Libros de texto de Primaria

Otras categorías
Lectojocs té com a objectiu treballar la lectura a partir d'activitats que ajuden a la comprensió i a l'adquisició d'una velocitat de lectura adequada. El plantejament de cada quadern permet un ús flexible, en funció del nivell lector de cada nen.
Socio/a Abacus 2,94€
PVP 3,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Viajar, conocer mundo, los diferentes países y sus ciudadanos... junto con Lea los niños repasarán los contenidos trabajados duranteel curso: Conocimiento del Medio, Matemáticas, Lengua e Inglés. Contiene un CD con el solucionario del cuaderno y actividades parareforzar el aprendizaje digital. Incluye una carpeta de retos: un reto semanal para desarrollar el ingenio.
Socio/a Abacus 10,40€
PVP 10,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP E3 Català/Pràctica/+
Socio/a Abacus 39,03€
PVP 41,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu: GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscontinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a l'ESO. PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologiesinnovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al serveide l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquèes materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suportdirecte en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. Claus del Projecte CONSTRUÏMa Primària: COMPETÈNCIES BÀSIQUES Orienta cap a unaprenentatge eficaç fomentant la transversalitat dels continguts, la funcionalitat dels aprenentatges i l'autonomia de l'alumnat, a la vegada que els preparaper superar amb èxit les proves de competències al cicle mitjà i superior. INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Introdueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiples al cicle inicial, posant-les en relació amb les competències bàsiques, com a estratègia peratendre la diversitat a l'aula i a través d'un seguit de recursos audiovisuals i interactius allotjats enl'entorn digital. TREBALL COOPERATIU Presenta propostes de treball amb tècniques cooperatives a totes les àrees de cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat a l'aula, fomentant així l'aprenentatge entre iguals. ENSENYAMENT PROTEGIT Incorpora les estratègies i tècniques de l'Ensenyament Protegit, que fan el contingut acadèmic comprensible, significatiu i interessant per als alumnes a través dela presentació de models, organitzadors gràfics, vocabulari clau... PROJECTE DIGITAL Presenta un entornvirtual d'aprenentatge amb noves funcionalitats que situa la guia didàctica digital com a eix central de l'activitat docent, en diàleg constant entre el material imprès i els recursos web.
Socio/a Abacus 17,52€
PVP 18,44€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC E Ara ja puc 2/Problemes
Socio/a Abacus 4,61€
PVP 4,85€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Los cuadernos LECTOR son una ayuda específica para mejorar la capacidad lectora de los aprendices de lector, que se basan en el principio: A leer se aprende leyendo. Están pensados para que el alumno/a trabaje individualmente y, por implicarlo en su proceso lector. En todos los cuadernos hay dos autocontroles donde el alumno/a comprueba su avance. Los objetivo son:- Ampliación del campo visual. - Gimnasia de ojos. - Rapidez. - Comprensión.- Anticipación.- Diversión.
Socio/a Abacus 0,95€
PVP 1,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Lectojocs té com a objectiu treballar la lectura a partir d'activitats que ajuden a la comprensió i a l'adquisició d'una velocitat de lectura adequada. El plantejament de cada quadern permet un ús flexible, en funció del nivell lector de cada nen.
Socio/a Abacus 2,94€
PVP 3,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E3 Sociales/SHC
Socio/a Abacus 30,54€
PVP 32,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 12,84€
PVP 13,52€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
QUADERN CÀLCUL ENTRENA'T PRIMÀRIA La sèrie de quaderns Entrena't ha estat dissenyada per reforçar les destreses instrumentals bàsiques de les Matemàtiques. El seu contingut ha estat desenvolupat sobre la base del currículum de 1r a 6è de Primària, amb l'objectiu que, en finalitzar l'etapa, els nens i les nenes hagin assolit les competències bàsiques de l'àmbit matemàtic. - Matèria: MATEMÀTIQUES- Curs: PRIMÀRIA 4 - Edat: 9 a 10 anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 14,68€
PVP 15,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E5 All About Us/AB PK
Socio/a Abacus 25,61€
PVP 26,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VV E3 Natural Science/Key concepts
Socio/a Abacus 6,37€
PVP 6,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.