Libros de texto de 1º de Primaria

¿Tus hijos comienzan la Primaria? ¿Ya tienes la lista de material escolar que necesitan? ¡Has llegado al lugar indicado! En Abacus tenemos todo lo que necesitan los niños y niñas de la casa para que se inicien en la educación, como por ejemplo, los libros de 1º de Primaria y ¡mucho más! Te invitamos a echar un vistazo a nuestro catálogo completo y a comprar al mejor precio en nuestra tienda en línea.

El projecte Saba per a Ciències Socials promou la reflexió i el saber fer a través de la contextualitzaciódels continguts i l'aprenentatge visual.Et presentemSaba: un projecte global per a totes les etapes educatives basat en un model sòlid d'educació en valors,en l'eix del qual es troba l'alumne i la millora delsseus resultats a través de l'atenció als diferents ritmes i estils d'aprenentatge. Un projecte que naix des de la vocació de servei i suport al mestre en la seua tasca, i el dota dels recursos idonis per al seudia a dia. I que és el reflex del nostre compromís amb l'educació a través de la introducció flexible de noves metodologies i tecnologia eficaces per a la millora de la qualitat educativa.
Socio/a Abacus 26,69€
PVP 28,26€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Savia Arts and Crafts motivates pupils through a practical hands-on approach to learning.  Designed to help bring out the creative side of pupils and develop their artistic ability.Interdisciplinary contents thatare related to Social Science or Natural Science.A special focus on values in the The importance of... sections.Artistic autonomy through structured learningand simple language.Presentation of artistic techniques in order to practice creatively.
Socio/a Abacus 28,81€
PVP 30,51€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte Saba per a Ciències de la Naturalesa planteja interrogants i experiències atractives que fomenten la curiositat dels alumnes, els fa partícips en la construcció del coneixement i promou la il·lusió per aprendre.
Socio/a Abacus 26,69€
PVP 28,26€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte Saba per a Música treballa l'aprenentatgea través de propostes pràctiques i molt motivadores,amb il·lustracions i dinàmiques que atrauen l'alumnei fomenten el seu gust per la música.És un projecteglobal, per a tota la Primària, elaborat per autors amb experiència, docents en actiu, músics professionals i pedagogs. Disposa d'una progressió acurada de continguts adaptada a cada nivell. El projecte segueix els postulats de la pedagogía musical activa. Ofereixuna metodología pràctica i es basa en recursos digitals com ara musicogrames, karaokes, karaogrames i activitats interactives. El treball pautat i per seccionsconfigure una proposta molt flexible adaptable a diferents nivells.Les cançons són molt atractives i de nova creació. Els recursos per al mestre organitzen, vinculen i pauten tots els materials. Permeten diferents maneres d'explotació dels continguts.
Socio/a Abacus 28,81€
PVP 30,51€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El cuaderno de ejercicios para primaria PUENTE LENGUAJE 1º contiene losejercicios fundamentales y básicos del curso, lo que permite que elalumno/a pueda incorporarse 2º de primaria bien preparado. CONTENIDO: –Las letras: el alfabeto. – Letras vocales y consonantes. – Letras,sílabas y palabras. – Completar sílabas y palabras. – Ordenar sílabas. –Contar sílabas. – El nombre. – Aplicación de: el / la, un / una, los /las, unos / unas. – Comprensión y expresión de textos sencillos. –Aplicación de: del / de la. – Una cosa / más de una cosa. – Cualidades.– Aplicación de: dentro / fuera, grande / pequeño. – Contrarios. –Acciones. – Ayer / hoy, antes / ahora / después. – Ordenar palabras: lafrase. – Completar y ordenar frases. – Relacionar palabras. –Interpretación de textos y dibujos. – Ortografía básica: o Mayúsculas. oll / y , c / qu, z / c, b / v, g / gu, ge / gi, cl / pl / bl / gl, ñ.
Socio/a Abacus 2,37€
PVP 2,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VV E1 Cifra 03/Sumar y restar hasta 99
Socio/a Abacus 5,08€
PVP 5,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDV E1 Descubre
Socio/a Abacus 6,65€
PVP 7,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BAU E1 Ortografía
Socio/a Abacus 9,45€
PVP 9,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SME E1 Ortografía 02/Cuadrícula
Socio/a Abacus 5,09€
PVP 5,36€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
RUBIOC E1 Vacances
Socio/a Abacus 5,65€
PVP 5,95€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus n/a
PVP n/a
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
RUBIO E1 Vacaciones
Socio/a Abacus 5,65€
PVP 5,95€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANV E1 Càlcul 02/17
Socio/a Abacus n/a
PVP n/a
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANV E1 Càlcul 08/17
Socio/a Abacus n/a
PVP n/a
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BOIRA E1 Dominar problemes matemàtics/17
Socio/a Abacus 9,50€
PVP 10,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDB E1 Desafíos matemáticos
Socio/a Abacus 7,12€
PVP 7,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
PEAR E1 Vivace/Cuaderno pack
Socio/a Abacus 16,66€
PVP 17,64€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
https://cuadernos.rubio.net/1-ortografia-6-7-para-empezar#/dfclassic/query=colecci&session_id=fe5d0027cfa3779cff29fcdab8808286&query_name=match_and
Socio/a Abacus 4,65€
