Sant Feliu de Guíxols

MGHC S3 Fisica i quimica/15
Socios 36,99€
39,05€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGHC S3 Biologia i geologia/15
Socios 36,99€
39,05€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

LÒGICA. Qualitats sensorialsReconeixement d'atributs, semblances i diferències.NUMERACIÓ. NombresOrdenacions.Canvis qualitatius en l'entorn proper.Nombres fins al 6.La sèrie numèrica.Diferents representacions dels nombres.Composició i descomposició de quantitats.Nociód'afegir.Noció de treure.Resolució de problemes visuals.GEOMETRIA. Posicions i formesComposició i descomposició de figures planes.Girs.MESURA. Magnituds contínuesLongitud(ordenació).ESTADÍSTICA iPROBABILITAT.Dades i fetsAnàlisi i representació de dades.
Socios 10,35€
10,89€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

LÒGICA. Qualitats sensorials Reconeixement de qualitats i els seus atributs.NUMERACIÓ. Nombres Quantificadors (molts-pocs).Nombre 1.GEOMETRIA. Posicions i formes Posicions(dins-fora) i propietats dels cossos (superfície oberta-tancada).MESURA. Magnituds contínues Mida (gros-petit).ESTADÍSTICA i PROBABILITAT. Dades i fets Anàlisi i representació de dades.
Socios 10,35€
10,89€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

LÒGICA. Qualitats sensorialsReconeixement d'atributs.Agrupacions, classificacions i seriacions.NUMERACIÓ. NombresNombres fins al 2. Diferents representacions dels nombres.Agrupacions, classificacions, correspondències i seriacions.GEOMETRIA. Posicions i formesPosicions (davant-darrere) i propietats dels cossos (superfície plana-corba).MESURA. Magnituds contínuesLongitud (curt-llarg).ESTADÍSTICA i. PROBABILITAT. Dades i fetsAnàlisi i representacióde dades.
Socios 10,35€
10,89€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
DESCOBREIXO LES PECES DE LA LLENGUAActivitats per descobrir com són els sons de la llengua (en un treball gradual de consciència fonològica) i com són les lletres de l'alfabet. Els aprenentatges es vehiculen a través de cançons.Discriminació auditiva de sons de l'entorn Consciència fonològica(la paraula i la rima) Memorització auditivaNoms de les lletresForma de les lletresCodificació de les activitatsConsciència fonològica i consciència del soDiscriminació visualde les lletresNom de les lletresMemorització auditiva
Socios 9,20€
9,68€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 21,92€
26,03€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

HAC Agenda 1 A1/Cahier+CD
Socios 15,48€
16,30€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

HAC Agenda 1 A1/Elève+DVDRom
Socios 26,88€
28,30€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Cuaderno de refuerzo Baula 9788447920440
Socios 8,55€
9,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Cuaderno de refuerzo Baula 9788447920433 BAU E2 Castellano-cuad.5/Competències
Socios 8,55€
9,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP CT1 Enorm Turnip 2E/16
Socios 6,72€
7,98€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP CT3 Goldilocks 2E/16
Socios 6,72€
7,98€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR E4 Música/Acordes/19
Socios 25,16€
29,88€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP E Protegim natura-ecosistemes/3
Socios 19,40€
23,04€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.