Libros de teatro

En Abacus disponemos de la mejor selección de libros de teatro, ese género olvidado e ignorado por el público, pero que constituye en sí mismo una importante fuente de riqueza literaria. Descubre las obras de Shakespeare, Lorca, Valle-Inclán, Calderón de la Barca y muchos más.

Otras categorías
La gavina (1896), L'oncle Vània (1897), Tres germanes(1902) i El jardí dels cirerers (1903) són les obresmestres indiscutibles dins la producció dramàtica d'Anton P. Txèkhov: quatre peces que van canviar el curs de la tradició teatral russa, europea i nord-americana. Perquè Txèkhov, per primera vegada, hi va renunciar a desenvolupar una acció dramàtica convencional ies va concentrar en la pintura d'atmosferes, i aixíva aconseguir que, per sota del text, sense fer-se mai explícita del tot, es reveli sempre el que en podríem dir la vida soterrada: l'autèntica vida interior dels personatges, els estats d'ànim d'uns homes i unesdones que, amb més o menys angoixa i amb més o menysresignació, assisteixen a l'acompliment del destí que els ha correspost mentre observen la decadència delseu món amb l'esperança d'entreveure'n un de millor.
Socio/a Abacus 13,25€
PVP 13,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Terra baixa (1897) ha esdevingut una de les obres mésconegudes d'Àngel Guimerà i encara avui és una de les més traduïdes i representades en llengua catalana.Si bé el tema principal d'aquest drama és l'amor abordat des del triangle Manelic, Marta i Sebastià, Guimerà planteja magistralment el conflicte constant entredos mons antagònics i irreconciliables, reflex de les influències realistes i naturalistes de l'època: elmón arcàdic que representa Terra Alta, i Terra Baixa, llar de personatges mesquins i profundament corromputs. Aquesta edició conté una introducció, notes i una proposta didàctica a cura de Lluis-Anton Baulenes adreçada als alumnes de Batxillerat.
Socio/a Abacus 8,50€
PVP 8,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 10,16€
PVP 10,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Ramón María del Valle-Inclán (Villanueva de Arosa, Pontevedra, 1866-Santiago de Compostela, 1936), presidente del Ateneo de Madrid y director de la Academia de Bellas Artes de Roma, fue una de las personalidades más interesantes de la generación del 98
Socio/a Abacus 9,45€
PVP 9,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Antígona, escrita el 1939 i publicada el 1955, és el mite clàssic que permet a l'autor de dur a terme l'anàlisi sintètica, però intensa, de la lluita fratricida entre les dues Espanyes històricament enfrontades per la Guerra Civil. Antígona es pot interpr
Socio/a Abacus 10,40€
PVP 10,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquesta edició de Terra baixa vol apropar al públic escolar una de lesobres més representatives de la literatura catalana i, alhora, posar enevidència la singularitat del llenguatge teatral que la conforma. Perllegir-la adequadament, no es pot menystenir la seva naturalesa escènicai, en aquest sentit, és bo de valorar com ha estat comentada iinterpretada al llarg del temps.Terra baixa (1897) és un drama quepresenta, a través de diversos elements (romàntics, realistes,modernistes), un joc de tensions humanes i simbòliques de gran forçateatral. El conflicte entre l'ideal de la terra alta i la realitat de laterra baixa aconsegueix una categoria mítica i obre pas a la creació depersonatges inoblidables (Manelic, Marta, Sebastià) que viuen ambintensitat la problemàtica de la possessió amorosa. No és estrany queuna obra d'aquestes característiques assolís ben aviat una consideracióde clàssic del teatre català i un veritable ressò universal.
Socio/a Abacus 9,45€
PVP 9,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Luces de bohemia es un esperpento trágico de la vida literaria de la época. Al degradarse la realidad aparece la farsa y, en un segundo nivel, el esperpento «Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento». Max Estrella,  soñado
Socio/a Abacus 10,40€
