Libros de texto de Conocimiento del medio de 5º de Primaria

Otras categorías
ANIB E5 Medi-quadern/15
Socio/a Abacus 9,18€
PVP 9,72€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix amb mestres, alumnes i famíliesels reptes de l'educació davant les noves situacionssocials.Les claus del projecte són:PROJECTE GLOBALSeqüencia els continguts de tots els cursos de l'etapad'Educació Primària establint ponts amb Educació Infantil i ESO.INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLESIntrodueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiplesal cicle inicial, i les tècniques de treball cooperatiu a cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat.COMPETÈNCIESOrienta cap a un aprenentatge eficaç preparant els alumnes per superar ambèxit les proves de competències al cicle mitjà i superior.INNOVACIÓAcompanya els mestres en la introduccióde metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i l'èxit educatiu. PROXIMITATOfereix nous recursos als mestres, situant la guia didàctica digital com a eix central de l'activitatdocent en diàleg constant entre el material imprès iels recursos de la web.COMPROMÍSS'implica decididament amb l'escola i les famílies en el compromís d'educar els ciutadans del futur.
Socio/a Abacus 37,44€
PVP 39,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TG E5 Medi/Tram 2.0
Socio/a Abacus 30,81€
PVP 32,63€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E5 TDL Social/CB Pk
Socio/a Abacus 26,18€
PVP 27,72€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E5 TDL Natural/CB M1
Socio/a Abacus 10,67€
PVP 11,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC E5 Medi/Dossier/14
Socio/a Abacus 23,04€
PVP 24,39€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E5 TDL Natural/AB Pk
Socio/a Abacus 14,20€
PVP 15,03€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC E5 Medi/17
Socio/a Abacus 37,02€
PVP 39,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BAU E5 Medi/Practica-aprèn/18
Socio/a Abacus 25,89€
PVP 27,25€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E5 L&T Science/SB Pack
Socio/a Abacus 34,94€
PVP 36,99€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aprenc amb projectes és una proposta per a Educació Primária d’Aprenentatge Basat en Projectes. Fa que l’alumne siga el protagonista del seu aprenentatge amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de persones competents, capaces, compromeses amb el seu entorn,crítiques i creatives. Les claus del projecte es basen en un aprenentatge cooperatiu, en la metodologia inclusiva, en el fet d’aprendre a pensar, en l’educació emocional, en les actituds i en els valors. Els projectes s’estructuren en tres Fases (motivació, comprensió, acció final). En cada Fase es plantegen uns objectius que es distribueixen en diferents Tasques i cada Tasca comprén diverses sessions de treball. Cada projecte consta de 30 sessions en què es plantegen dinámiques per a ser desenvolupades de manera individual, en equip i en gran grup. Aquestes dinámiques estanpreparades per a dur-les a terme alternativament en el quadern de l’alumne i en l’entorn digital. El seu potencial tecnològic permet que el mestre puga adaptarel projecte a la realitat de la seua aula’ pot afegir, ocultar o canviar l’ordre de les sessions o dels passos que les componen. Els projectes tenen un enfocament interdisciplinari i parteixen de la necessitat de buscar una resposta a un repte pròxim als interessos i a la realitat dels alumnes per a aconseguir més motivació i implicació. En el projecte Planeta SOStenible es treballen continguts de les árees de Ciènciessocials i de Ciències de la naturalesa que serveixend’eix vertebrador, i continguts de Matemátiques, de Llengua i de Plástica que es treballen d’una manera més instrumental. Com a repte, els alumnes han de fer una proposta d’estalvi energètic que faça més sostenible el seu entorn. Han de presentar el treball que faran en una fira al seu centre.
Socio/a Abacus 20,06€
PVP 21,24€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC E5 Medi/LLibre/14
Socio/a Abacus 24,14€
PVP 25,56€
Has añadido la cantidad máxima disponible.