Libros de texto de ESO - Curso 2021-2022

Otras categorías
FARÉ 2N ESO Repassa el que has après iprepara't per al nou curs de 2n! En aquest quadern trobaràs activitats que posaran a prova les teves competències i destreses en les diferents matèries que has treballat al llarg del curs: Llengua catalana, Lengua castellana, Anglès, Matemàtiques, Ciències de la naturalesa i Ciències socials, més un taller de jocs iun altre d'entreteniments, que et donaran les pistesper resoldre el joc amagat, amb el qual pots guanyarun premi a l'esforç, l'habilitat i l'enginy! Ah, i al final del quadern trobaràs un solucionari per podercomprovar les teves respostes! Més informació sobreel joc amagat a: www.castellnouedicions.com -Materia: QUADERN D'ESTIU-VACANCES - Curs: ESO 1 - Edat: 12 a 13 anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 12,25€
PVP 12,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 11,54€
PVP 12,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
HOLIDAY ENGLISH 3 ESO CAT 3ED REV Quaderns d'estiu - vacances - Matèria: QUADERN D'ESTIU-VACANCES - Curs: ESO 3 - Edat: 14 a 15anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 16,05€
PVP 16,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VV S2 Geografia e Historia(2)/GH
Socio/a Abacus 42,09€
PVP 44,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Los cuadernos de la colección Objetivo aprobar Física y Química ESO pretenden reforzar y afianzar los contenidos y estándares esenciales del área en cada curso. Sirven para: 聲 Repasar los contenidos aprendidos a lo largo del curso. 聲 Trabajar sobre los es
Socio/a Abacus 13,77€
PVP 14,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
14,50€ Socio/a Abacus 7,25€
15,95€ PVP 7,97€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cuadernos de refuerzo de lengua castellana para la ESO. Se centran en la ortografía, la gramática y el léxico para poder utilizar la lengua correctamente y conprecisión. Cada cuaderno contiene un sinfín de actividades que permiten a los alumnos mejorar su expresión escrita y su competencia lingüística.
Socio/a Abacus 14,15€
PVP 14,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Unidad complementaria proyecto Khronos
Socio/a Abacus 2,94€
PVP 3,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Quadern complementari de Matemàtiques pensat per consolidar i repassar els continguts treballats durant el curs i per encarar els continguts de matemàtiques del curs següent amb una bona base. Comprèn una variada tipologia de problemes i activitats que tr
Socio/a Abacus 13,06€
PVP 13,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
HOLIDAY ENGLISH 4 ESO CAT 3ED REV Quaderns d'estiu - vacances - Matèria: QUADERN D'ESTIU-VACANCES - Curs: ESO 4 - Edat: 15 a 16anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 16,05€
PVP 16,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Els quaderns de reforτ No faig faltes! estan pensatsper a l'αrea de Llengua catalana i literatura de l'ESO. Se centren en l'ortografia, la gramαtica i el lΦxic, continguts fonamentals per dominar aquesta αrea inecessaris per fer servir la llengua amb correcci≤ iprecisi≤. Inclouen el solucionari.
Socio/a Abacus 14,15€
PVP 14,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 13,77€
PVP 14,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.