ūüíł¡4€ DE REGALO! ūüéĀ ¡toda la info aquí‚Ěē

Otras lenguas europas

Otras categorías
• 30 000 entrades a la part llatí-català • 11 000 entrades a la partcatalà-llatí • Els articles contenen gran abundància d’exemples, extretsdels autors més importants, que faciliten la comprensió i ofereixen latraducció més adequada a cada context. • Indica el règim dels verbs •Introdueix com a entrades les formes irregulars i de difícilidentificació (pretèrits, participis, etc.) • Indica la quantitat desíl·labes (llargues i breus) • Inclou 91 gravats, mapes i explicacions •Quadre d’abreviatures llatines S’acompaña d’un annex editat de formaindependent amb un resum de gramàtica llatina, completament renovat, queinclou: • Esquemes dirigits a l’estudi i a la memorització •Explicacions sobre els temes a tractar • Notes destinades a servird’ajut a les proves de selectivitat • Aclariments específics sobreparticularitats gramaticals més complexes
Socio/a Abacus 22,32€
PVP 23,50€
30 000 entradas en la parte latino-español¬ē 11 000 entradas en la parte español-latino¬ē Los artículos contienen gran abundancia de ejemplos, tomados de losautores más importantes, que facilitan la comprensión y ofrecen latraducción más adecuada a cada contexto¬ē Indica el régimen de los verbos¬ē Introduce como entradas las formulas irregulares y de difícilidentificación (pretéritos, participios, etc.) ¬ē Indica la cantidad delas sílabas (largas y breves)¬ē Incluye 91 grabados, mapas y explicaciones¬ē Cuadro de abreviaturas latinas Se acompaña de un anexo editado deforma independiente con un resumen de gramática latina, completamenterenovado, que incluye:¬ē Esquemas dirigidos al estudio y la memorización¬ē Explicaciones sobre los temas a tratar¬ē Notas destinadas a servir como ayuda en las pruebas de selectividad¬ē Aclaraciones específicas sobre particularidades gramaticales máscomplejas
Socio/a Abacus 22,32€
PVP 23,50€
Un diccionari imprescindible per a qualsevol persona que necessiti consultar el lèxic general i el tècnic d'ús comú de l'italià i el català. · 25.000 entrades amb exemples d'ús i frases fetes· 40.000 accepcions· Pronúncia figurada de les veus italianes i catalanes· 700 noms de lloc i de persona
Socio/a Abacus 9,02€
PVP 9,50€
Socio/a Abacus 20,80€
PVP 21,90€
Socio/a Abacus 11,35€
PVP 11,95€
En aquest diccionari s'hi poden trobar les paraules usades des del'època heroica fins a l'alexandrina i del Nou Testament. S'hi descriuennoms propis, històrics, mitològics i geogràfics, amb els corresponentsmapes. S'hi indica l'etimologia de les paraules
Socio/a Abacus 80,75€
PVP 85,00€
Un diccionari imprescindible per a qualsevol persona que necessiti consultar el lèxic general i el tècnic d'ús comú de l'italià i el català. · 25.000 entrades amb exemples d'ús i frases fetes· 40.000 accepcions· Pronúncia figurada de les veus italianes i catalanes· 700 noms de lloc i de persona
Socio/a Abacus 13,30€
PVP 14,00€
Socio/a Abacus 7,50€
PVP 7,90€
CEAC Italiano para Dummies
Socio/a Abacus 16,10€
PVP 16,95€
LAR Italiano/Método Express/18
Socio/a Abacus 12,30€
PVP 12,95€
¿Necesitas hablar vasco para ascender en tu trabajo? ¿Quieres mejorar la atención a clientes y proveedores de Euskadi o Navarra?¿Te vas de vacaciones a un maravilloso pueblo de la zona y quieres integrarte entre tus vecinos? ¿Te fascina aprender idiom
Socio/a Abacus 11,35€
PVP 11,95€
Diccionario ideal para iniciarse en el euskara. Erimer diccionario bilingüe de euskera que indica la categoría gramatical de todaslas acepciones. Obra dirigida por Ibon Sarasola. - 32 914 entradas - 47 200 acepciones - Abundantes ejemplos, modismos
Socio/a Abacus 13,25€
PVP 13,95€