Libros de texto de P4 Educación infantil

Socios 33,72€
35,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 34,39€
36,20€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Aquests quaderns són adequats per iniciar el nen en la coordinació motriu general i la muscular fina. ?Abans de treballar gràficament el quadern és aconsellable fer-ho de forma física. ?Els objectius d'aquests quaderns són: l'orientació, situació i direcció a l'espai. La coordinació ull-mà. El sentit rítmic. ?El treball gràfic pot dur-se a terme amb pintures, retoladors, ceres... Els puntejats es repassen a ritme de metrònom o pandero.
Socios 4,27€
4,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 13,92€
14,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 19,76€
20,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 4,18€
4,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 11,30€
11,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 4,18€
4,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 8,32€
8,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 13,92€
14,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 15,67€
16,50€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 4,18€
4,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 13,92€
14,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Les parts dels arbres i de les plantes. Arbres que fan fruit i arbres que fan pinyes. Les plantes i les flors. El jardiner.
Socios 8,36€
8,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Morfologia dels ocells. Ocells que volen. Ocells queno volen. Ocells que neden. Preservació dels ocells.
Socios 8,36€
8,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 4,18€
4,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 18,81€
19,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAC P4 Via llengua/Trotacamins/17
Socios 19,76€
20,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 8,26€
8,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
LÓGICA. Cualidades sensoriales Clasificaciones,ordenaciones, correspondencias y seriaciones.NUMERACIÓN. Números Números hasta el 5. La serie numérica. Diferentes representaciones de losnúmeros. Agrupaciones, clasificaciones y ordenaciones. Composición y descomposición de cantidades. Noción de añadir.GEOMETRÍAPropiedades de las líneas (recta-curva) y de las figurasplanas (número de lados rectos).MEDIDACapacidad (lleno-vacío).ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. Datos y acontecimientos Análisis y representación de datos.
Socios 9,40€
9,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Els nous projectes Explora d'SM presenten una apostametodològica innovadora basada en el descobriment i l'aprenentatge significatiu, manipulatiu i vivencial.Faciliten l'aprenentatge de tots els alumnes tenint en compte les seues característiques personals i la seua manera única d'aprendre i de conéixer el món. Elsprojectes Explora potencien la iniciativa dels alumnes, la seua participació activa i la seua capacitat d'autogestió perquè siguen els vertaders protagonistesdel procés d'aprenentatge. Estes són les claus d'Explora: * Aprenentatge basat en la comprensió * Educacióemocional * Intel·ligències múltiples * Aprenentatgecooperatiu
Socios 19,72€
20,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SME P4 Explora 2/Chiquichef/19
Socios 19,72€
20,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Els nous projectes Explora d'SM presenten una innovadora aposta metodològica basada en el descobriment i l'aprenentatge significatiu, manipulatiu i vivencial.Faciliten l'aprenentatge de tots els alumnes, teninten compte les seues característiques personals i la seua manera única d'aprendre i de conéixer el món. ElsProjectes Explora potencien la iniciativa dels alumnes, la seua participació activa i la seua capacitat d'autogestió, perquè siguen els verdaders protagonistes del seu procés d'aprenentatge. Estes són les clausd'Explora: *                    Aprenentatge basat enla comprensió *                    Educació emocional *                    Intel·ligències múltiples *                    Aprenentatge cooperatiu
Socios 19,72€
20,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Els nous projectes Explora d'SM presenten una innovadora aposta metodològica basada en el descobriment i l'aprenentatge significatiu, manipulatiu i vivencial.Faciliten l'aprenentatge de tots els alumnes, teninten compte les seues característiques personals i la seua manera única d'aprendre i de conéixer el món. ElsProjectes Explora potencien la iniciativa dels alumnes, la seua participació activa i la seua capacitat d'autogestió, perquè siguen els verdaders protagonistes del seu procés d'aprenentatge. Estes són les clausd'Explora: *                    Aprenentatge basat enla comprensió *                    Educació emocional *                    Intel·ligències múltiples *                    Aprenentatge cooperatiu
Socios 19,72€
20,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.