-5 € en papeleria y manualidades* 
Código: 5REGAL 

Libros de texto de Música de 4º de Primaria

Otras categorías
Fernando Argenta en todo su esplendor • Una progresión sencilla y coherente destinada a hacer de la Músicauna materia fácil y atractiva para el alumnado. • Una estructura muy flexible y abierta en la que cada página gira en torno a un bloque de contenido determinado. • Las actividades variadas y divertidas han sidoconcebidas para reforzar y consolidar lo aprendido. •La metodología propuesta permite a los alumnos trabajar de manera autónoma haciéndolos responsables de suproceso de aprendizaje. -Guía didáctica Contiene explicaciones didácticas actividades de refuerzo y ampliación para la celebración de distintas festividades partituras autoevaluaciones tarjetas troqueladas parael juego musical un CD audio de recursos… -DVD Danzaspaso a paso Bailes y danzas típicas con las explicaciones “paso a paso” de Gema Rizo. -Dominó musical Asocia instrumentos musicales para afianzar conocimientos. -Tarjetones de instrumentos musicales. Para aprender de forma lúdica. -Tablero de juego de mesa con dados y fichas Permite practicar las destrezas musicalesmientras se juega. -Pósteres Vistosos carteles con distintos temas y musicogramas ampliados. -Espectacular Software Digital Interactivo Juego para el aula Uncontenido diferente para cada ciclo. Primer ciclo: para afianzar y consolidar los elementos del lenguaje musical. Segundo ciclo: para conocer y diferenciar estilos y agrupaciones musicales. Tercer ciclo: línea del tiempo para situar diferentes épocas y autores.
Socio/a Abacus 26,89€
PVP 28,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E4 Música/Acordes/19
Socio/a Abacus 30,83€
PVP 32,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDB E4 Música/Tutti
Socio/a Abacus 32,02€
PVP 33,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest quadern contiua la sèrie iniciada amb Papageno1. Eatà pensat com un complement de l'assignatura deMúsica, tant per a Educació Primària com per a Secundària.
Socio/a Abacus 8,36€
PVP 8,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC E4 Música/a punt de solfa
Socio/a Abacus 5,70€
PVP 6,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E4 Música-cuad./Acordes/19
Socio/a Abacus 9,83€
PVP 10,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Especialmente desarrollado para el bilingüismo, desdela presentación de los contenidos y el vocabulario hasta las estructuras gramaticales están totalmente contextualizados dentro del entorno bilingüe. Incluye notación anglosajona e internacional.
Socio/a Abacus 26,89€
PVP 28,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte Saba per a Música treballa l'aprenentatgea través de propostes pràctiques i molt motivadores,amb il·lustracions i dinàmiques que atrauen l'alumnei fomenten el seu gust per la música.És un projecteglobal, per a tota la Primària, elaborat per autors amb experiència, docents en actiu, músics professionals i pedagogs. Disposa d'una progressió acurada de continguts adaptada a cada nivell. El projecte segueix els postulats de la pedagogía musical activa. Ofereixuna metodología pràctica i es basa en recursos digitals com ara musicogrames, karaokes, karaogrames i activitats interactives. El treball pautat i per seccionsconfigure una proposta molt flexible adaptable a diferents nivells.Les cançons són molt atractives i de nova creació. Els recursos per al mestre organitzen, vinculen i pauten tots els materials. Permeten diferents maneres d'explotació dels continguts.
Socio/a Abacus 32,35€
PVP 34,05€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
PEARV E4 Sent la música/Alumne
Socio/a Abacus 26,89€
PVP 28,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Arribem al Llenguatge musical 4t nivell i acabem la presentació dels principals elements rítmics, melòdicsi harmònics que constitueixen el llenguatge musicalmés elemental. Tindrem dos cursos més per a assimilar-los i treballar-los en un sentit més sintàctic que ens doni la veritable perspectiva de la comprensió delllenguatge musical. Seguirem treballant des de diferents fronts per a arribar a una comprensió global i per a descobrir-ne la lògica lingüística. Buscarem eltreball sistemàtic, la repetició no monòtona dels exercicis, però sí insistent i perseverant que familiaritzi i naturalitzi els procediments per tal que siguinefectius. El llibre conté moltes de les propostes dela primera part del tercer grau d'El meu llibre de música d'Ireneu Segarra com també del Llenguatge Musical Segon Curs de Santi Riera. En tot cas hi ha una redistribució dels continguts que afavoreix un treballmés pausat i segurament més d'acord amb les dinàmiques i dedicacions que tenen els alumnes actualment a les escoles de música. Com sempre, la utilització del llenguatge en el cant coral o en l'instrument que fanels alumnes d'una manera totalment funcional, és la millor garantia per connectar tots els elements treballats i adquirir l'autonomia i la seguretat que ens proposem.
Socio/a Abacus 19,95€
PVP 19,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E4 Música-cuad/Caminos
Socio/a Abacus 9,83€
PVP 10,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MUSICAV E4 Música i jo/Valencià
Socio/a Abacus 17,38€
PVP 18,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.