Llibres de text de S1 de 1r d'ESO

¿Tus hijos e hijas comienzan la Secundaria? ¡Están a punto de dar un salto muy importante en su vida académica! Y en Abacus tenemos lo más importante que van a necesitar en su día a día. ¡Claro, los libros de 1º de ESO! Descubre nuestro catálogo completo de libros de texto de 1º de ESO y cómpralos al mejor precio en nuestra tienda online.

Otras categorías
Almadraba publica una colección de 4 cuadernos de Competencia lingüística, uno para cada curso de la ESO,con la voluntad de proporcionar a profesores y alumnos unas nuevas herramientas para trabajar las diferentes habilidades lingüísticas, en línea con la prueba del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo que deberán realizar en 4º curso. · 12 pruebas encada cuaderno. · Textos literarios y textos no literarios de tipología diversa. · Diferentes tipos de preguntas: cerradas y abiertas, globales, inferidas yde extrapolación, de comprensión, gramática y léxico.¡UNA FORMA SEGURA DE OBTENER UN BUEN RESULTADO EN LENGUA!
Socio/a Abacus 15,10€
PVP 15,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S1 Geografia i història/GiH
Socio/a Abacus 37,66€
PVP 39,87€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEI S1 Castellano/Ortografía
Socio/a Abacus 12,25€
PVP 12,89€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MÚSICA 1 ESO L’alumnat disposa dels recursos següents:Àudios i vídeos d’exemplificació de continguts i com a base d’activitats fonamentades en l’escolta. Pistes d’acompanyament en àudio. Vídeos de re
Socio/a Abacus 36,98€
PVP 39,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CARPETA VISUAL I PLÀSTICA 1 ESO L'alumnat disposa dels següents recursos: Vídeos d'artistes amb informació sobre la seva obra. Vídeos amb el desenvolupament audiovisual de les competències exposades. Vídeos de tècniques graficoplàstiques. Vídeos tutorials de traçats geomètrics. Enllaços a museus. Enllaços a Google Maps per contextualitzar de manera global la producció artística. - Materia:VISUAL I PLÀSTICA - Curs: ESO 1 - Edat: 12 a13 anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 29,92€
PVP 31,68€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Lengua castellana y literatura 1 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada:a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió oralsi escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socio/a Abacus 34,68€
PVP 36,72€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscon- tinguts de tots els cursos establint ponts desd'Infantil fins a l'ESO.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint uncontacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïmproposa que l'alumne sigui l'eix principal del procésd'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de refl exionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitatmés propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible queenfoca l'aprenentatge de la manera més convenient encada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint alprofessor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les sevesnecessitats.
Socio/a Abacus 40,42€
PVP 42,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP S1 Matemàtiques/Resol/15
Socio/a Abacus 41,65€
PVP 44,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAC S1 Biologia i geologia/15
Socio/a Abacus 32,77€
PVP 34,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llengua catalana i literatura 1 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada: a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió oralsi escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socio/a Abacus 34,68€
PVP 36,72€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDBC S1 Religió/15
Socio/a Abacus 31,92€
PVP 33,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
DP S1 Lengua-cuaderno/Punto Asterisco
Socio/a Abacus 32,51€
PVP 34,43€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 37,66€
PVP 39,87€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 42,29€
PVP 44,78€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
DP S1 Lengua-caja/Punto Asterisco
Socio/a Abacus 11,90€
PVP 12,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BIOLOGÍA I GEOLOGÍA 1 ESO L’alumnat disposa dels recursos següents:Vídeos de continguts:documentals, notícies i pel·lícules relacionats amb el contingut de la matèria.Fotografies i il·lustracions científiquespe
Socio/a Abacus 32,77€
PVP 34,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
LLENGUA I LITERATURA CATALANA COMUNICA 1 ESO 0 - Matèria: Llengua catalana - Curs: ESO 1 - Edat: 12 a 13 anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 41,65€
PVP 44,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAC S1C Música I/15
Socio/a Abacus 36,98€
PVP 39,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VV S1 Geography & History(2)/G&H
Socio/a Abacus 42,54€
PVP 45,05€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MATEMÀTIQUES 1 ESO L’alumnat disposa dels recursos següents:Vídeos «Professor/aa casa»: vídeos tutorials en què els autors del llibre ofereixen explicacions i resolen exercicis, a manera de classe particular. Vídeo
Socio/a Abacus 37,78€
PVP 40,01€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC S1 Tecnologia/19
Socio/a Abacus 38,93€
PVP 41,22€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDBC S1 Biologia geologia/15
Socio/a Abacus 40,80€
PVP 43,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 26,27€
PVP 27,81€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 18,66€
PVP 19,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Compra libros de 1º de ESO online

En esta sección tenemos los mejores libros de 1º de ESO. En nuestra amplia y variada selección encontrarás libros de lengua y literatura (castellano y catalán), matemáticas, geografía e historia, biología y geología, lengua extranjera (francés e inglés), dibujo artístico, tecnología, religión y música, entre muchas otras asignaturas.

Además de libros de texto de 1º ESO, disponemos de cuadernos de refuerzo escolar, de verano (vacaciones) y de competencias lingüísticas y matemáticas, entre otras áreas. Éstos incluyen actividades y ejercicios para que los alumnos trabajen y mejoren, por ejemplo, la gramática, la ortografía, la comprensión lectora, las operaciones de cálculo y mucho más.

En Abacus nos importan las necesidades de tus hijos e hijas, por eso, también te ofrecemos una gama especial de cuadernillos de repaso con los que podrán afrontar mejor los exámenes de recuperación y el nuevo desafío escolar que se les avecina.