Libros de texto de Conocimiento del medio de 3º de Primaria

Otras categorías
OUP E3 TDL Natural/AB M2
Socio/a Abacus 5,95€
PVP 6,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC E3 Medi/Dossier/13
Socio/a Abacus 23,04€
PVP 24,39€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SME E3 Estamos a tiempo/19
Socio/a Abacus 20,06€
PVP 21,24€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aprenc amb projectes és una proposta per a Educació Primària d’Aprenentatge Basat en Projectes. Fa que l’alumne siga el protagonista del seu aprenentatge amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de persones competents, capaces, compromeses amb el seu entorn,crítiques i creatives. Les claus del projecte es basen en un aprenentatge cooperatiu, en la metodologia inclusiva, en el fet d’aprendre a pensar, en l’educació emocional, en les actituds i en els valors. Els projectes s’estructuren en tres Fases (motivació, comprensió, acció final). En cada Fase es plantegen uns objectius que es distribueixen en diferents Tasques i cada Tasca comprén diverses sessions de treball. Cada projecte consta de 30 sessions en què es plantegen dinàmiques per a ser desenvolupades de manera individual, en equip i en gran grup. Aquestes dinàmiques estanpreparades per a dur-les a terme alternativament en el quadern de l’alumne i en l’entorn digital. El seu potencial tecnològic permet que el mestre puga adaptarel projecte a la realitat de la seua aula’ pot afegir, ocultar o canviar l’ordre de les sessions o dels passos que les componen. Els projectes tenen un enfocament interdisciplinari i parteixen de la necessitat de buscar una resposta a un repte pròxim als interessos i a la realitat dels alumnes per a aconseguir més motivació i implicació.
Socio/a Abacus 20,06€
PVP 21,24€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
APRENDO CON PROYECTOS es una propuesta para EducaciónPrimaria de Aprendizaje Basado en Proyectos. Colocaal alumno como protagonista de su aprendizaje con elobjetivo de contribuir al desarrollo de personas competentes, capaces, comprometidas con su entorno, críticas y creativas. Las claves del proyecto se basan enun aprendizaje cooperativo, metodología inclusiva, aprender a pensar, educación emocional, actitudes y valores. Los proyectos se estructuran en tres Fases (motivación, comprensión, acción final). En cada Fase seplantean unos objetivos que se distribuyen en distintas Tareas, cada Tarea abarca varias sesiones de trabajo. Cada proyecto consta de 30 sesiones donde se plantean dinámicas para ser desarrolladas de forma individual, en equipo y en gran grupo. Estas dinámicas están preparadas para realizarse alternativamente en el cuaderno del alumno y en el entorno digital. Su potencial tecnológico permite al profesor poder adaptar elproyecto a la realidad de su aula, añadiendo, ocultando o cambiando el orden de las sesiones o de los pasos que la componen. Los proyectos tienen con un enfoque interdisciplinar y parten de la necesidad de buscaruna respuesta a un reto cercano a los intereses y ala realidad de los alumnos para conseguir una mayor motivación e implicación.
Socio/a Abacus 20,06€
PVP 21,24€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BAU E3 Medi/quadern 9/Competències
Socio/a Abacus 9,02€
PVP 9,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E3 L&T Science/Activity
Socio/a Abacus 13,18€
PVP 13,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E3 TDL Natural/AB Pk
Socio/a Abacus 14,20€
PVP 15,03€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E3 TDL Natural/CB M2
Socio/a Abacus 10,67€
PVP 11,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aprenc amb projectes és una proposta per a Educació Primària d’Aprenentatge Basat en Projectes. Fa que l’alumne siga el protagonista del seu aprenentatge amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de persones competents, capaces, compromeses amb el seu entorn,crítiques i creatives. Les claus del projecte es basen en un aprenentatge cooperatiu, en la metodologia inclusiva, en el fet d’aprendre a pensar, en l’educació emocional, en les actituds i en els valors. Els projectes s’estructuren en tres Fases (motivació, comprensió, acció final). En cada Fase es plantegen uns objectius que es distribueixen en diferents Tasques i cada Tasca comprén diverses sessions de treball. Cada projecte consta de 30 sessions en què es plantegen dinàmiques per a ser desenvolupades de manera individual, en equip i en gran grup. Aquestes dinàmiques estanpreparades per a dur-les a terme alternativament en el quadern de l’alumne i en l’entorn digital. El seu potencial tecnològic permet que el mestre puga adaptarel projecte a la realitat de la seua aula’ pot afegir, ocultar o canviar l’ordre de les sessions o dels passos que les componen. Els projectes tenen un enfocament interdisciplinari i parteixen de la necessitat de buscar una resposta a un repte pròxim als interessos i a la realitat dels alumnes per a aconseguir més motivació i implicació.
