Libros de texto de 3º de ESO

Otras categorías
BUR S3 Think Ahead/SB
Socio/a Abacus 26,78€
PVP 26,78€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BURC S3 Think Ahead/WB català
Socio/a Abacus 20,12€
PVP 20,12€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CARPETA VISUAL I PLÀSTICA 2 ESO L'alumnat disposa dels següents recursos: Vídeos d'artistes amb informació sobre la seva obra. Vídeos amb el desenvolupament audiovisual de les competències exposades. Vídeos de tècniques graficoplàstiques. Vídeos tutorials de traçats geomètrics. Enllaços a museus. Enllaços a Google Maps per contextualitzar de manera global la producció artística. - Materia:VISUAL I PLÀSTICA - Curs: ESO 3 - Edat: 14 a15 anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 28,16€
PVP 28,16€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S3 Geografia i història/GiH
Socio/a Abacus 36,60€
PVP 36,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MATEMÀTIQUES ACADÈMIQUES-APLICADES 3 ESO L’alumnat disposa dels recursos següents:Vídeos «Professor/a a casa»: vídeos tutorials en què els autors del llibre ofereixen explicacions iresolen exercicis, a manera de classe particular. Vídeos de continguts: notícies, fragmentsde pel·lícules i documentals vinculats al contingutde la matèria. Banc digital d’activitats autocorregibles per temes. Fotografiesi il·lustracions tècniques per descarregar. Recursos interactius pràctics per crear o consolidar coneixements. Documentació per fer activitats. Rúbriques d’autoavaluació de les investigacions científiques.Enllaços a pàgines web per ampliar alguna informació.Repassa la unitat: resum teòric de la unitat per ajudar a organitzar els conceptes mésimportants i facilitar-ne l’estudi. - Materia: MATEMÀTIQUES - Curs: ESO 3 - Edat: 14 a 15anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 35,56€
PVP 35,56€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP S3 Mosaic/WB/15
Socio/a Abacus 23,30€
PVP 23,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEI S3 Castellano/Vigía/15
Socio/a Abacus 37,70€
PVP 37,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC S3 Biologia/Ecos
Socio/a Abacus 30,84€
PVP 30,84€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR BRS S3 Picture of Dorian Gray
Socio/a Abacus 7,31€
PVP 7,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAC S3 Castellano/16
Socio/a Abacus 36,28€
PVP 36,28€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP S3 Mosaic/SB/15
Socio/a Abacus 32,45€
PVP 32,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC S3 Tecnologia/Bloc/15
Socio/a Abacus 15,40€
PVP 15,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Material Escolar Recomendado para Secundaria y Bachillerato