Mutxamel

VVV E3 Matemàtiques/Zoom
Socios 33,12€
39,33€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR E3 Socials/19
Socios 24,76€
29,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte més Saba per a l’área de Ciències Socialsutilitza diferents eines i metodologies didáctiquesper a motivar en l’aprenentatge de la matèria, facilitar-ne la comprensió i comprovar-ne l’aplicació. Pera fer-ho, els continguts en cada epígraf s’organitzenen tres fases d’aprenentatge: Ens activem, Comprenemi Apliquem, en les quals s’intercalen activitats quepromouen l’aprenentatge cooperatiu i en les quals s’identifiquen de manera explícita les competències cognitives i comunicatives que es posaran en práctica. Aquesta filosofia general del projecte de promoure unaprenentatge actiu es concreta en una sèrie de tallers i en la Tasca final, que integra coneixements, habilitats, competències i intel·ligències múltiples. Elprojecte més Saba de Ciències Socials facilita l’accés als continguts mitjançant la presentació visual deconceptes i la seua contextualització, amb il·lustracions comentades i cartografia adaptada al nivell propi dels alumnes de cada curs. Per a facilitar l’accessibilitat dels continguts, el projecte més Saba de Ciències Socials cuida especialment la redacció i el vocabulari utilitzat. La comprensió i l’aprenentatge dels continguts es reforça en 1r amb el desenvolupamentde la comprensió oral, i en 2n amb un treball pautatde la comprensió lectora. Per a progressar i anar superant barreres, les activitats se seqüencien per ordre de dificultat i les que presenten una complexitat especial disposen de suports i desenvolupaments complementaris en el recurs didáctic. Els alumnes aprendranCiències Socials amb Ismael, un dels membres de la colla de l’esquirol. Mostra gran habilitat per a la relació amb els altres. Els seus amics l’estimen molt iell gaudeix enormement d’estar en companyia.
Socios 28,36€
33,68€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVV E2 Sociales/Zoom
Socios 24,75€
26,13€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 20,80€
24,70€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR S4 Historia/16
Socios 38,04€
45,17€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP S2 Física química-Diodo/Inicia/16
Socios 38,64€
45,89€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUPV S3 Física i química/Inicia
Socios 39,52€
46,93€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUPV S1 Matemàtiques/Inicia
Socios 38,32€
45,51€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte Saba per a Plàstica acosta els alumnes al'observació i l'experimentació artística a través deconceptes clars i imatges pròximes, a més de nombroses activitats que fomenten la creativitat. Així mateix, introdueix els alumnes en conceptes bàsics de dibuix tècnic per mitjà de processos explicats pas a pasi d'una manera clara i senzilla. I per a completar elprojecte, en Sabadigital s'inclouen nombroses propostes interactives i molt variades
Socios 36,52€
43,37€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.