Seguimos operativos 🚚 Infórmate aquí

Libros de texto de Matemáticas de 4º de Primaria

Otras categorías
SANIB E4 Matemàtiques-quadern 1/15
Socio/a Abacus 11,16€
PVP 11,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC E4 Matemàtica/Vuit i mig 7-12 pack
Socio/a Abacus 25,89€
PVP 27,25€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 4,32€
PVP 4,55€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MATEMATIQUES COMPETENCIALS 4 TRIM (ZOOM) - Matèria: MATEMÀTIQUES - Curs: PRIMÀRIA 4 - Edat: 9 a 10 anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 20,00€
PVP 21,05€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquesta col·lecció té com a objectiu reforçar els continguts curriculars de matemàtiques i també treballaraquelles habilitats necessàries per millorar el rendiment en aquesta àrea. Per això es treballarà el càlcul mental, la numeració, les operacions aritmètiquesi la resolució de problemes com a continguts curriculars i, per altra banda, activitats de raonament lògic, memòria, estructuració espacial, observació i atenció. Aquestes activitats afavoreixen el pensament matemàtic i ajuden el nen a consolidar els continguts decada curs.
Socio/a Abacus 3,04€
PVP 3,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 12,54€
PVP 13,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cuadernos para fomentar la capacidad de razonamientológico–matemático de los niños y niñas mediante la diversión y el juego para lograr enfrentarse con éxitoa los problemas de la vida cotidiana.
Socio/a Abacus 3,70€
PVP 3,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Les proves de l'àmbit matemàtic treballen: la resolució de problemes, el raonament, les connexions entre conceptes matemàtics i situacions quotidianes, la representació dels processos matemàtics.
Socio/a Abacus 9,97€
PVP 10,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto SAVIA para Matemáticas se desarrolla a través de tres ejes fundamentales: un programa específico de cálculo mental, el trabajo de las matemáticas manipulativas y la resolución de problemas. Con un programa específico de Cálculo mental, que se articula en torno a dos bloques rutinas diarias que mejoran laagilidad mental del alumno a través del juego y trabajo de estrategias de cálculo mental mediante estrategias de descomposición. Se incluye una sección en todas las unidades. En Saviadigital se encuentran herramientas para trabajar este programa de manera individual o en gran grupo. El programa de resolución de problemas se centra en este curso en el entrenamiento parala comprensión de enunciados. El programa de Matemáticas manipulativas, presente en todas las unidades, ayudará al alumno a descubrir contenidos a través de la manipulación.
Socio/a Abacus 18,57€
PVP 19,55€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANIB E4 Matemàtiques-quadern 2/15
Socio/a Abacus 11,16€
PVP 11,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 4,32€
PVP 4,55€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANIB E4 Matemàtiques-quadern 3/15
Socio/a Abacus 11,16€
PVP 11,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.