Santa Pola

BUR S4 New English in Use/WB
Socios 24,71€
26,08€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Rojas, Fernando de

10,00€ 9,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

BROMV P Escriptura 3
Socios 6,24€
7,41€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR E5 Matemàtiques-quadern 2/Saber Fer
Socios 9,60€
11,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR E5 Valencià-quadern 3/Saber Fer
Socios 9,60€
11,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR E1 Socials/Saber Fer
Socios 24,76€
29,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR E5 Valencià-quadern 2/Saber Fer
Socios 9,60€
11,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR E5 Valencià-quadern 1/Saber Fer
Socios 9,60€
11,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR E1 Valencià-quadern 3/Saber Fer
Socios 9,60€
11,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR E3 Valencià-quadern 3/Saber Fer
Socios 9,60€
11,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 9,60€
11,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR E1 Naturals/Saber Fer
Socios 24,76€
29,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

SANF S4 Energie/Elève+CD
Socios 30,88€
36,67€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

BUR BRS S2 Secret Garden
Socios 6,79€
7,15€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR E3 Religión/14
Socios 29,80€
35,39€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E3 Castellano/Pack/Saber Hacer
Socios 35,04€
41,61€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E1 Great Explorers/AB
Socios 18,28€
21,71€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR E3 Matemàtiques(3)/Pack/Saber Fer
Socios 35,04€
41,61€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 8,16€
9,69€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR E5 Música/+CD/14
Socios 25,16€
29,88€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte Saba per a Música treballa l'aprenentatgea través de propostes pràctiques i molt motivadores,amb il·lustracions i dinàmiques que atrauen l'alumnei fomenten el seu gust per la música.És un projecteglobal, per a tota la Primària, elaborat per autors amb experiència, docents en actiu, músics professionals i pedagogs. Disposa d'una progressió acurada de continguts adaptada a cada nivell. El projecte segueix els postulats de la pedagogía musical activa. Ofereixuna metodología pràctica i es basa en recursos digitals com ara musicogrames, karaokes, karaogrames i activitats interactives. El treball pautat i per seccionsconfigure una proposta molt flexible adaptable a diferents nivells.Les cançons són molt atractives i de nova creació. Els recursos per al mestre organitzen, vinculen i pauten tots els materials. Permeten diferents maneres d'explotació dels continguts.
Socios 6,36€
7,55€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte Saba per a Bon vent està concebut des d'un enfocament comunicatiu, amb una metodologia pràctica i uns continguts teòrics integrats amb altres llengües. Un dels seus principals objectius és la potenciació de la capacitat d'expressió oral. Presenta els continguts lingüístics a través de textos molt suggeridors d'autors valenciana (Josep Lozano, Pepa Guardiola, cançons de Dani Miquel...), situacions comunicatives que afavoreixen la reflexió, activitats pas a pas per a iniciar-se en els procediments de l'anàlisi lingüística i jocs interactius per a reforçar l'aprenentatge.?Ofereix un programa específic de Competència lectora amb dinàmiques per a entrenar estratègies de lectura eficaç, tasques estructurades per a desenvoluparels nivells de comprensió a partir de tipologies textuals, proves d'avaluació per a detectar el grau d'adquisició de les destreses lectores i propostes lúdiques d'animació a la lectura en diferents suports.?Potencia l'escriptura correcta de les paraules en cada curs amb el programa d'Ortografia, mitjançant activitats d'atenció i memòria visual a través de materials audiovisuals i manipulatius enfocats a diferents estilsd'aprenentatge, bateria de dictats amb dinàmiques individuals i per parelles i fitxers individualitzats perquè cada alumne puga registrar el seu autoaprenentatge.?Estimula la creativitat i el desenvolupament del'expressió en valencià, mitjançant activitats contextualitzades en la realitat cultural de la nostra Comunitat i para una atenció especial a la interacció comunicativa per mitjà del material manipulatiu i els recursos interactius. I en 1r, el llibre de l'alumne inclou... Llibre de lectures La colla de l'esquirol
Socios 37,88€
44,98€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto SAVIA para Música trabaja el aprendizajea través de propuestas prácticas y muy motivadoras, con ilustraciones y dinámicas que atraen al alumno y fomentan su gusto por la música. Es un proyecto global, para toda Primaria, elaborado por autores con experiencia, docentes en activo, músicos profesionales y pedagogos. Cuenta con una cuidada progresión de contenidos adaptada a cada nivel.El proyecto sigue los postulados de la pedagogía musical activa. Ofrece una metodología práctica y se apoya en recursos digitales como musicogramas, karaokes, karaogramas y actividadesinteractivasPermite configurar una propuesta muy flexible adaptables a diferentes niveles mediante trabajopautado y secciones.Con canciones son atractivas y de nueva creación.
Socios 26,60€
31,59€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte Saba per a Bon vent està concebut des d'un enfocament comunicatiu, amb una metodologia pràctica i uns continguts teòrics integrats amb altres llengües. Un dels seus principals objectius és la potenciació de la capacitat d'expressió oral. Presenta els continguts lingüístics a través de textos molt suggeridors de literatura universal, situacions comunicativesque afavoreixen la reflexió, activitats pas a pas per a iniciar-se en els procediments de l'anàlisi lingüística i jocs interactius per a reforçar l'aprenentatge.Ofereix un programa específic de Competència lectora amb dinàmiques per a entrenar estratègies de lectura eficaç, tasques estructurades per a desenvolupar els nivells de comprensió a partir de tipologies textuals, proves d'avaluació per a detectar el grau d'adquisició de les destreses lectores i propostes lúdiquesd'animació a la lectura en diferents suports.Potencia l'escriptura correcta de les paraules en cada cursamb el programa d'Ortografia, mitjançant activitats d'atenció i memòria visual a través de materials audiovisuals i manipulatius enfocats a diferents estils d'aprenentatge, bateria de dictats amb dinàmiques individuals i per parelles i fitxers individualitzats perquè cada alumne puga registrar el seu autoaprenentatge.Estimula la creativitat i el desenvolupament de l'expressió en valencià, mitjançant activitats contextualitzades en la realitat cultural de la nostra Comunitat i para una atenció especial a la interacció comunicativa per mitjà del material manipulatiu i els recursos interactius.
Socios 38,00€
45,13€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.