PVP 10,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Ara bé, més enllà de l'acció concreta que desenvolupen, totes dues ens proposen temàtiques i reflexionsuniversals. Quant a l'escriptura, som davant obres que responen a models molt diferents, tot i que tenenen comú un treball amb el subministrament de la informació que les fa esdevenir molt atractives, de la màd'un joc constant d'enganys i de sorpreses.Rodolf Sirera és un dels grans autors vius en llengua catalana,amb una producció ja molt extensa iniciada a finalsdels anys seixanta del segle passat. Aquestes dues obres editades s'inscriuen en un moment en què Sirera assaja amb diferents gèneres i formes teatrals, de manera que són una bona mostra d'una de les seues constants com a creador: la voluntat d'experimentar amb elllenguatge teatral i amb els seus límits.A l'edició en paper: Estudi preliminar, propostes de treball i comentaris de text a cura de Ramon X. Rosselló, professor de la Universitat de València, especialista en teatre contemporani en llengua catalana.
Socio/a Abacus 8,50€
PVP 8,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquesta edició de L'auca del senyor Esteve aportales eines necessàries per treballar un dels textos més emblemàtics del modernisme.Després de la novel·la,publicada el 1907, i la posterior versió teatral, estrenada amb èxit el 1917, la figura del senyor Esteveevolucionà fins al punt de constituir un dels mites que ha passat a formar part del patrimoni cultural català.A L'auca del senyor Esteve, amb distància irònicai humor, Santiago Rusiñol construeix la caricatura d'una burgesia encallada en els seus orígens menestrals, mentre la ciutat de Barcelona evoluciona fins a constituir-se com una important metròpoli mediterrània.L'autor hi essencialitza els tics del tarannà d'aquest estament, amb una proposta de futur que passa perla necessària acceptació de la cultura com un valor de progrés, si és que la burgesia autòctona pretén igualar-se a altres burgesies de l'Europa coetània. 
Socio/a Abacus 10,40€
PVP 10,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 10,54€
PVP 11,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Identitat, exili, desarrelament, mem.ria, recerca dels orígens, responsabilitat i violència marquenamb ferro roent l'obra de Mouawad. La sang de les promeses ens parla de l'instant en què ens adonem que aquell sentiment sobre el qual ens hem construït és
Socio/a Abacus 18,05€
PVP 19,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Salvo contadas excepciones, el teatro breve no ha gozado hasta hace pocode la atención y consideración que merece, lo que contrasta con lafavorable acogida que el público siempre le dispensó. En la actualidad,superados ciertos prejuicios críticos (como el de confundir breve con«menor») y abordado desde nuevas perspectivas, no solo en su produccióntextual, sino en su contexto dramático, se ha puesto de relieve suvaliosa aportación a la historia de nuestro teatro.Pero tan importante como su reivindicación crítica resulta el graninterés que ofrece como valiosísimo instrumento didáctico para fomentarel interés y el gusto por la lectura, puesto que con la dramatización deeste tipo de obras se consigue más fácilmente implicar a los alumnos enuna lectura cooperativa y participativa, al tiempo que se favorece engran medida el perfeccionamiento simultáneo de varias destrezas ahoratan descuidadas: la dicción, la entonación, la expresividad verbal ygestual, etcétera.En este volumen se incluye un conjunto de doce piezas de teatro en unacto en el que se ha pretendido ofrecer un amplio y variado repertoriode esta especie dramática en nuestra literatura a través de los autoresmás representativos. En la elección de autores y obras se ha tenido encuenta, sin menoscabo del interés particular de cada pieza, queconstituyan hitos significativos en el dibujo de una trayectoriarazonablemente completa de este género imprescindible, a través de susprincipales fases 聳raíces folclóricas y carnavalescas, dignificaciónliteraria cervantina, artificiosidad barroca, costumbrismo dieciochescoy decimonónico y nuevas orientaciones de la época actual聳 y tendencias,con especial atención 聳por ser la más característica y abundante, por lomenos hasta épocas recientes聳, a la de carácter cómico, en sus diversosregistros y tonalidades.
Socio/a Abacus 9,50€
PVP 10,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Compra libros de teatro online

En la secci贸n de libros de teatro encontrar谩s una amplia y variada selecci贸n de adaptaciones interpretadas y obras completas cl谩sicas del g茅nero teatral, tanto extranjeras como nacionales, como por ejemplo: Luces de Bohemia, La vida es sue帽o, Hamlet, Historia de una escalera, Romeo y Julieta, La Casa de Bernarda Alba, La Celestina, Macbeth, Las bicicletas son para el verano, 隆Ay, Carmela!, El s铆 de las ni帽as, Bodas de sangre y muchas otras.