Libros de texto de ESO - Curso 2021-2022

En Abacus contamos con los libros de ESO más solicitados por los profesores, institutos y centros educativos. De texto, de vacaciones, de refuerzo, de recuperación y muchos más. Descubre nuestro amplio catálogo, busca y encuentra los que necesiten tus hijos e hijas y cómpralos al mejor precio en nuestra tienda online.

Socios 41,48€
43,92€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,55€
40,81€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 43,52€
46,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 44,71€
47,34€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,93€
41,22€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cultura i valors ètics 1 ESO (projecte Atòmium) és un llibre que presenta els continguts curriculars organitzats en 30 sessions de treball, aproximadament una per cada setmana del curs escolar. Els continguts s'estructuren en tres dimensions: la personal (enquè s'ajuda els alumnes a actuar amb autonomia en lapresa de decisions i a ser responsables dels propisactes), la interpersonal (en què es fomenta el diàleg) i la sociocultural (en la qual els alumnes aprenena comprendre i a valorar el nostre món,i a analitzarcríticament l'entorn).
Socios 19,04€
20,16€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 40,42€
42,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 20,48€
21,69€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,46€
40,73€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 39,61€
41,94€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CARPETA VISUAL I PLÀSTICA 1 ESO L'alumnat disposa dels següents recursos: Vídeos d'artistes amb informació sobre la seva obra. Vídeos amb el desenvolupament audiovisual de les competències exposades. Vídeos de tècniques graficoplàstiques. Vídeos tutorials de traçats geomètrics. Enllaços a museus. Enllaços a Google Maps per contextualitzar de manera global la producció artística. - Materia:VISUAL I PLÀSTICA - Curs: ESO 1 - Edat: 12 a13 anys - Idioma: Català
Socios 29,92€
31,68€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,93€
41,22€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CARPETA VISUAL I PLÀSTICA 2 ESO L'alumnat disposa dels següents recursos: Vídeos d'artistes amb informació sobre la seva obra. Vídeos amb el desenvolupament audiovisual de les competències exposades. Vídeos de tècniques graficoplàstiques. Vídeos tutorials de traçats geomètrics. Enllaços a museus. Enllaços a Google Maps per contextualitzar de manera global la producció artística. - Materia:VISUAL I PLÀSTICA - Curs: ESO 3 - Edat: 14 a15 anys - Idioma: Català
Socios 29,92€
31,68€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,55€
40,81€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
LLENGUA ESO 4 - Matèria: Llengua catalana - Curs: ESO 4 - Edat: 15 a 16 anys - Idioma: Català
Socios 44,12€
46,71€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 40,42€
42,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 9,22€
9,77€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,55€
40,81€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 41,31€
43,74€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 25,46€
26,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 29,50€
31,23€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
FÍSICA I QUÍMICA 3 ESO L’alumnat disposa dels recursos següents: Vídeos de situacions d’aprenentatge i contextos: filmacions enregistrades expressament com a alternativa pràctica pera aquells casos en què no es puguin fer les
Socios 38,55€
40,81€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 39,61€
41,94€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu:GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els con- tinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a l'ESO.PROXIMITAT Perquè és un projectefet des de l'escolta activa i el diàleg constant ambl'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suport directeen qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïm proposa que l'alumne sigui l'eix principal del procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LAREFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de refl exionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumneshan de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre al'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitat més propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible que enfoca l'aprenentatge de la manera més convenient en cada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint al professor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les seves necessitats.
Socios 40,46€
42,84€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Compra libros de educación secundaria (ESO) online

En esta sección encontrarás una amplia y variada selección de libros para los cursos de ESO (1º, 2º, 3º y 4º) y de todas las asignaturas de estudio: matemáticas, inglés, lengua y literatura, lengua catalana, geografía e historia, física y química, biología y geología, plástica, dibujo artístico, religión católica, etc.

Adicionalmente a los libros de texto de educación secundaria obligatoria, disponemos de las lecturas indispensables de la ESO, como Oliver Twist, entre otras, así como cuadernos de verano.

Estos últimos son ideales para que los alumnos, no solo refuercen y consoliden sus conocimientos adquiridos durante el curso, sino también mejoren su comprensión lectora, su ortografía y gramática, su capacidad de cálculo y de resolución de problemas matemáticos y mucho más. ¡Y tenemos más!, como una gran gama de cuadernillos de repaso perfectos para estudiar de cara a los exámenes de recuperación y también para prepararse para el siguiente curso escolar.