnic/a Especialista de GrauMitjà Sanitari en Cures Auxiliars d’Infermeria, vàlid per a lapreparació de les proves d’accés a aquesta categoria de l’InstitutCatalà de la Salut.L’estructura de l’obra segueix una sistemàtica per auna progressiva assimilació i consolidació dels coneixents teòricsadquirits, a través de tres tipus de proves: 24 test de temes, 4 testsparcials i 3 simulacres d’examen. Del que en resulta un total de gairebé900 preguntes.Com a complement indispensable dels volums teòrics, elsqüestionaris inclosos en aquesta obra pretenen ésser una eina deformació eficaç i amena per a l’èxit en les proves selectives.En adquirir aquest llibre, li proporcionem accés gratuït a la versió enlínia del qüestionari durant tres mesos, perquè pugui complementarl'estudi exercitant-se en la nostra plataforma. Un cop passats els tresmesos, pot renovar l'accés a aquest servei. Podrà realitzar tests pertemes, per blocs de matèries o de tot el programa complet, obtenintindicadors de resultats, evolució i progrés. Per activar aquest accés iaprofitar aquest recurs, ha de posar-se en contacte amb ADAMS Formació através del correu electrònic atclient-barcelona@adams.es. L'alta enaquest servei es podrà activar en el moment de la compra o més endavant.
Socio/a Abacus 32,30€
PVP 34,00€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquesta publicació posa a disposició del lector coneixements, estratègies i orientacions tant teòriques com pràctiques perquè els centres de formació de professorat aixícom els mestres d'educació primària puguin aprofundir en una qüestió de capital impo
Socio/a Abacus 17,57€
PVP 18,50€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 14,44€
PVP 15,20€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 17,10€
PVP 18,00€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Guías prácticas Anaya Multimedia
Socio/a Abacus 14,91€
PVP 15,70€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
132 formas geométricas de madera.
Socio/a Abacus 35,90€
PVP 37,70€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Publicació creada per a l'adequada preparació del Temari transversal pera la categoria de Tècnic/a Especialista de Grau Mitjà Sanitari en CuresAuxiliars d'Infermeria de l'Institut Català de la Salut, segons laconvocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat deCatalunya, número 7718, de 3 d'octubre del 2018.Aquest text conté el desenvolupament dels temes 1 a 7 que componen elprograma oficial, convenientment detallats, juntament amb laincorporació de les novetats legislatives que els afecten. A més,compten amb una sèrie de recursos didàctics, a manera de recordatoris iactivitats, que li seran de gran utilitat per assentar els coneixementsi li facilitaran la preparació efectiva de les proves.S'inclouen també qüestionaris de preguntes tipus test de cada tema ambla finalitat d'oferir una eina amb la qual podrà comprovar elsconeixements adquirits.
Socio/a Abacus 34,20€
PVP 36,00€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Compra juegos educativos online

En esta sección encontrarás una amplia y variada selección de juegos educativos para bebés de 0 a 2 años y niños a partir de 3 años en adelante. Disponemos de juegos de ciencias y tecnología, de lengua con los que mejorar la lectura y la escritura, de matemáticas para aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir, sensoriales y lupas y globos terráqueos para descubrir el mundo, entre otros.