Sant Feliu de Guíxols

Socios 33,36€
39,62€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Quadern d'activitats de Llengua catalana de la col·lecció TRAM 2.0. Pensat per a reforçar el treball que es proposa en el llibre de l'alumne. Fungible i amb opcions d'organitzar el treball segons les necessitats de cadascú. Inclou un quadernet amb els c
Socios 13,88€
16,48€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 17,28€
20,52€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 17,28€
20,52€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 17,28€
20,52€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llibre curricular multiformat fungible que planteja 15 itineraris basats en reptes setmanals sorgits a partir de situacions quotidianes i reals i amb els qualsels alumnes es formaran per assolir les competènciesbàsiques de l àmbit de Coneixement del medi. El projecte inclou un banc d'idees i de recursos en diferents suports .
Socios 15,64€
18,57€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llibre curricular multiformat fungible que planteja 27 itineraris basats en reptes setmanals sorgits a partir de situacions quotidianes i reals i amb els qualsels alumnes es formaran per assolir les competènciesbàsiques de l àmbit lingüístic. El projecte inclou un banc d'idees i de recursos en diferents suports .
Socios 24,12€
28,64€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ARCHIE'S WORLD B PLAY&LEARN PK Play, learn, and explore a world where toys come to life with entertaining stories, crafts, and songs. Combine Archie’s World Class Book, Archie’s World Play and Learn Pack, and Archie’s World Phonics as needed to suityour classroom and timetable. - Matèria: ANGLÈS - Curs: INFANTIL 5 ANYS - Edat: 5 a 6 Anys - Idioma: Anglès-britanic
Socios 14,20€
16,86€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEI B1 Literatura/Pasaje/19
Socios 44,67€
47,02€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC E2 Matemàtiques-quad.4/Connexions
Socios 5,56€
6,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 14,60€
17,34€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC P4 Plàstica/Mini tribu/17
Socios 13,72€
14,44€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC P5 Matemàtiques/Mini tribu/17
Socios 33,21€
34,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAC P3 Via llengua/Trotacamins/17
Socios 21,74€
22,88€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC P4 Matemàtiques/Mini tribu/17
Socios 33,21€
34,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S3 Diversitat/BIG
Socios 35,15€
37,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S2 Diversitat/FiQ
Socios 35,15€
37,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E1 Lectura/Historias de papel/15
Socios 30,35€
31,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC E2 Castellano/Duna
Socios 26,28€
31,21€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E2 Lectura/Historias de papel/15
Socios 30,35€
31,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu: GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscontinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a l'ESO. PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologiesinnovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al serveide l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquèes materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suportdirecte en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. Claus del Projecte CONSTRUÏMa Primària: COMPETÈNCIES BÀSIQUES Orienta cap a unaprenentatge eficaç fomentant la transversalitat dels continguts, la funcionalitat dels aprenentatges i l'autonomia de l'alumnat, a la vegada que els preparaper superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, posant-les en relació amb les competències bàsiques, com a estratègia peratendre la diversitat a l'aula i a través d'un seguit de recursos audiovisuals i interactius allotjats enl'entorn digital. TREBALL COOPERATIU Presenta propostes de treball amb tècniques cooperatives a totes les àrees de cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat a l'aula, fomentant així l'aprenentatge entre iguals. ENSENYAMENT PROTEGIT Incorpora les estratègies i tècniques de l'Ensenyament Protegit, que fan el contingut acadèmic comprensible, significatiu i interessant per als alumnes a través dela presentació de models, organitzadors gràfics, vocabulari clau... PROJECTE DIGITAL Presenta un entornvirtual d'aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l'activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web.
Socios 50,32€
59,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC E2 Català-comunicació/Duna
Socios 22,40€
26,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

HAC Totem A2/Élève
Socios 24,32€
25,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix amb mestres, alumnes i famíliesels reptes de l'educació davant les noves situacionssocials. Les claus del projecte són: PROJECTE GLOBAL Seqüencia els continguts de tots els cursos de l'etapa d'Educació Primària establint ponts amb Educació Infantil i ESO. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, i les tècniques de treball cooperatiu a cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat. COMPETÈNCIES Orientacap a un aprenentatge eficaç preparant els alumnes per superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior. INNOVACIÓ Acompanya els mestres en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i l'èxit educatiu. PROXIMITAT Ofereix nous recursos alsmestres, situant la guia didàctica digital com a eixcentral de l'activitat docent en diàleg constant entre el material imprès i els recursos de la web. COMPROMÍS S'implica decididament amb l'escola i les famílies en el compromís d'educar els ciutadans del futur.
Socios 14,84€
17,62€
Has añadido la cantidad máxima disponible.