Libros de Passos de Octaedro

Bueno i Torrens, David

Neurociencia para educadores es un libro espléndido que lleva un subtítulo suficientemente explícito. Los lectores encontraran en su interior «todo aquello que los educadores siempre han querido saber sobre el cerebro de sus alumnos y nunca nadie se ha atrevido a explicárselo de manera comprensible y útil». Para sorpresa de muchos, el resultado no echa por tierra la totalidad de la pedagogía moderna, sino que da una explicación científica complementaria a por qué, si se trabaja con conocimiento y dedicación, todo funciona razonablemente bien. Y un argumento sólido para no dar marcha atrás, como parecen querer algunas voces desmemoriadas. Un libro riguroso, claro y de agradable lectura, lleno de ideas para meditar sobre el oficio de ser aprendices.
18,00€ 17,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Sanmartí Puig, Neus

Els docents, podem promoure que l'alumnat estigui més'interessat a aprendre i no tant en la «nota»? Ens podríem imaginar tot un curs sense donar cap «nota» i només al final consensuar una qualificació? Potser és un desig que molts tenim i que, si volem que esdevingui realitat, ens demana reexaminar a fons el sentit i la pràctica de l'avaluació. Aquesta revisió parteix de l'assumpció que la funció fonamental de l'avaluació és regular tot el procés d'aprenentatge, és a dir, centrar la seva força en un bon feedback, que ajudi l'alumnat a prendre bones decisions per identificar què ja fa prou bé i com pot vèncer els obstacles que van sorgint. Condicions necessàries són el canvi en l'estatus de l'error, a fi de percebre'l com a quelcom normal i el punt de partida per aprendre, i passar el protagonisme de l'avaluació a l'alumat, atès que és ell qui ha de corregir-se, és a dir, trobar per si mateix els millors camins per reconèixer els encerts i avançar en la superació de les dificultats.No cal dir que aquesta nova perspectiva del que tradicionalment hem entès per avaluar no es pot reduir a dir als alumnes que s'autoavaluïn, ja que, perquè ho facin aut.nomament, és necessari canviar molts més aspectes de la pràctica escolar. És una transformació que requereix temps, per., a mesura que es va interioritzant, l'avaluació passa a ser útil i gratificant per a tots, aprenents i docents.
15,00€ 14,25€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Abelleira Bardanca, Isabel

En esta obra sus autoras fijan los diez ejes temáticos que hay que abordar en esta etapa educativa, vinculando siempre su cotidianidad con la escuela. Que lospequeños descubran quiénes son y cómo son, qué hacen,qué cuidan, qué pasa a su alrededor, qué comen, quélos (con)mueve, qué pueden aportar a la comunidad y hacia dónde van.
22,80€ 21,66€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Palou, Juli

Aquest llibre està escrit a moltes mans i des d'una perspectiva on conflueixen investigació i docència. Els membres del grup de recerca Plurilingüismes Escolars i Aprenentatge de Llengües (PLURAL) l'hem volgut així perquè entenem que el saber fa vida a molts llocs, tant a les aules dels centres educatius com a les recerques que s'impulsen des de l'àmbit universitari. Els destinataris d'aquesta obra són aquelles persones que pensen que l'ésser humà es troba en procés d'esdevenir i que al llarg d'aquest procés sempre se sent interpel·lat per la presència de l'altre. Hi ha tres conceptes que configuren l'obra. El primer és acollir. Les llengües, així com les cultures, s'han de poder veure, s'han de poder respirar tan bon punt s'ha traspassat la porta del centre educatiu. Acollir, perquè no és senzill viure en un exili imposat. El segon concepte és crear vincles. Crear vincles és aproximar-se a l'altre sense deixar-se dur pels prejudicis, amb la voluntat de trencar les possibles asimetries que puguin existir perquè l'altre no parla com jo, perquè no és d'aquí, perquè desconeix els nostres costums, etc., ja que tothom necessita sentir-se respectat per la llei, valorat per la societat i estimat pel grup. El tercer concepte és contrastar per aprendre. En el marc d'una educació plurilingüe, res ni ningú no és estrany, atès que hi ha un constant transitar entre totes les maneres de sentir, de fer i de dir. El contrast no és obrir una porta a la curiositat per tancar-la una mica més tard. Contrastar per aprendre, perquè quan el coneixement fa un viatge cap a llocs desconeguts, mai no retorna de la mateixa manera.
17,00€ 16,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Tothom destaca la importància del joc, tot i així, a la pràctica, es tenen reticències a confiar que quan un infant juga, aprèn de manera significativa. Aquest llibre està escrit per professionals amb anys d'experiència en el camp de l'educació que comparteixen les seves mirades disciplinàries sobre el joc. Els 17 autors d'aquesta obra, convençuts de la gran importància del joc en el desenvolupament i l'aprenentatge en les primeres edats, exposen i argumenten, partint de la investigació i de l'experiència professional, per què el joc és tan fonamental dins i fora de l'escola. Aquest llibre pot ser una eina molt útil tant per als estudiants de mestre com per als professionals i les famílies. L'estudiant de mestre hi trobarà connexions amb la major part d'assignatures que cursarà durant els seus estudis. Però també s'hi inclouen propostes i reflexions per anar més a fons des de cada àrea, així com suggeriments d'activitats de mestres en actiu, que poden ser d'interès per a professionals dels àmbits de l'educació, la psicologia, la pedagogia, l'educació social, les activitats de lleure, i qualsevol persona que estigui en contacte amb infants.
17,80€ 16,91€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Moreno González, Ascensión

