Libros de texto de Otras materias de P5 Educación infantil

Socio/a Abacus 11,87€
PVP 12,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDV P5 Sirabun
Socio/a Abacus 97,66€
PVP 102,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
educació emocional a través de diferents materials id'una manera continuada, somriures oferix una progressió en el coneixement i la regulació de les emocions.i tot això basat en un motivador fil conductor que t'ajudarà a aprofundir-hi.  pensament logicomatemàticel fet que el xiquet construïsca el seu aprenentatgea partir de la pròpia experiència és basic per a aconseguir una comprensió i interiorització adequades. através del pensament, del diàleg, del joc i de la manipulació, els alumnes adquirixen nocions logicomatemàtiques. somriures et permetrà acompanyar-los en el procés de raonament, respectant els diferents ritmes iindividualitats de l'aula.  aprenem junts quan treballem junts, aprenem més, de manera més significativa itambé, amb un major nombre de somriures. per això, el projecte desenvolupa una proposta metodològica queinclou un temps i un espai per a treballar en gran grup i en petit grup.  en somriures també es desenvolupa: aprendre a pensar. per a fomentar d'una manera senzilla, sistemàtica i eficaç, l'aprenentatge significatiu i l'autèntica comprensió a través del pensament profund. educació mediambiental. per a educar els nostres xiquets en el respecte a la biodiversitat i en elcompromís amb el planeta i amb els éssers vius que l'habiten. intel·ligències múltiples. per a aconseguirun aprenentatge eficaç en tots els alumnes, aprofitant les seues fortaleses per a millorar-ne les debilitats.
Socio/a Abacus 33,21€
PVP 34,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
educació emocional a través de diferents materials id'una manera continuada, somriures oferix una progressió en el coneixement i la regulació de les emocions.i tot això basat en un motivador fil conductor que t'ajudarà a aprofundir-hi.  pensament logicomatemàticel fet que el xiquet construïsca el seu aprenentatgea partir de la pròpia experiència és basic per a aconseguir una comprensió i interiorització adequades. através del pensament, del diàleg, del joc i de la manipulació, els alumnes adquirixen nocions logicomatemàtiques. somriures et permetrà acompanyar-los en el procés de raonament, respectant els diferents ritmes iindividualitats de l'aula.  aprenem junts quan treballem junts, aprenem més, de manera més significativa itambé, amb un major nombre de somriures. per això, el projecte desenvolupa una proposta metodològica queinclou un temps i un espai per a treballar en gran grup i en petit grup.  en somriures també es desenvolupa: aprendre a pensar. per a fomentar d'una manera senzilla, sistemàtica i eficaç, l'aprenentatge significatiu i l'autèntica comprensió a través del pensament profund. educació mediambiental. per a educar els nostres xiquets en el respecte a la biodiversitat i en elcompromís amb el planeta i amb els éssers vius que l'habiten. intel·ligències múltiples. per a aconseguirun aprenentatge eficaç en tots els alumnes, aprofitant les seues fortaleses per a millorar-ne les debilitats.
Socio/a Abacus 34,85€
PVP 36,68€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Educación emocionalA través de diferentes materialesy de una forma continuada, SONRISAS ofrece una progresión en el autoconocimiento y la regulación de las emociones. Todo ello apoyado en un motivador hilo conductor que te ayudará a profundizar en ello.Pensamientológico-matemáticoQue el niño construya su aprendizaje a partir de su propia experiencia es básico para lograr una comprensión e interiorización adecuadas.A través de su pensamiento, del diálogo, del juego y de la manipulación, los alumnos adquieren nociones lógico-matemáticas.SONRISAS te permitirá acompañarles en suproceso de razonamiento, respetando los diferentes ritmos e individualidades del aula.Aprendemos juntosCuando trabajamos juntos, aprendemos más, de forma mássignificativa y también con mayor número de SONRISAS.Por ello, el proyecto desarrolla una propuesta metodológica que incluye un tiempo y un espacio para trabajar en gran grupo y en pequeño grupo.En SONRISAS también se desarrolla:Aprender a pensar. Para fomentar deuna forma sencilla, sistemática y eficaz, el aprendizaje significativo y la auténtica comprensión a través del pensamiento profundo.Educación medioambiental.Para educar a nuestros niños en el respeto a la biodiversidad y en el compromiso con nuestro planeta y conlos seres vivos que lo habitan.Inteligencias múltiples. Para conseguir un aprendizaje eficaz en todos losalumnos aprovechando sus fortalezas para mejorar susdebilidades.
