Libros de Ciencia y Conocimiento

En Abacus tenemos los mejores libros de ciencia y conocimiento para aprender, descubrir y reflexionar sobre el mundo que nos rodea. ¡Abran paso al descubrimiento y al saber! Compra libros de ciencia y conocimiento online. En Abacus encontrarás una amplia selección de libros de ciencia y conocimiento en distintos formatos (tapa dura y tapa blanda) y en una gran cantidad de idiomas disponibles: alemán, castellano, catalán, valenciano, inglés, francés e italiano, entre otros. Disponemos de lecturas de reconocidos escritores nacionales e internacionales sobre ciencia y sus ramas derivadas, ciencias naturales, sociales y humanas y sobre conocimiento y todas las disciplinas relacionadas, como psicología, pedagogía, educación, ética, política…

Otras categorías
Socio/a Abacus 19,90€
PVP 20,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Fernando Hernández es un caso curioso. Mientras otros profesores universitarios han limitado su actividad al intento por transmitirunos determinados conocimientos, fruto de varios años de esforzada investigación, Hernández ha indagado acerca del conocimi
Socio/a Abacus 18,05€
PVP 19,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
En aquest manual hem recollit les noves tendències pel que fa al’ensenyament i aprenentatge de les llengües, a partir de les propostesmés innovadores de la lingüística i de la didàctica i sempre acotats perla normativa vigent, en especial les noves formes de treballcompetencial, d’avaluació per dimensions i el marc de la innovaciópedagògica que viu l’escola catalana actual.Hem posat en valor l’enfocament comunicatiu de la didàctica de lallengua que trenca, i molt, amb la tradició gramaticalista preponderantdes de fa molt a les nostres aules.Hem intentat fer una proposta realista, prou concreta per poder aplicar-se però, alhora, prou genèrica i flexible que pugui ser aplicada enqualsevol centre docent.
Socio/a Abacus 11,40€
PVP 12,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Publicació creada per a l'adequada preparació del temari general de lesconvocatòries d'accés a places de l'escala d'administració general i del'escala d'administració especial de les Corporacions Locals deCatalunya que es convoquin d'acord amb l'oferta pública d'ocupació. Elstemes que s'inclouen en aquest segon volum s'organitzen en dos blocstemàtics que es corresponen amb els següents continguts:– Unió Europea– Dret AdministratiuEls temes del primer bloc desenvolupen continguts relacionats amb laconfiguració de la Unió Europea, les característiques de l'ordenamentjurídic comunitari i les institucions comunitàries.Per la seva banda, els temes del segon bloc desenvolupen contingutsrelacionats amb l'Administració Pública, la relació jurídicaadministrativa, l'organització administrativa, l'acte administratiu i elprocediment administratiu, entre uns altres.La totalitat d'aquests temes s'han desenvolupat amb profunditat i rigorper a què la seva preparació sigui el més completa possible. Elscontinguts dels mateixos estan actualitzats fins a la data d'edició dela publicació, de forma que inclouen les últimes modificacionsjurídiques que els afecten.
Socio/a Abacus 34,20€
PVP 36,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Creer es la fascinante historia de Diego Simeone contada por él mismo. El prestigioso entrenador revela todos sus secretoscomo líder de grupos y como protagonista de la elite del fútbol mundial.El Cholo desmitifica y confiesa, sin v
Socio/a Abacus 15,20€
PVP 16,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest nou llibre de Xavier Roig neix després d'haver viscut dos anys a Rússia i descobrir que els russos no són com Europa els retrata. ¿Com pot ser que un país tan magnífic, amb gent tan hospitalària i tenaç, tingui tan mala premsa a Occident? Amb la s
Socio/a Abacus 17,10€
PVP 18,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
A partir de les reflexions d'Albert Camus sobre com exercir de periodista, l'autor traça una proposta de quatre punts: lucidesa, desobediència, ironia i obstinació. Parla dels reptes del periodisme actual, com les fake news i la propaganda, les xarxes
Socio/a Abacus 8,45€
PVP 8,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Un deliciós recorregut per les emocions de l'ésser humà, una obra descriptiva i poètica al mateix temps, que ens ajuda a reflexionar, identificar i fins i tot gestionar el nostre món interior, el nostre laberint. Un camí tan complex com apassionant. Difíc
Socio/a Abacus 18,95€
PVP 19,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Educación como práctica de la libertad se publica en1965, durante su exilio en Chile. Es la primera de las grandes obras de Paulo Freire en la que criticó enforma implacable las formas tradicionales de educación, convirtiéndose en uno de los principales motores de la revolución educativa en Brasil. Junto a su esposa, Elza —otra gran educadora—, elaboró un innovador (y necesario) método de alfabetización que se vinculaba a los intereses de los desamparados y que desarrolló en su ciudad natal, Recife. Este modelo se basaba en una educación construida sobre el diálogo, permitiendo a cada persona contribuir en su desarrollo personal. El autor logró que la educación abandonara su función domesticadora para convertirse en un camino hacia la libertad, cuyo objetivo primero era la toma deconciencia de las personas como individuos, para asíevitar la masificación. La pedagogía de Freire podría denominarse como de la conciencia.
Socio/a Abacus 13,77€
PVP 14,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Amb aquesta guia us resultarà fàcil identificar els bolets més comuns als nostres boscos, des dels més exquisits i apreciats fins als més verinosos, que també hem de saber distingir per no agafar-los de cap manera. El format plegable i plastificat de la guia us permetrà portar-la a la butxaca, quan aneu al bosc a buscar bolets.
Socio/a Abacus 5,60€
PVP 5,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Es una obra de Texto dirigida a estudiantes de las carreras de ingeniería mecatrónica, robótica, electrónica, sistemas, eléctrica, industrial, computación e informática, Ingeniería de Diseño y Automatización Electrónica. Proporciona un panorama interdisci
Socio/a Abacus 18,24€
PVP 19,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
La publicació que presentem té com a objectiu ajudar i orientar elsmestres perquè puguin ingressar en el Cos de Mestres en l'especialitatde Pedagogia Terapèutica, així com oferir un recurs útil per alsprofessionals que treballen en aquesta etapa.Aquest primer volum del temari desplega els temes 1 a 13 del programaoficial de manera exhaustiva, amb un contingut actualitzat i adaptat alque estableixen tant la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació(LOE), com la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a millorar laqualitat educativa (LOMCE).Cada tema conté una introducció i una conclusió, tal com requereixen elscriteris d'avaluació dels tribunals, i un esquema perquè l'opositor entingui una visió global i l'ajudi a estudiar-lo i memoritzar-lo.En relació amb la legislació educativa, hem tingut en compte elspreceptes de la LOE i de la LOMCE que estiguin connectats amb cada tema,però l'opositor o opositora haurà d'examinar i tenir en compte lalegislació específica de la comunitat per la qual es presentarà al'oposició.
Socio/a Abacus 33,25€
PVP 35,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.