PVP 4,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte Saba per a Llengua està concebut des d'unenfocament vehicular amb gran èmfasi en el treball de la comprensió i l'expressió oral i escrita. És un projecte pensat des de l'aula i per a l'aula.? La colla de l'esquirol arriba al projecte de 1r de Primària.Es tracta d'un grup de xiquets, cada un dels quals representa una intel·ligència diferent, que es reuneixen cada dia al voltant de l'esquirol Rasi i el seu barret per a contar històries.   Presenta els continguts lingüístics a través de:? - Textos molt suggeridors de literatura universal i col·laboració d'autors valencians com Josep Lozano, Pepa Guardiola, Joaquina Barba o el cantacançons Dani Miquel.? - Situacions comunicatives que afavoreixen la reflexió.? - Activitatspas a pas per a iniciar-se en els procediments de l'anàlisi lingüística.? - Jocs interactius per a reforçar l'aprenentatge.??   Ofereix un programa específicde Competència lectora amb:? - Dinàmiques per a entrenar estratègies de lectura eficaç.? - Tasques estructurades per a desenvolupar els nivells de comprensió apartir de tipologies textuals.? - Proves d'avaluacióper a detectar el grau d'adquisició de les destreseslectores.? - Propostes lúdiques d'animació a la lectura en diferents suports.??   Potencia l'escriptura correcta de les paraules en cada curs amb el programad'Ortografia mitjançant:? - Activitats d'atenció i memòria visual a través de materials audiovisuals i manipulatius enfocats a diferents estils d'aprenentatge.? - Bateria de dictats amb dinàmiques individuals i per parelles.? - Fitxers individualitzats perquè cadaalumne puga registrar el seu autoaprenentatge.??   Estimula la creativitat i el desenvolupament de l'expressió en valencià, mitjançant:? - Activitats contextualitzades en la realitat cultural de la nostra Comunitat.? - Atenció especial a la interacció comunicativaper mitjà del material manipulatiu i els recursos interactius.??   I en 1r el llibre de l'alumne inclou...Llibre de lectures La colla de l'esquirol
Socio/a Abacus 36,85€
PVP 39,02€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto SAVIA para Valores sociales y cívicos está basado en la educación y desarrollo del talento moral para dirigir el comportamiento.Orientado a un aprendizaje activo que promueve la adquisición de las virtudes que caracterizan a las personas autónomas, responsables y solidarias. Integra planteamientos de filosofía para niños para aprender a pensar de manera crítica, creativa y cuidadosa.Desarrollado por José Antonio Marina y Félix García Moriyón. El libro del alumno incluye el cuaderno ''GUÍA PARA LAS FAMILIAS'', unaguía para ayudar enlas relaciones familia-escuela
Socio/a Abacus 25,76€
PVP 27,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDV E1 Vacaciones/16
Socio/a Abacus 13,63€
PVP 14,35€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Quadern amb activitats complementαries de comprensi≤lectora, ortografia, gramαtica i expressi≤ escrita.
Socio/a Abacus 6,55€
PVP 6,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Des del moment en què es va concebre la idea iniciald’aquesta obra, els professionals de l’educació que han redactat el Si us plau han tingut presents els quatre fonaments essencials de l’educació descrits a l’Informe Delors. «L’educació amaga un tresor», l’educació emocional i l’aprenentatge significatiu per una educació en valors.A la llum d’aquestes tres referències, l’obra es proposa aquests objectius: - Educar perfer més fàcil la convivència. - Aprendre comportaments socials. - Optimitzar i positivar les relacions interpersonals. - Aprendre a ser feliç. - Facilitar al professorat la tasca d’educar en valors. - Afavorir eldesenvolupament integral. - Prendre consciència queens relacionem amb l’entorn i la societat. - Implicarla família en l’educació en valors La metodologia que caldrà dur a terme s’ha estructurat en cinc blocs:1. El mestre com a mediador: es descriu el paper i elposicionament que ha d’adoptar el mestre per arribarals objectius proposats. 2. La reflexió i “esperit crític”: es proposen dos dels punts més interessants d’aquest material. 3. La comunicació i el diàleg: apartat en què es parla dels punts fonamentals a l’hora de dur a la pràctica les activitats que es proposen. 4. La globalització: aspecte bàsic per entendre el nostre entorn, la nostra societat i el nostre món. 5. Lacreativitat: es presenta la creativitat com una fórmula per aconseguir solucions noves a problemes vells.Cada llibre de la col·lecció consta de vuit unitats.Cada unitat treballa un valor com a centre d’interèsi està pensada per desenvolupar-se en cinc sessions.En aquest curs es tracten la sensibilitat, el perdó,la higiene, la creativitat, el respecte, la generositat, l'autonomia i l'ordre.
Socio/a Abacus 16,62€
PVP 17,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
3 cuadernos por curso, uno para cada trimestre. Coordinados con los contenidos de los libros de texto. Complemento del trabajo diario en clase. Refuerzo para períodos no escolares. Trabajo de la numeración, del cálculo, la lógica y las relaciones espaciales. Actividades lúdicas y diversas con espacio suficiente paraescribir. Uso de estrategias diversas.
Socio/a Abacus 7,14€
PVP 7,56€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Compra libros de 1º de Primaria online

En esta sección encontrarás una amplia y variada selección de libros de 1º de Primaria para el curso 2021-2023. Disponemos de libros de texto de todas las asignaturas de 1º, tanto las troncales como las específicas. Estas son: matemáticas, lengua castellana y literatura, catalán, valenciano, inglés, francés, ética y valores, conocimiento del medio, ciencias sociales, música y plástica, entre otras. 

Además de libros Santillana de 1º, también tenemos cuadernillos para mejorar la escritura (también la caligrafía), lectura y comprensión lectora de los pequeños, reforzar su ortografía y gramática, para que amplíen vocabulario y para que ejerciten su capacidad de cálculo y resolución de problemas matemáticos.

¡Pero esto no es todo! Tenemos más: cuadernillos de vacaciones (o de verano), de repaso escolar y libros para prepararse para 2º de Primaria.