Libros de texto de 1º de Primaria

¿Tus hijos comienzan la Primaria? ¿Ya tienes la lista de material escolar que necesitan? ¡Has llegado al lugar indicado! En Abacus tenemos todo lo que necesitan los niños y niñas de la casa para que se inicien en la educación, como por ejemplo, los libros de 1º de Primaria y ¡mucho más! Te invitamos a echar un vistazo a nuestro catálogo completo y a comprar al mejor precio en nuestra tienda en línea.

Otras categorías
Pensajocs és una col.lecció de quaderns que té com aobjectiu estimular les principals funcions cognitivesdels infants. S'hi proposen una gran varietat d'activitats que fan referència a atenció, memòria, percepció, llenguatge, pensament i raonament lògic. En moltes d'aquestes activitats, els infants no només haurande pensar i raonar sinó que també hauran d'utilitzarl'enginy a l'hora de trobar-ne la solució. Tenint encompte que aquestes funcions cognitives estan a la base de tot el procés d'aprenentatge, Pensajocs esdevindrà una eina de gran utilitat per tal de millorar elrendiment escolar dels infants. També serà molt útilper als infants que presentin dificultats en alguna de les funcions cognitives (manca d'atenció i concentració, de capacitat de raonament, de memòria...) Aquesta col.lecció consta de sis quaderns, un per cada curs de l'Educació Primaria. En cada quadern, s'hi plantegen activitats de forma lúdica i divertida. Mitjançant un personatge, que serà diferent a cada quadern, s'hi expliquen algunes curiositats i s'hi plantegen enigmes que els infants hauran de resoldre.
Socio/a Abacus 6,08€
PVP 6,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
PRACTICA AMB BARCANOVA 4. COMPRENSIÓ LECTORA  - Materia: COMPRENSIÓ LECTORA CATALÀ - Curs: PRIMÀRIA 1 - Edat: 6 a 7 anys -Idioma: Català
Socio/a Abacus 3,70€
PVP 3,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 13,77€
PVP 14,50€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SMC E1 Vacances/18
Socio/a Abacus 12,35€
PVP 13,00€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVF LE1 Éric a disparu
Socio/a Abacus 11,87€
PVP 12,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAE E1 Matepractic 1
Socio/a Abacus 3,89€
PVP 4,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Libro del alumno. Incluye acceso a la Pupil´s App enNavio, un mundo inmersivo con actividades de lenguajegamificadas.
Socio/a Abacus 27,07€
PVP 28,66€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llibre curricular multiformat fungible que planteja 15 itineraris basats en reptes setmanals sorgits a partir de situacions quotidianes i reals i amb els qualsels alumnes es formaran per assolir les competènciesbàsiques de l àmbit de Coneixement del medi. El projecte inclou un banc d'idees i de recursos en diferents suports .
Socio/a Abacus 15,51€
PVP 16,43€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC E1 Religió/Lanikai
Socio/a Abacus 20,02€
PVP 21,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
PAM E1 Música
Socio/a Abacus 17,10€
PVP 17,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 12,97€
PVP 13,65€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Los cuadernos de refuerzo Mejora tu comprensión lectora de SM tienen como finalidad guiar a los alumnos enel proceso de aprender a leer y comprender textos.
Socio/a Abacus 11,16€
PVP 11,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Quaderns estructurats en nou unitats didàctiques. Formació en la lectura i escriptura musical, i en aspectes del ritme, l'entonació i activitats de creativitati escriptura. Basen l'aprenentatge en cançons populars valencianes i d'altres cultures, en activitats delectura rítmica i melòdica, i de creativitat i escriptura. Compten amb pistes sonores descarregables que contenen els acompanyaments de les cançons i exercicisrítmics, i amb activitats digitals que complementenels continguts del llibre de text. El llibre inclou al seu interior un cupó per a poder accedir durant unany de manera gratuïta a l'aplicació digital Andantino 1. Descobreix una nova manera d'ensenyar música ambel suport digital. L'aplicació digital també es potcomprar per separat a Andantino 1 Quadern música (AppDigital)
Socio/a Abacus 16,62€
PVP 17,59€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Activitats de càlcul per a treballar per trimestres, vinculades als temes del llibre del curs corresponent. Iniciació en el llenguatge matemàtic de manera progressiva i amena. Treball de la numeració i de les operacions matemàtiques. Amb referents visuals que asseguren l'adquisició del concepte numèric. Amb taulesi jocs lògics.
Socio/a Abacus 7,14€
PVP 7,56€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Projectes d'investigació i experiments senzills. Activitats, referents i imatges propers al alumnes. Unsol quadern per a treballar els continguts de tot elcurs. Material complementari de l'assignatura de Coneixement del medi i presentació de continguts coordinats amb els llibres. Enfocament que afavoreix la conscienciació envers el medi natural, social i cultural.Espais i fets pròxims a la realitat de l'alumnat.
Socio/a Abacus 7,14€
PVP 7,56€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Treball de les operacions bàsiques del cicle. Plantejament de situacions pròximes a l'alumnat del primer cicle de primària. Treball de la lògica, del procediment i de les diverses maneres d'acarar la resolució deproblemes. Potencien el desenvolupament del pensament lateral i la creativitat.
Socio/a Abacus 7,14€
PVP 7,56€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
RICH E1 Lighthouse/Activity
Socio/a Abacus 23,50€
PVP 24,89€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDBC E1 Música/Tutti
Socio/a Abacus 28,35€
PVP 30,02€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 3,70€
PVP 3,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Las pruebas del ámbito lingüístico castellano trabajan: La comprensión lectora, a través de textos de diferentes tipologías, y la expresión escrita, a través de una actividad pautada en que el alumno presta atención a la planificación, producción y revisión del proceso.
Socio/a Abacus 10,35€
PVP 10,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SME E1 Ortografía 01/Cuadrícula
Socio/a Abacus 5,09€
PVP 5,36€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANE E1 Competencia lingüística
Socio/a Abacus 4,70€
PVP 4,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANV E1 Càlcul 03/17
Socio/a Abacus 4,61€
PVP 4,85€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Adaptado a las sesiones reales. Con una estructura pautada, clara y sencilla, que fomenta la autonomía delalumno.
Socio/a Abacus 26,56€
PVP 28,13€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Compra libros de 1º de Primaria online

En esta sección encontrarás una amplia y variada selección de libros de 1º de Primaria para el curso 2021-2023. Disponemos de libros de texto de todas las asignaturas de 1º, tanto las troncales como las específicas. Estas son: matemáticas, lengua castellana y literatura, catalán, valenciano, inglés, francés, ética y valores, conocimiento del medio, ciencias sociales, música y plástica, entre otras. 

Además de libros Santillana de 1º, también tenemos cuadernillos para mejorar la escritura (también la caligrafía), lectura y comprensión lectora de los pequeños, reforzar su ortografía y gramática, para que amplíen vocabulario y para que ejerciten su capacidad de cálculo y resolución de problemas matemáticos.

¡Pero esto no es todo! Tenemos más: cuadernillos de vacaciones (o de verano), de repaso escolar y libros para prepararse para 2º de Primaria.