Cuadernos complementarios de texto

Otras categorías
Socio/a Abacus 0,95€
PVP 1,00€
Idioma: EspañolContenido: Operaciones matemáticasCaracterísticas: Ejercicios de matemáticas para sumar, restar, multiplicary dividir por varias cifrasEdad orientativa: 9 a 11 añosFormato: A6
Socio/a Abacus 1,09€
PVP 1,15€
Aquesta col·lecció té com a objectiu reforçar els continguts curriculars de matemàtiques i també treballaraquelles habilitats necessàries per millorar el rendiment en aquesta àrea. Per això es treballarà el càlcul mental, la numeració, les operacions aritmètiquesi la resolució de problemes com a continguts curriculars i, per altra banda, activitats de raonament lògic, memòria, estructuració espacial, observació i atenció. Aquestes activitats afavoreixen el pensament matemàtic i ajuden el nen a consolidar els continguts decada curs.
Socio/a Abacus 2,94€
PVP 3,10€
NADAL E Lector 13/Impremta
Socio/a Abacus 0,95€
PVP 1,00€
Idioma: EspañolContenido: EscrituraCaracterísticas: Escritura para mejorar la letra y la ortografía con letra continuaEdad orientativa: 9 a 11 añosFormato: A5
Socio/a Abacus 1,09€
PVP 1,15€
Quadern complementari de Llengua que forma part de la col·lecció LECTOGRUP, pensada per a treballar la rapidesa, la comprensió i l'eficàcia lectores amb l'objectiu de formar lectors competents. Aquest quadern correspon al nivell de progressió. Recomanat
Socio/a Abacus 13,26€
PVP 13,99€
Quadern complementari de Lengua castellana, de la col·lecció ORTOGRUP, pensat per treballar l'ortografia. En aquest quadern es treballen l'adquisició de la consciència fonològica, la discriminació dels sons, l'associació de sons i grafies, el coneixement
Socio/a Abacus 11,02€
PVP 11,63€
SALVC E2 Pensajocs 2
Socio/a Abacus 5,89€
PVP 6,20€
Idioma: CatalàContingut:EscripturaCaracterístiques: Escriptura per millorar la lletra i l ?ortografía amb lletra lligadaEdat orientativa: 9 a 11 añosFormat:: A5
Socio/a Abacus 1,09€
PVP 1,15€
Idioma: EspañolContenido: 44 páginas de competencia y comprensión lectoras.Características: Cuaderno para afianzar tanto lacomprensión como la competencia lectora de los alumnos.Edad orientativa: 10 a 11 añosFormato: A5
Socio/a Abacus 1,85€
PVP 1,95€
Idioma: CatalàContingut:EscripturaCaracterístiques: Escriptura inclinada amb lletra lligadaEdat orientativa: 9 a 11 añosFormat:: A5
Socio/a Abacus 1,09€
PVP 1,15€
SET I MIG Q.C. 07 - 2 EPO (2019) - Matèria: MATEMÀTIQUES - Curs: PRIMÀRIA 2 - Edat: 7 a 8 anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 4,53€
PVP 4,77€