Libros de texto de Primaria - Curso 2021-2022

Otras categorías
Cuaderno de actividades con contenido extra de refuerzo en inglés.
Socio/a Abacus 21,33€
PVP 22,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E3 Comprensión Lectora/Fichas
Socio/a Abacus 27,03€
PVP 28,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix amb mestres, alumnes i famíliesels reptes de l'educació davant les noves situacionssocials.Les claus del projecte són:PROJECTE GLOBALSeqüencia els continguts de tots els cursos de l'etapad'Educació Primària establint ponts amb Educació Infantil i ESO.INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLESIntrodueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiplesal cicle inicial, i les tècniques de treball cooperatiu a cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat.COMPETÈNCIESOrienta cap a un aprenentatge eficaç preparant els alumnes per superar ambèxit les proves de competències al cicle mitjà i superior.INNOVACIÓAcompanya els mestres en la introduccióde metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i l'èxit educatiu. PROXIMITATOfereix nous recursos als mestres, situant la guia didàctica digital com a eix central de l'activitatdocent en diàleg constant entre el material imprès iels recursos de la web.COMPROMÍSS'implica decididament amb l'escola i les famílies en el compromís d'educar els ciutadans del futur.
Socio/a Abacus 54,72€
PVP 57,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Los cuadernos LECTOR son una ayuda específica para mejorar la capacidad lectora de los aprendices de lector, que se basan en el principio: A leer se aprende leyendo. Están pensados para que el alumno/a trabaje individualmente y, por implicarlo en su proceso lector. En todos los cuadernos hay dos autocontroles donde el alumno/a comprueba su avance. Los objetivo son:- Ampliación del campo visual. - Gimnasia de ojos. - Rapidez. - Comprensión.- Anticipación.- Diversión.
Socio/a Abacus 0,95€
PVP 1,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llibre curricular multiformat fungible que planteja 27 itineraris basats en reptes setmanals sorgits a partir de situacions quotidianes i reals i amb els qualsels alumnes es formaran per assolir les competènciesbàsiques de l àmbit lingüístic. El projecte inclou un banc d'idees i de recursos en diferents suports .
Socio/a Abacus 27,84€
PVP 29,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC E3 Matemàtiques/Dossier/Connexions
Socio/a Abacus 27,08€
PVP 28,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BRUC E2 Cloe/Competència lingüística
Socio/a Abacus 17,05€
PVP 17,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP E5 Great Explorers/AB
Socio/a Abacus 26,36€
PVP 27,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E2 Naturales/15
Socio/a Abacus 30,83€
PVP 32,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MCM E3 New Tiger 3/PB Bk Pack
Socio/a Abacus 29,26€
PVP 30,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC E6 Matemàtiques/Practicamat
Socio/a Abacus 20,28€
PVP 21,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 5,89€
PVP 6,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.