Libros de texto de Ética y valores de 4º de ESO

Otras categorías
Cultura i valors ètics 4 ESO (projecte Atòmium) és un llibre que presenta els continguts curriculars organitzats en 30 sessions de treball, aproximadament una per cada setmana del curs escolar. Els continguts s'estructuren en tres dimensions: la personal (enquè s'ajuda els alumnes a actuar amb autonomia en lapresa de decisions i a ser responsables dels propisactes), la interpersonal (en què es fomenta el diàleg) i la sociocultural (en la qual els alumnes aprenena comprendre i a valorar el nostre món, i a analitzarcríticament l'entorn).
Socio/a Abacus 16,24€
PVP 16,24€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
DIALOGO S4 Valors étics
Socio/a Abacus 17,32€
PVP 17,32€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VV S4 Valores éticos/VAL
Socio/a Abacus 18,28€
PVP 18,28€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VV S4 Ethical Values/EV
Socio/a Abacus 21,80€
PVP 21,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SME S4 Valores éticos/Savia/16
Socio/a Abacus 26,48€
PVP 26,48€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANIBV S4 Valores éticos/16
Socio/a Abacus 28,80€
PVP 28,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR S4 Valors ètics/Participa/16
Socio/a Abacus 22,96€
PVP 22,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN S4 Valores éticos/Participa/16
Socio/a Abacus 22,96€
PVP 22,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVV S2 Valors ètics/VLR
Socio/a Abacus 18,28€
PVP 18,28€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S4 Valors ètics+Annex/VLR/17
Socio/a Abacus 18,28€
PVP 18,28€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVIB S4 Valors ètics/VLR
Socio/a Abacus 18,28€
PVP 18,28€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
DIALOGO S4 Ética cívica
Socio/a Abacus 21,16€
PVP 21,16€
Has añadido la cantidad máxima disponible.