Burjassot

El projecte Saba per a Ciències Socials promou la reflexió i el saber fer a través de la contextualitzaciódels continguts i l'aprenentatge visual.Et presentemSaba: un projecte global per a totes les etapes educatives basat en un model sòlid d'educació en valors,en l'eix del qual es troba l'alumne i la millora delsseus resultats a través de l'atenció als diferents ritmes i estils d'aprenentatge. Un projecte que naix des de la vocació de servei i suport al mestre en la seua tasca, i el dota dels recursos idonis per al seudia a dia. I que és el reflex del nostre compromís amb l'educació a través de la introducció flexible de noves metodologies i tecnologia eficaces per a la millora de la qualitat educativa.
Socios 28,36€
33,68€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte Saba per a Ciències de la Naturalesa planteja interrogants i experiències atractives que fomenten la curiositat dels alumnes, els fa partícips en la construcció del coneixement i promou la il·lusió per aprendre.
Socios 28,36€
33,68€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte Saba per a Ciències Socials promou la reflexió i el saber fer a través de la contextualitzaciódels continguts i l'aprenentatge visual.Et presentemSaba: un projecte global per a totes les etapes educatives basat en un model sòlid d'educació en valors,en l'eix del qual es troba l'alumne i la millora delsseus resultats a través de l'atenció als diferents ritmes i estils d'aprenentatge. Un projecte que naix des de la vocació de servei i suport al mestre en la seua tasca, i el dota dels recursos idonis per al seudia a dia. I que és el reflex del nostre compromís amb l'educació a través de la introducció flexible de noves metodologies i tecnologia eficaces per a la millora de la qualitat educativa.
Socios 28,36€
33,68€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E6 All About Us/CB
Socios 25,76€
30,59€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte Saba per a Bon vent està concebut des d'un enfocament comunicatiu, amb una metodologia pràctica i uns continguts teòrics integrats amb altres llengües. Un dels seus principals objectius és la potenciació de la capacitat d'expressió oral. Presenta els continguts lingüístics a través de textos molt suggeridors de literatura universal, situacions comunicatives que afavoreixen la reflexió, activitats pas a pas per a iniciar-se en els procediments de l'anàlisi lingüística i jocs interactius per a reforçar l'aprenentatge.Ofereix un programa específic de Competència lectora amb dinàmiques per a entrenar estratègies de lectura eficaç, tasques estructurades per a desenvoluparels nivells de comprensió a partir de tipologies textuals, proves d'avaluació per a detectar el grau d'adquisició de les destreses lectores i propostes lúdiques d'animació a la lectura en diferents suports.Potencia l'escriptura correcta de les paraules en cada cursamb el programa d'Ortografia, mitjançant activitatsd'atenció i memòria visual a través de materials audiovisuals i manipulatius enfocats a diferents estils d'aprenentatge, bateria de dictats amb dinàmiques individuals i per parelles i fitxers individualitzats perquè cada alumne puga registrar el seu autoaprenentatge.Estimula la creativitat i el desenvolupament de l'expressió en valencià, mitjançant activitats contextualitzades en la realitat cultural de la nostra Comunitat i para una atenció especial a la interacció comunicativa per mitjà del material manipulatiu i els recursos interactius.
Socios 38,00€
45,13€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

BUR S4 Build Up/Workbook/Spanish
Socios 24,71€
26,08€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 30,78€
32,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 34,96€
36,91€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
2-2PRI QUAD LLENGUA VALEN SHC ED19 Unnou projecte de Santillana…· Per als qui creuen que aprendre a comunicar-se és el principal objectiu de les àrees de l’àmbit lingüístic. · Per alsqui volen facilitar l’aprenentatge plurilingüe dels alumnes pel que fa a les destreses lingüístiques.· Per als qui prefereixen tenir llibertat per organitzar la seva programació i decidir què, com i quan ensenyar. · Per als qui volen que els seus alumnes es diverteixin i aprenguin pel plaer d’aprendre, atenent als darrers avenços de la neurociència i les ciències de l’educació. · Per als qui cerquen desenvolupar capacitats, habilitats i estratègies de deducciói intercomprensió lingüístiques - Matèria: VALENCIÀ - Curs: PRIMÀRIA 2 - Edat: 7 a 8 anys - Idioma: Valencià
Socios 9,60€
11,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Hace un enfoque competencial de la materia que pretende colaborar a que el alumno logre asumir las competencias propias del ßrea y las generales del Bachillerato (competencia comunicativa, competencia de b·squeda, competencia de tratamiento de la informaci≤n, competencia digital, competencia interpersonal y competencia de conocimiento e interacci≤n en el mundo).
Socios 42,65€
44,90€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANV E2 Religió/18
Socios 25,40€
30,16€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 24,76€
29,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E1 Lectura/Pon Pon quien vive
Socios 30,35€
31,95€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANE S3 Física y química/16
Socios 37,00€
43,94€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VV S4 Ciencias Aplicadas Prof./CAP
Socios 34,88€
36,81€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDVV S4 Valencià/16
Socios 40,32€
47,88€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VV S2 Fisica y quimica (2)/FQ
Socios 45,77€
48,31€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANIBV S2 Matemáticas/16
Socios 39,80€
47,26€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANIBV B2 Biologia/16
Socios 39,99€
42,10€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR S4 Matemàtiques-ACAD/Resol/16
Socios 37,28€
44,27€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR S4 Valencià/Comunica/16
Socios 37,28€
44,27€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANV E4 Valencià/15
Socios 37,84€
44,94€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANV E4 Socials/15
Socios 26,72€
31,73€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANE S3 Matemáticas-ACAD(3)/15
Socios 39,80€
47,26€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.