Seguimos operativos 🚚 Infórmate aquí

Libros de texto de Medio natural de 4º de Primaria

Otras categorías
BIL E4 Natural Science/SB /Learn Together
Socio/a Abacus 28,98€
PVP 30,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto Más Savia para el área de Ciencias de laNaturaleza utiliza diferentes herramientas y metodologías para motivar en el aprendizaje de las Ciencias,facilitar su comprensión y comprobar su aplicación. Para ello, los contenidos en cada epígrafe se organizan en tres fases de aprendizaje: Nos activamos, Comprendemos y Aplicamos, en las que se intercalan actividades que promueven el aprendizaje cooperativo. MuchosNos activamos y Aplicamos se proponen en forma de Talleres experimentales. Esta filosofía general del proyecto de promover un aprendizaje activo se concreta enuna Tarea final que bajo el título Mejora tu... integra conocimientos, habilidades, competencias e inteligencias múltiples. Para facilitar la accesibilidad delos contenidos, el proyecto Más Savia de Ciencias dela Naturaleza cuida especialmente la redacción y elvocabulario utilizado. La comprensión y el aprendizaje de los contenidos se refuerza con un programa concreto de Comprensión lectora . Para progresar e ir superando barreras, las actividades se secuencian por orden de dificultad y algunas cuentan con apoyos y desarrollos complementarios en el recurso didáctico. En este curso Nora, el miembro científico de la pandilla de la ardilla, acompañará a los alumnos en su recorrido y protagonizará la sección final de cada bloque: Nora reportera, para descubrirles un mundo de curiosidades y noticias científicas relacionadas con los contenidos.
Socio/a Abacus 31,26€
PVP 32,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BIL E4 Natural Science/AB
Socio/a Abacus 16,86€
PVP 17,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Quadern d'activitats de Coneixement del medi de la col·lecció TRAM 2.0. Pensat per a reforçar el treball que es proposa en el llibre de l'alumne. Fungible i amb opcions d'organitzar el treball segons les necessitats de cadascú. Inclou un quadernet amb e
Socio/a Abacus 14,73€
PVP 15,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVIB E4 Naturals/Zoom
Socio/a Abacus 22,04€
PVP 23,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 27,17€
PVP 28,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E4 Natural-Science/SB+CD
Socio/a Abacus 34,77€
PVP 36,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E4 Natural-Science/AB
Socio/a Abacus 21,52€
PVP 22,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu: GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscontinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a l'ESO. PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologiesinnovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al serveide l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquèes materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suportdirecte en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. Claus del Projecte CONSTRUÏMa Primària: COMPETÈNCIES BÀSIQUES Orienta cap a unaprenentatge eficaç fomentant la transversalitat dels continguts, la funcionalitat dels aprenentatges i l'autonomia de l'alumnat, a la vegada que els preparaper superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, posant-les en relació amb les competències bàsiques, com a estratègia peratendre la diversitat a l'aula i a través d'un seguit de recursos audiovisuals i interactius allotjats enl'entorn digital. TREBALL COOPERATIU Presenta propostes de treball amb tècniques cooperatives a totes les àrees de cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat a l'aula, fomentant així l'aprenentatge entre iguals. ENSENYAMENT PROTEGIT Incorpora les estratègies i tècniques de l'Ensenyament Protegit, que fan el contingut acadèmic comprensible, significatiu i interessant per als alumnes a través dela presentació de models, organitzadors gràfics, vocabulari clau... PROJECTE DIGITAL Presenta un entornvirtual d'aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l'activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web.
Socio/a Abacus 15,91€
PVP 16,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llibre curricular multiformat fungible que planteja 15 itineraris basats en reptes setmanals sorgits a partir de situacions quotidianes i reals i amb els qualsels alumnes es formaran per assolir les competènciesbàsiques de l àmbit de Coneixement del medi. El projecte inclou un banc d'idees i de recursos en diferents suports .
Socio/a Abacus 16,58€
PVP 17,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CUP E4 Natural Science/PB
Socio/a Abacus 23,66€
PVP 24,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E4 Essential Science Plus/Activity
Socio/a Abacus 21,52€
PVP 22,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.