Socio/a Abacus 33,21€
PVP 34,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Educación emocionalA través de diferentes materialesy de una forma continuada, SONRISAS ofrece una progresión en el autoconocimiento y la regulación de las emociones. Todo ello apoyado en un motivador hilo conductor que te ayudará a profundizar en ello.Pensamientológico-matemáticoQue el niño construya su aprendizaje a partir de su propia experiencia es básico para lograr una comprensión e interiorización adecuadas.A través de su pensamiento, del diálogo, del juego y de la manipulación, los alumnos adquieren nociones lógico-matemáticas.SONRISAS te permitirá acompañarles en suproceso de razonamiento, respetando los diferentes ritmos e individualidades del aula.Aprendemos juntosCuando trabajamos juntos, aprendemos más, de forma mássignificativa y también con mayor número de SONRISAS.Por ello, el proyecto desarrolla una propuesta metodológica que incluye un tiempo y un espacio para trabajar en gran grupo y en pequeño grupo.En SONRISAS también se desarrolla:Aprender a pensar. Para fomentar deuna forma sencilla, sistemática y eficaz, el aprendizaje significativo y la auténtica comprensión a través del pensamiento profundo.Educación medioambiental.Para educar a nuestros niños en el respeto a la biodiversidad y en el compromiso con nuestro planeta y conlos seres vivos que lo habitan.Inteligencias múltiples. Para conseguir un aprendizaje eficaz en todos losalumnos aprovechando sus fortalezas para mejorar susdebilidades.
Socio/a Abacus 37,22€
PVP 39,18€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Educación emocionalA través de diferentes materialesy de una forma continuada, SONRISAS ofrece una progresión en el autoconocimiento y la regulación de las emociones. Todo ello apoyado en un motivador hilo conductor que te ayudará a profundizar en ello.Pensamientológico-matemáticoQue el niño construya su aprendizaje a partir de su propia experiencia es básico para lograr una comprensión e interiorización adecuadas.A través de su pensamiento, del diálogo, del juego y de la manipulación, los alumnos adquieren nociones lógico-matemáticas.SONRISAS te permitirá acompañarles en suproceso de razonamiento, respetando los diferentes ritmos e individualidades del aula.Aprendemos juntosCuando trabajamos juntos, aprendemos más, de forma mássignificativa y también con mayor número de SONRISAS.Por ello, el proyecto desarrolla una propuesta metodológica que incluye un tiempo y un espacio para trabajar en gran grupo y en pequeño grupo.En SONRISAS también se desarrolla:Aprender a pensar. Para fomentar deuna forma sencilla, sistemática y eficaz, el aprendizaje significativo y la auténtica comprensión a través del pensamiento profundo.Educación medioambiental.Para educar a nuestros niños en el respeto a la biodiversidad y en el compromiso con nuestro planeta y conlos seres vivos que lo habitan.Inteligencias múltiples. Para conseguir un aprendizaje eficaz en todos losalumnos aprovechando sus fortalezas para mejorar susdebilidades.
Socio/a Abacus 34,85€
PVP 36,68€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANE P5 Religión/Estela
Socio/a Abacus 16,77€
PVP 17,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDV P5 Religíon/Agape-Berit
Socio/a Abacus 20,14€
PVP 21,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ALGV P5 Bambolles de sabó
Socio/a Abacus 100,70€
PVP 106,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ALG P5 Grafomotricidad 4/Más que trazos
Socio/a Abacus 8,50€
PVP 8,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ALG P5 Grafomotricidad 5/Más que trazos
Socio/a Abacus 8,50€
PVP 8,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
UNIVERS DE COLORS P5. LLENGUA. CARPETA DE L'ALUMNE  - Matèria: Llengua catalana - Curs: INFANTIL 5 ANYS - Edat: 5 a 6 Anys- Idioma: Català
Socio/a Abacus 39,33€
PVP 41,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BRU P5 Fenómenos natur./Quiero aprender
Socio/a Abacus 19,05€
PVP 20,05€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SP P5 Camino con Jesús
Socio/a Abacus 12,11€
PVP 12,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Edición en valenciano del tercer curso del Proyecto Miryam de Religión Católica en Educación Infantil.
Socio/a Abacus 12,11€
PVP 12,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BRUV P5 Quixot/Vull aprendre
Socio/a Abacus 19,05€
PVP 20,05€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquests quaderns consten d?un seguit d?activitats encaminades a un òptim desenvolupament de les capacitatscognitives amb l?objectiu d?aconseguir que els infants es relacionin millor amb el seu entorn. Es treballa l?atenció, la percepció, la memòria, el pensament,el llenguatge i el raonament lògic a partir d?activitats plantejades de forma atractiva i lúdica. És important aprofitar la plasticitat cerebral dels infants en aquesta etapa de l?Educació Infantil, per treballarles funcions cognitives tan vinculades amb l?aprenentatge. Aquest material consta d?un quadern per curs iserà útil tant en el context escolar com en el familiar.
Socio/a Abacus 8,74€
PVP 9,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC P5 Vacances amb en Crabi
Socio/a Abacus 12,68€
PVP 13,35€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VV P5 Vacaciones con Crabi
Socio/a Abacus 12,68€
PVP 13,35€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SMV P5 Castoria 1 tr./19
Socio/a Abacus 37,22€
PVP 39,18€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SMV P5 Castoria 2 tr./19
Socio/a Abacus 34,85€
PVP 36,68€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SMV P5 Castoria 3 tr./19
Socio/a Abacus 33,21€
PVP 34,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BAU P5 Els fills del tro/Kumi
Socio/a Abacus 8,98€
PVP 9,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.