Libros de pedagogía y psicología

Otras categorías
Las crisis son ocasiones para auditar nuestra forma de vida, explorar las causas que la activaron y abordar el futuro desde una nueva mentalidad. Esta crisis global nos ha permitido redescubrir valores como el cuidado, la gratitud, la humildad, la solidaridad, la paciencia, la perseverancia, la generosidad y la entrega, valores que extrañamente ocupan un lugar relevante en nuestra sociedad. Todo ello nos exige repensar cómo vivimos, nos relacionamos, producimos y consumimos, pero, a su vez, nos invita a imaginar un futuro distinto, a soñar otro mundo posible para nosotros y para las generaciones venideras.
Socio/a Abacus 16,15€
PVP 17,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Los instantes de serenidad dan sentido y profundidada nuestra vida. Nos apaciguan y regeneran. Nos recargamos de fuerza para afrontar el futuro. Y en momentosde adversidad, nos acordamos de ellos, porque nos ayudan a pacificarnos, a relativizar, a esperar. Nos gustaría sentir siempre serenidad, pero la vida nos sacude, nuestros demonios interiores despiertan… Y entonces nos angustiamos, nos desesperamos y dispersamos.Sufrimos. ¿Es posible aprender a sentir más a menudoesta serenidad? Sin duda. A través de 25 historias yde sus enseñanzas, este libro nos invita a avanzar, anuestro ritmo y manera, por el camino del equilibrioy la serenidad.
Socio/a Abacus 13,30€
PVP 14,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cómo se escribe una tesis es el manual más completo dedicado al proceso de investigación y redacción de tesis, y el único en castellano que va de la idea a los hechos, de la teoría a la práctica, del fracaso a la solución. Gracias a la amplia experienc
Socio/a Abacus 18,95€
PVP 19,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Grup Bibliomèdia de la FMRPC Recull d'activitats al voltant dels llibres, la biblioteca, la informació en els diferents suports i eldesenvolupament del gust per la lectura.
Socio/a Abacus 16,15€
PVP 17,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Philippe Meirieu Els nens són una font de preocupacions per a pares i mestres. Sense caure en els errors del passat, un reconegut especialista francès en ciències de l'educació presenta la pedagogia com a eina imprescindible per al desenvolupament intel·lectual isocial de l'individu.
Socio/a Abacus 20,90€
PVP 22,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Col·lecció: jugar i créixer. Diversos autors Aquesta nova col.lecció pretén ser un instrument de treball per a tots aquells equipsdocents que treballen a l'escola bressol i inclou informació teòrica sobre els processos d'aprenentatge, matèries i suggeriments pera la seva aplicació pràctica. Versió en català.
Socio/a Abacus 6,55€
PVP 6,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Kathryn Mannix, doctora pionera y especialista en cuidados paliativos, nos ofrece respuestas a las preguntas más íntimas en torno alproceso de la muerte, y lo hace con una delicadeza y sinceridad que conmueven. La autora expone que enfrentarse a la
Socio/a Abacus 20,85€
PVP 21,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Los docentes universitarios son los únicos que no reciben formación inicial específica para ser profesores. Para paliar esto, la formación docente debe ser un objetivo de máxima prioridad en la Educación Superior. En esta línea se encuentra el progra
Socio/a Abacus 20,71€
PVP 21,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
L'educació física en els centres educatius
Socio/a Abacus 15,20€
PVP 16,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Per què els llibres de text ja no són tan importants? Per què s'ha de relativitzar la importància dels deures? Per què cal educar en l'empatia? Per què l'educació ha d'estar per sobre de tots els governs? La nova educació és el testimoni sincer i valuós d'un mestre d'avui. «Cada nen és un univers. Tots són extraordinaris i no n'hi ha prou amb omplir-los elcap de dades, sinó que cal facilitar-los eines com a coneixement, empatia, sensibilitat i resiliència perquè puguin sortir enfortitsde les situacions adverses. Han de saber que si es proposen alguna cosa i hi lluiten, poden aconseguir-ho, i que d'ells depèn que el món sigui un lloc millor.»César Bona César Bona, un dels cinquanta millors mestres del món segons el Global TeacherPrize, l'anomenat Premi Nobel dels professors, ens aclareix en aquest llibre que ser mestre no és acomodar els alumnes a uns plansd'estudi: tot educador s'ha d'adaptar al motor imparable i entusiasmat d'un nen. Cal motivar-los, estimular la seva creativitat i agullonar la seva curiositat, perquè ells no són només els adults de demà: són habitants del present. En primera persona, CésarBona relata anècdotes, ens explica els moments clau en la seva vida que el van convertir en el mestre que és en la actualitat, i ens mostra que la metodologia d'ensenyament més efectiva és implicar-se amb els alumnes. Perquè l'educador és un ésser privilegiat quepot impartir i compartir els seus coneixements en tribu. Perquè una altra educació és possible. La críticaha dit...«En César està obrint nous horitzons per als nens. Està creant líders del futur i els anima a portar les regnes per emprendre accions i canviar actituds -i pràctiques- en la societat.»Jane Goodall «Ensenya als alumnes com gaudir de lanatura i dels animals, fer pel·lícules, jugar, imaginar i pensar en els altres. També els ensenya anglès, historia i matemàtiques, però el que ell considera bàsic és que siguin bones persones.»Nativel Preciado, Tiempo
Socio/a Abacus 9,45€
PVP 9,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 22,70€
PVP 23,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Per aprofundir sobre la documentació pedagógica, temàtica d'estudi des de fa uns anys entre nosaltres, lesexperiències educatives de tres ciutats italianes que tenen veritables laboratoris de pedagogia: de la mítica Reggio a la rica i constant Pistoia, passant perla petita i delicada San Miniato
Socio/a Abacus 9,50€
PVP 10,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.