Libros de texto de Primaria

Otras categorías
BARC E1 Català-lligada/Mots
Socio/a Abacus 38,84€
PVP 40,88€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TG E3 Castellano/Tram 2.0
Socio/a Abacus 33,30€
PVP 35,05€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llibre curricular multiformat fungible que planteja 15 itineraris basats en reptes setmanals sorgits a partir de situacions quotidianes i reals i amb els qualsels alumnes es formaran per assolir les competènciesbàsiques de l àmbit de Coneixement del medi. El projecte inclou un banc d'idees i de recursos en diferents suports .
Socio/a Abacus 16,58€
PVP 17,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDV E Caligrafía-cuadrícula 2/17
Socio/a Abacus 5,27€
PVP 5,55€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llibre curricular multiformat fungible que planteja 27 itineraris basats en reptes setmanals sorgits a partir de situacions quotidianes i reals i amb els qualsels alumnes es formaran per assolir les competènciesbàsiques de l àmbit matemàtic. El projecte inclou unbanc d'idees i de recursos en diferents suports .
Socio/a Abacus 26,93€
PVP 28,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
6PRI LENGUA+ SERIE COMUNICA ED19 Un proyecto de Santillana…· Para quienes creen que aprender a comunicarse es el principal objetivo del área de Lengua Castellana.· Para quienes quieren que el aprendizaje de las lenguas conecte con la realidad y sea significativo y funcional.· Para los que prefieren tener libertad para organizar su programación y decidir qué, cómo y cuándo enseñar.· Paraquienes quieren que sus alumnos y alumnas se diviertan con el aprendizaje de las lenguas y desarrollen su creatividad.· Para los que quieren facilitar elaprendizaje plurilingüe de los alumnos en relacióncon las destrezas lingüísticas. - Materia: Llengua castellana - Curso: PRIMARIA 6 - Edad:11 a 12 años - Idioma: Castellano
Socio/a Abacus 39,55€
PVP 41,63€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDV E5 Physical/World
Socio/a Abacus 31,30€
PVP 32,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MÚSICA I ACORDS 3 PRIMÀRIA Santillanaofereix un material coherent amb la realitat i les necessitats del professorat de Música. L'objectiu és que els nens i les nenes desenvolupin la sensibilitat musical, presentant-los la música en diversos contextos i animant-los  a conèixer el seu llenguatge i a explorar les seves possibilitats expressives.  -Matèria: MÚSICA - Curs: PRIMÀRIA 3 - Edat: 8a 9 anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 35,63€
PVP 37,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
De la mateixa manera que els problemes són d'una granimportància en el Cicle Inicial, perquè ofereixen alnen la possibilitat de començar a reflexionar sobreels enunciats i aplicar la noció adequada, cal tambéque paral·lelament vagi adquirint l'habilitat mecànica de la suma, la resta, la multiplicació i la divisióamb la mateixa exactitud matemàtica. Els quaderns que presentem ofereixen la possibilitat d'estudiar el mecanisme de les quatre operacions dins d'una progressió ordenada quant a les dificultats que cada una d'elles comporta.
Socio/a Abacus 1,33€
PVP 1,33€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquesta col·lecció té com a objectiu reforçar els continguts curriculars de matemàtiques i també treballaraquelles habilitats necessàries per millorar el rendiment en aquesta àrea. Per això es treballarà el càlcul mental, la numeració, les operacions aritmètiquesi la resolució de problemes com a continguts curriculars i, per altra banda, activitats de raonament lògic, memòria, estructuració espacial, observació i atenció. Aquestes activitats afavoreixen el pensament matemàtic i ajuden el nen a consolidar els continguts decada curs.
Socio/a Abacus 2,94€
PVP 3,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CUP E5 Life Adventures/PB
Socio/a Abacus 26,55€
PVP 27,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto SAVIA para Ciencias Sociales promueve lareflexión y el saber hacer a través de la contextualización de los contenidos y el aprendizaje visual. Loscontenidos y las actividades están contextualizados,para favorecer la reflexión y buscan el uso de todoslos recursos al alcance del alumno.  La ilustracióncomentada y los organizadores visuales ayudan a la comprensión y estudio de los conceptos. La cartografíase ha concebido teniendo en cuenta el nivel y los conocimientos propios de los alumnos de cada curso. Losprocedimientos propios de la materia llegan al alumnoa través de: Taller de historia y  Taller de geografía. Un diseño atractivo y visual que estimula el aprendizaje.En este curso además, el libro del alumno incluye ''ATLAS. MI MUNDO, MI PAÍS'' un anexo de cartografía e ilustración, que ayuda a la comprensión de loscontenidos y al trabajo de los procedimientos de lasCiencias Sociales.
Socio/a Abacus 31,26€
PVP 32,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.