Libros de texto de Catalán de 4º de ESO

Otras categorías
LLENGUA I LITERATURA CATALANA COMUNICA 4 ESO 0 - Matèria: Llengua catalana - Curs: ESO 4 - Edat: 15 a 16 anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 39,20€
PVP 39,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC S4 Català/llibre+Doc.web/18
Socio/a Abacus 37,96€
PVP 37,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP S4 Català-Avança/16
Socio/a Abacus 24,96€
PVP 24,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAC S4 Català/18
Socio/a Abacus 36,28€
PVP 36,28€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANIB S4 Llengua/Comunica/16
Socio/a Abacus 38,20€
PVP 38,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BAU S4 Català/Somlink
Socio/a Abacus 36,88€
PVP 36,88€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llengua catalana i literatura 4 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada: a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió oralsi escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socio/a Abacus 32,64€
PVP 32,64€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S4 Català/LLiL
Socio/a Abacus 35,28€
PVP 35,28€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVIB S4 Llengua(3)/LLIL
Socio/a Abacus 35,28€
PVP 35,28€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC S4 Català/16
Socio/a Abacus 36,20€
PVP 36,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANIB S4 Llengua catalana i literatura/16
Socio/a Abacus 36,64€
PVP 36,64€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
LLENGUA ESO 4 - Matèria: Llengua catalana - Curs: ESO 4 - Edat: 15 a 16 anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 38,40€
PVP 38,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.