Socio/a Abacus 20,06€
PVP 21,24€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC E3 Medi/Llibre/13
Socio/a Abacus 23,76€
PVP 25,16€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte Coneixement del medi natural, social i cultural Connecta 2.0 per al cicle mitjà proporciona als alumnes els coneixements i les eines per situar-seen l'entorn on viu, per aprendre a respectar-lo, a millorar-lo i a conviure-hi.Un projecte flexible, per aprendre a conviure i habitar el món, format per un llibre, un quadern d'investigació i activitats interactives, que s'adapta a les necessitats de les diversesrealitats escolars.
Socio/a Abacus 6,08€
PVP 6,43€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E3 TDL Natural/AB M1
Socio/a Abacus 5,95€
PVP 6,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ALGAR E3 Medio/Natura/Faro
Socio/a Abacus 29,62€
PVP 31,36€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E3 TDL Natural/AB M3
Socio/a Abacus 5,95€
PVP 6,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E3 TDL Natural+Social/AB PK/18
Socio/a Abacus 22,70€
PVP 24,03€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E3 L&T Science/SB Pack
Socio/a Abacus 34,94€
PVP 36,99€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aprenc amb projectes és una proposta per a Educació Primària d’Aprenentatge Basat en Projectes. Fa que l’alumne siga el protagonista del seu aprenentatge amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de persones competents, capaces, compromeses amb el seu entorn,crítiques i creatives. Les claus del projecte es basen en un aprenentatge cooperatiu, en la metodologia inclusiva, en el fet d’aprendre a pensar, en l’educació emocional, en les actituds i en els valors. Els projectes s’estructuren en tres Fases (motivació, comprensió, acció final). En cada Fase es plantegen uns objectius que es distribueixen en diferents Tasques i cada Tasca comprén diverses sessions de treball. Cada projecte consta de 30 sessions en què es plantegen dinàmiques per a ser desenvolupades de manera individual, en equip i en gran grup. Aquestes dinàmiques estanpreparades per a dur-les a terme alternativament en el quadern de l’alumne i en l’entorn digital. El seu potencial tecnològic permet que el mestre puga adaptarel projecte a la realitat de la seua aula’ pot afegir, ocultar o canviar l’ordre de les sessions o dels passos que les componen. Els projectes tenen un enfocament interdisciplinari i parteixen de la necessitat de buscar una resposta a un repte pròxim als interessos i a la realitat dels alumnes per a aconseguir més motivació i implicació.
Socio/a Abacus 20,06€
PVP 21,24€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aprenc amb projectes és una proposta per a Educació Primària d’Aprenentatge Basat en Projectes. Fa que l’alumne siga el protagonista del seu aprenentatge amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de persones competents, capaces, compromeses amb el seu entorn,crítiques i creatives. Les claus del projecte es basen en un aprenentatge cooperatiu, en la metodologia inclusiva, en el fet d’aprendre a pensar, en l’educació emocional, en les actituds i en els valors. Els projectes s’estructuren en tres Fases (motivació, comprensió, acció final). En cada Fase es plantegen uns objectius que es distribueixen en diferents Tasques i cada Tasca comprén diverses sessions de treball. Cada projecte consta de 30 sessions en què es plantegen dinàmiques per a ser desenvolupades de manera individual, en equip i en gran grup. Aquestes dinàmiques estanpreparades per a dur-les a terme alternativament en el quadern de l’alumne i en l’entorn digital. El seu potencial tecnològic permet que el mestre puga adaptarel projecte a la realitat de la seua aula’ pot afegir, ocultar o canviar l’ordre de les sessions o dels passos que les componen. Els projectes tenen un enfocament interdisciplinari i parteixen de la necessitat de buscar una resposta a un repte pròxim als interessos i a la realitat dels alumnes per a aconseguir més motivació i implicació.
Socio/a Abacus 20,06€
PVP 21,24€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix amb mestres, alumnes i famíliesels reptes de l'educació davant les noves situacionssocials.Les claus del projecte són:PROJECTE GLOBALSeqüencia els continguts de tots els cursos de l'etapad'Educació Primària establint ponts amb Educació Infantil i ESO.INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLESIntrodueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiplesal cicle inicial, i les tècniques de treball cooperatiu a cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat.COMPETÈNCIESOrienta cap a un aprenentatge eficaç preparant els alumnes per superar ambèxit les proves de competències al cicle mitjà i superior.INNOVACIÓAcompanya els mestres en la introduccióde metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i l'èxit educatiu. PROXIMITATOfereix nous recursos als mestres, situant la guia didàctica digital com a eix central de l'activitatdocent en diàleg constant entre el material imprès iels recursos de la web.COMPROMÍSS'implica decididament amb l'escola i les famílies en el compromís d'educar els ciutadans del futur.
Socio/a Abacus 14,45€
PVP 15,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CUP E3 Natural & Social Science/PB Pack
Socio/a Abacus 36,46€
PVP 38,61€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BAU E3 Medi/quadern 7/Competències
Socio/a Abacus 9,02€
PVP 9,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E3 TDL Natural/CB Pk
Socio/a Abacus 26,18€
PVP 27,72€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E3 TDL Natural+Social/CB PK/18
Socio/a Abacus 42,20€
PVP 44,69€
Has añadido la cantidad máxima disponible.