Santa María del Camí

Quick Minds is an exciting, six-level course for young learners in Spain that enhances your students' thinking skills, sharpening their memory while improvingtheir language skills. This Level 6 Pupil's Book includes visualisation exercises to develop creativity, cross-curricular (CLIL) thinking and lively stories that explore social values, designed specifically to fulfil the needs of the Spanish curriculum and Spanish-speaking learners. A unique Augmented Reality app (downloadable separately) allows access to extra resources by scanning pages of the Pupil's Book with a tablet or a smart phone. The online interactive activitiescomplement the Pupil's Book and are intended for pupils to use at home, with games, story animations, songs with karaoke versions for the pupils to record andplay back their own voice, and videoke activities.
Socios 23,12€
27,46€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 25,16€
29,88€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cuaderno de refuerzo Teide 9788430784745 TEIC E6 Matemàtiques-quadern 8 12/Nou i mig
Socios 3,76€
4,47€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

PAM E4 Música E10/Quadern
Socios 5,89€
6,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Cuaderno de refuerzo Salvatella 9788484125976
Socios 3,23€
3,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu: GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscontinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a l'ESO. PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologiesinnovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al serveide l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquèes materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suportdirecte en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. Claus del Projecte CONSTRUÏMa Primària: COMPETÈNCIES BÀSIQUES Orienta cap a unaprenentatge eficaç fomentant la transversalitat dels continguts, la funcionalitat dels aprenentatges i l'autonomia de l'alumnat, a la vegada que els preparaper superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, posant-les en relació amb les competències bàsiques, com a estratègia peratendre la diversitat a l'aula i a través d'un seguit de recursos audiovisuals i interactius allotjats enl'entorn digital. TREBALL COOPERATIU Presenta propostes de treball amb tècniques cooperatives a totes les àrees de cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat a l'aula, fomentant així l'aprenentatge entre iguals. ENSENYAMENT PROTEGIT Incorpora les estratègies i tècniques de l'Ensenyament Protegit, que fan el contingut acadèmic comprensible, significatiu i interessant per als alumnes a través dela presentació de models, organitzadors gràfics, vocabulari clau... PROJECTE DIGITAL Presenta un entornvirtual d'aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l'activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web.
Socios 38,48€
45,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Citizen Z es un curso secundario que prepara a los adolescentes de hoy para que ocupen su lugar en el mundo. Ya sea dentro o fuera del aula, Citizen Z va más allá de desarrollar habilidades lingüísticas sólidas para desarrollar a todo el alumno. El Libro
Socios 22,80€
27,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

0

TEI S3 Castellano/Vigía/15
Socios 37,76€
44,84€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu: GLOBAL Perquèrecorre totes les etapes educatives i seqüencia elscontinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a l'ESO. PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres,professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. Claus del Projecte CONSTRUÏM a Primària: COMPETÈNCIES BÀSIQUES Orienta cap a un aprenentatge eficaç fomentant la transversalitat dels continguts, la funcionalitat dels aprenentatges i l'autonomia de l'alumnat, a la vegada que els prepara per superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Introdueixels principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, posant-les en relació amb les competències bàsiques, com a estratègia per atendre la diversitat a l'aula i a través d'un seguit de recursos audiovisuals i interactius allotjats enl'entorn digital. TREBALL COOPERATIU Presenta propostes detreball amb tècniques cooperatives a totes les àreesde cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat a l'aula, fomentant així l'aprenentatge entre iguals. ENSENYAMENT PROTEGIT Incorpora lesestratègies i tècniques de l'Ensenyament Protegit, que fan el contingut acadèmic comprensible, significatiu i interessant per als alumnes a través de la presentació de models, organitzadors gràfics, vocabulari clau... PROJECTE DIGITAL Presenta un entorn virtual d'aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l'activitatdocent, en diàleg constant entre el material imprèsi els recursos web.
Socios 38,48€
45,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Libro de ejercicios que corresponde al nivel europeoA2.1 perteneciente a la serie deutsch.com, curso de alemßn para la E.S.O. que aprovecha los conocimientosdel inglΘs y de la lengua materna
Socios 13,56€
16,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
6PRI MUSICA ACORDES + ATRIL ED19 Un proyecto adecuado a la carga horaria de la asignatura. La teoría se aborda mediante propuestas prácticas, a través de las cuales el alumnado aprende experimentando y viviendo la música en primera persona. Esto se logra con canciones, danzas, audiciones activas, narraciones y actividades de creación e interpretación. Las grabaciones se han realizado con la Orquesta Sinfónica de Bratislava y el coro infantilLas Veredas. Incluye un método de fl auta específi co de 3.º a 6.º de Primaria, con una base musical lenta para el aprendizaje de la pieza y otra detempo más animado para la interpretación final.Ofrece un amplio material audiovisual: Vídeosde danzas y juegos de percusión. Vídeos de instrumentos. Fragmentos de películas, óperas, etc. La guía del profesorado es completa, precisa ymuy práctica. Incorpora una potente propuestadigital. - Materia: MÚSICA - Curso: PRIMARIA 6 - Edad: 11 a 12 años - Idioma: Castellano
Socios 25,16€
29,88€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
5PRI MUSICA ACORDES + ATRIL ED19 Un proyecto adecuado a la carga horaria de la asignatura. La teoría se aborda mediante propuestas prácticas, a través de las cuales el alumnado aprende experimentando y viviendo la música en primera persona. Esto se logra con canciones, danzas, audiciones activas, narraciones y actividades de creación e interpretación. Las grabaciones se han realizado con la Orquesta Sinfónica de Bratislava y el coro infantilLas Veredas. Incluye un método de fl auta específi co de 3.º a 6.º de Primaria, con una base musical lenta para el aprendizaje de la pieza y otra detempo más animado para la interpretación final.Ofrece un amplio material audiovisual: Vídeosde danzas y juegos de percusión. Vídeos de instrumentos. Fragmentos de películas, óperas, etc. La guía del profesorado es completa, precisa ymuy práctica. Incorpora una potente propuestadigital. - Materia: MÚSICA - Curso: PRIMARIA 5 - Edad: 10 a 11 años - Idioma: Castellano
Socios 25,16€
29,88€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANVIB E1 Lengua-Cuaderno 2/18
Socios 7,32€
8,69€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 37,84€
44,94€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANVIB E1 Lengua-Cuaderno 3/18
Socios 7,32€
8,69€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 37,84€
44,94€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANVIB E1 Lengua-Cuaderno 1/18
Socios 7,32€
8,69€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E3 Música/SH
Socios 25,16€
29,88€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC S4 Català/16
Socios 37,32€
44,32€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BURC S1 New English in Use/WB
Socios 24,71€
26,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR S1 New English in Use/SB
Socios 33,08€
34,91€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BURC S2 New English in Use/WB
Socios 24,71€
26,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR S3 New English in Use/SB
Socios 33,08€
34,91€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BURC S4 New English in Use/WB
Socios 24,71€
26,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.