El objetivo de este libro es dotar a psicólogos/as, educadores/as, pediatras, docentes, progenitores y, en general, a cualquier persona interesada, de herramientas que permitan interpretar los dibujos de la infancia y la adolescencia, comprender qué imagen tiene de sí mismo el niño o la niña, cómo es su personalidad, si ha vivido o no situaciones traumáticas, cómo se relaciona con el entorno y con la familia, y qué elementos desestabilizan o comprometen su desarrollo. Además de cuestiones generales que se tienen en cuenta en la interpretación, como el tamaño de las representaciones, la línea o la ubicación en el espacio, se revisan el dibujo de la persona, la familia, la casa, el árbol y el dibujo libre. Partimos de la teoría y mostramos dibujos de casos reales que ejemplifican la misma.
16,80€ 15,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Carpena Casajuana, Anna

Obra con carácter vivencial y testimonial, en ella senarran fragmentos de vida que surgen de la cotidianidad del hogar y de la escuela, compartidos por madres, padres y profesorado, con una experiencia en común:la vivencia emocional. Una obra que puede actuar como catalizador de un impulso para iniciar el camino enel desarrollo de la inteligencia emocional.
14,00€ 13,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Díez Gutiérrez, Enrique Javier

El modelo económico y social capitalista, basado en el egoísmo competitivo y fundamentado en la ideologíaneoliberal se está infiltrando en la educación. Ahora, más que nunca, es necesario articular un amplio espacio de confluencia en defensa del bien común que desnaturalice el orden neoliberal, apostar por un modeloeducativo público que garantice el bien común de todas las personas.
14,00€ 13,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Martínez Bonafé, Jau

En este ensayo divulgativo circulan retazos de vida,pensamientos y prácticas culturales compartidas que ayudan a repensar la renovación pedagógica y las nuevas dinámicas educativas y sociales. Se habla de la infancia y de la juventud, de lo que se aprende dentro yfuera de la escuela, de la diversidad cultural y sexual... Todo ello se ilustra con citas y referencias literarias, cinéfilas y literarias.
16,00€ 15,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

López i Moreno, Josepa

Sempre he trobat a faltar una obra que anés dirigida a persones que desitgessin conèixer les diverses contribucions que sobre aquesta qüestió han anat fent els autors psicoanalítics més reconeguts. I això és el que pretén aquest llibre, desplegar un recul
20,00€ 19,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

“Nunca” es la última nueva novela de Ken Follett, que está a la venta desde el 11 de noviembre en España. El autor nos transporta al mundo contemporáneo actual, alarmado por unas terribles amenazas de guerra.Te contamos todo lo que debes saber sobre la novela.

La saga “Los Bridgerton” está compuesta por ocho libros y un epílogo, donde se narran las historias amorosas de la acaudalada familia Bridgerton que ya fueron un éxito en Netflix. ¡Descubre todos los libros de "Los Bridgerton" y en qué orden leerlos!