Libros de texto de Ética y valores de 3º de Primaria

Otras categorías
ANV E3 Valors socials i cívics/19
Socio/a Abacus 22,74€
PVP 24,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANE E3 Valores
Socio/a Abacus 22,74€
PVP 24,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANC E3 Valors socials i cívics/15
Socio/a Abacus 22,74€
PVP 24,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VV E3 Valores sociales/Zoom
Socio/a Abacus 13,94€
PVP 14,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEI E3 Valores/Duna
Socio/a Abacus 8,88€
PVP 9,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TG E3 Valors socials/Tram 2.0
Socio/a Abacus 14,96€
PVP 15,84€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANIB E3 Valors socials
Socio/a Abacus 22,44€
PVP 23,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANE E3 Valores sociales-cuad./En curso
Socio/a Abacus 7,86€
PVP 8,33€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR E3 Valors/14
Socio/a Abacus 22,44€
PVP 23,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANE E3 Mundo de emociones/15
Socio/a Abacus 18,49€
PVP 19,58€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP E3 Valors socials/15
Socio/a Abacus 23,04€
PVP 24,39€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E3 Valores/14
Socio/a Abacus 22,44€
PVP 23,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANE E3 Valores sociales/En curso
Socio/a Abacus 24,91€
PVP 26,37€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SMV E3 Valores/Saba
Socio/a Abacus 27,50€
PVP 29,11€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Des del moment en què es va concebre la idea iniciald’aquesta obra, els professionals de l’educació que han redactat el Si us plau han tingut presents els quatre fonaments essencials de l’educació descrits a l’Informe Delors. «L’educació amaga un tresor», l’educació emocional i l’aprenentatge significatiu per una educació en valors.A la llum d’aquestes tres referències, l’obra es proposa aquests objectius: - Educarper fer més fàcil la convivència. - Aprendre comportaments socials. - Optimitzar i positivar les relacions interpersonals. - Aprendre a ser feliç.- Facilitar al professorat la tasca d’educar en valors. - Afavorir el desenvolupament integral.- Prendre consciència que ens relacionem amb l’entorn i la societat. - Implicar la família en l’educació en valors La metodologia que caldrà dur a termes’ha estructurat en cinc blocs: 1. El mestre coma mediador: es descriu el paper i el posicionament que ha d’adoptar el mestre per arribar als objectius proposats. 2. La reflexió i “esperit crític”: es proposen dos dels punts més interessants d’aquest material. 3. La comunicació i el diàleg: apartat en què es parla dels punts fonamentals a l’hora de dur a la pràctica les activitats que es proposen. 4. Laglobalització: aspecte bàsic per entendre el nostre entorn, la nostra societat i el nostre món. 5. Lacreativitat: es presenta la creativitat com una fórmula per aconseguir solucions noves a problemes vells.Cada llibre de la col·lecció consta de vuit unitats.Cada unitat treballa un valor com a centre d’interèsi està pensada per desenvolupar-se en cinc sessions.En cada una de les unitats i al llarg dels sis cursosde l’Educació Primària es plantegen aquests objectius: - Conèixer el significat del valor i descobrir-lo en diferents àmbits de la vida quotidiana.- Adquirir bons hàbits de convivència. - Identificar emocions i sentiments i compartir vivènciesemocionals.
Socio/a Abacus 16,62€
PVP 17,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CLA E Por favor 3 06
Socio/a Abacus 16,62€
PVP 17,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC E3 Món d'emocions
Socio/a Abacus 12,54€
PVP 13,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANIB E3 Valores sociales y cívicos/18
Socio/a Abacus 22,74€
PVP 24,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDV E3 Valores sociales/14
Socio/a Abacus 26,44€
PVP 27,99€
Has añadido la cantidad máxima disponible.