Cuadernos de vacaciones de la editorial Salvatella

Otras categorías
Socio/a Abacus 6,84€
PVP 7,20€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
La col·lecció de contes de lectura progressiva “De mica en mica” consta de vint-i-un llibres, que pretenenafermar psicològicament aquesta sensació que ja es “pot llegir”, quan l’infant domina algunes grafies. Acada un dels llibres: l Es parteix de la freqüència dels sons per treballar les distintes posicions dels fonemes consonàntics. l S’utilitza el vocabulari bàsicdels infants, per afavorir la comprensió de les lectures. l Hi ha una història argumental que dóna una unitat global al contingut del text. l Les il·lustracions reforcen les històries, el vocabulari i les maneres de dir, i faciliten la comprensió entre el que l’infant veu i el que llegeix. l Observacions didàctiquesque orienten sobre l’ús i la funció pedagògics de cada llibre. – Les grafies o lletres estan ordenades segons la dificultat de lectura, i els fonemes se seqüencien de tal forma que s’evitin confusions pel punt iforma d’articulació en la pronúncia dels infants. –Els llibres poden ser utilitzats tant com a materialper a l’aprenentatge de la lectura a l’escola, com per a primeres lectures a la biblioteca de casa o de laclasse. Es presenta el fonema -b-. També assenyalemcom en llibrets anteriors exercicis de mecànica de lectura i de relectura.
Socio/a Abacus 4,37€
PVP 4,60€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 6,65€
PVP 7,00€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 6,84€
PVP 7,20€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 5,89€
PVP 6,20€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 6,65€
PVP 7,00€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 5,89€
PVP 6,20€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
La col·lecció de contes de lectura progressiva “De mica en mica” consta de vint-i-un llibres, que pretenenafermar psicològicament aquesta sensació que ja es “pot llegir”, quan l’infant domina algunes grafies. Acada un dels llibres: Es parteix de la freqüència dels sons per treballar les distintes posicions dels fonemes consonàntics, d’acord amb la parla de les nostres illes. S’utilitza el vocabulari bàsic dels infants,per afavorir la comprensió de les lectures. Hi ha una història argumental que dóna una unitat global al contingut del text. Les il·lustracions reforcen les històries, el vocabulari i les maneres de dir, i faciliten la comprensió entre el que l’infant veu i el quellegeix. Les observacions didàctiques que orienten sobre l’ús i la funció pedagògics de cada llibre, comprenen: els fonemes i lletres que es treballen, la llista de les paraules amb els fonemes i lletres treballats, les pàgines amb alguna dificultat específica, unes orientacions metodològiques, etc. – És un materialprovat i experimentat abans de la present edició, ambinfants d’escoles de les Illes. Seguim treballant elfonema /K/, però introduint-lo davant les vocals escrites e-i, cosa que ens duu al dígraf qu (que qui).
Socio/a Abacus 4,37€
PVP 4,60€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.