Libros de texto de ESO

Otras categorías
BUR S3 Think Ahead/WB spanish
Socio/a Abacus 20,52€
PVP 20,52€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S1 Geografia i història/GiH
Socio/a Abacus 34,92€
PVP 34,92€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP S4 Matemàtiques/Resol/16
Socio/a Abacus 36,65€
PVP 36,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP S2 Mosaic/WB
Socio/a Abacus 23,30€
PVP 23,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEI S2 Castellano/Vigía/15
Socio/a Abacus 37,31€
PVP 37,31€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu:GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els continguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a Batxillerat.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïmproposa que l'alumne sigui l'eix principal del procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió siguiel motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de reflexionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitatmés propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible queenfoca l'aprenentatge de la manera més convenient encada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint alprofessor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les sevesnecessitats.
Socio/a Abacus 38,00€
PVP 38,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGHC S3 Tecnologia-QMAC/15
Socio/a Abacus 19,84€
PVP 19,84€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC S Música-quadern II/19
Socio/a Abacus 9,52€
PVP 9,52€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llengua catalana i literatura 4 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada: a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió oralsi escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socio/a Abacus 32,48€
PVP 32,48€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
À PLUS 1/CAHIER Tot el necessari per al'aprenentatge de l'francès, tant per a escoles comper a estudiants de francès com a segona llengua de qualsevol edat. Llibres de curs, quaderns d'exercicis,preparació d'exàmens, francès professional i de negocis, mètodes d'autoaprenentatge, gramàtica, vocabulari, ortografia, redacció, pronunciació, lectures graduades amb àudio o sense de diferents nivells, complements per a l'interessat casual en aquest idioma, quaderns d'estiu i una selecció d'obres literàries recomanades a les escoles d'idiomes - Matèria: FRANCÈS - Curs: ESO 1 - Edat: 12 a 13 anys - Idioma: Francès
Socio/a Abacus 14,16€
PVP 14,16€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC S2 Català/Llibre/18
Socio/a Abacus 35,56€
PVP 35,56€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MCM S4 Pulse/SB
Socio/a Abacus 32,32€
PVP 32,32€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Material Escolar Recomendado para Secundaria y Bachillerato