Cànoves i Samalús

Aavv

Cuaderno de refuerzo Teide 9788430779710
Socios 3,76€
4,47€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Cuaderno de refuerzo Teide 9788430779635
Socios 3,76€
4,47€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E5 All About Us/AB PK
Socios 22,20€
26,36€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cuaderno de refuerzo Teide 9788430740246 SET I MIG Q.C. 10 - 2 EPO (2019) - Materia: Matemáticas - Curso: Primaria 2 - Edad: 7 a 8 años - Idioma: Catalán
Socios 3,76€
4,47€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cuaderno de refuerzo Teide 9788430784745 TEIC E6 Matemàtiques-quadern 8 12/Nou i mig
Socios 3,76€
4,47€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Cuaderno de refuerzo Text 9788441221345 Cuaderno complementario de Lengua que forma parte de la colección LECTOGRUP pensado para trabajar la rapidez, comprensión y eficacia lectoras con el objetivo de formar lectores competentes. Este cuaderno corresponde al nivel de iniciación. Recomendado para niños y niñas que cursen ciclo inicial.
Socios 12,92€
15,34€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cuaderno de refuerzo Teide 9788430740222 SET I MIG Q.C. 08 - 2 EPO (2019) - Materia: Matemáticas - Curso: Primaria 2 - Edad: 7 a 8 años - Idioma: Catalán
Socios 3,76€
4,47€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Cuaderno de refuerzo Teide 9788430779673
Socios 3,76€
4,47€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Cuaderno de refuerzo Teide 9788430779666
Socios 3,76€
4,47€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cuaderno de refuerzo Teide 9788430784769 TEIC E6 Matemàtiques-quadern 10 12/Nou i mig
Socios 3,76€
4,47€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E4 All About Us/AB PK
Socios 22,20€
26,36€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Cuaderno de refuerzo Text 9788441221338 Cuaderno complementario de Lengua que forma parte de la colección LECTOGRUP pensado para trabajar la rapidez, comprensión y eficacia lectoras con el objetivo de formar lectores competentes. Este cuaderno corresponde al nivel de iniciación. Recomendado para niños y niñas que cursen ciclo inicial.
Socios 12,92€
15,34€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC E1 Matemàtiques/Connexions
Socios 38,20€
45,36€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E6 All About Us/AB PK
Socios 22,20€
26,36€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC E2 Matemàtiques/Connexions
Socios 38,20€
45,36€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC E2 Matemàtiques/Coneixem/19
Socios 15,28€
18,15€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E6 All About Us/CB
Socios 25,76€
30,59€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E3 All About Us/AB PK
Socios 22,20€
26,36€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E3 All About Us/CB
Socios 25,76€
30,59€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MATEMATIQUES 1 EPO EMOCIONA'T (CAT)CONEIXEM - Matèria: MATEMÀTIQUES - Curs: PRIMÀRIA 1 - Edat: 6 a 7 anys - Idioma: Català
Socios 15,28€
18,15€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Macip, Salvador

En Biel és un nen de la terra que anirà uns dies a casa d'en Picapoc. La mare li prepara la maleta i li dóna molts consells. A l'altra punta de la galàxia, en un planeta llunyà, en Picapoc també marxa de casa uns dies. La mare li prepara la maleta i li dó
5,95€ 5,65€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

LÒGICA. Qualitats sensorials Reconeixement d'atributs i agrupacions.Inclusió d'elements en una agrupació.NUMERACIÓ. Nombres Nombres fins al 7.La sèrie numèrica.Diferents representacions dels nombres.Agrupacions i classificacions.Comprensió de la suma.GEOMETRIA. Posicions i formes Posicions (sobre-sota, dreta-esquerra). Cossos geomètrics (prisma, cilindre iesfera).MESURA. Magnituds Longitud (unitats no convencionals).ESTADÍSTICA iPROBABILITAT. Dades i fets Anàlisi i representació dedades.
Socios 10,35€
10,89€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

DESCOBREIXO LES PECES DE LA LLENGUAActivitats per descobrir com són els sons de la llengua (en un treball gradual de consciència fonològica), com són leslletres de l'alfabet, i com es relacionen els sons iles lletres. Els aprenentatges es vehiculen a travésde cançons.Consciència fonològica (la síl-laba i el fonema inicial) Memorització auditivaNoms de les lletres Forma de les lletresRelació entre sons i lletresCodificació deles activitatsConsciència fonològica i relació entre sons i lletresDiscriminació visual de les lletresNom de les lletresMemorització auditiva
Socios 9,20€
9,68€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

LÒGICA. Qualitats sensorialsClassificacions, correspondències i seriacions.NUMERACIÓ. NombresNombres fins al 8.La sèrie numèrica.Diferents representacions dels nombres.Classificacions, ordenacions i correspondències.Resolucióde problemes visuals.GEOMETRIA. Posicionsi formesPropietats de les figures planes (triangle, quadrat, rectangle, cercle).MESURA. MagnitudsEstimació de la massa (1 quilo).ESTADÍSTICA i PROBABILITAT. Dades i fetsAnàlisii representació de dades.
Socios 10,35€
10,89€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.