Libros de texto de Plástica y visual de 4º de ESO

Otras categorías
A specific volume focused on Visual Arts contents which covers the main key concepts needed for SecondaryEducation.Accompanied by images drawn from  the realworld and presented in context in order to  motivatestudents and help them achieve meaningful learning.The text is supported by a wealth of illustrations andmaps that encourage students to learn through observation. These images are carefully crafted and selectedto enhance students' understanding of the content
Socio/a Abacus 33,56€
PVP 33,56€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 28,16€
PVP 28,16€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Educació visual i plàstica 4 ESO (projecte Atòmium) és un llibre que treballa el llenguatge visual,la comunicació visual i la geometria. Els continguts, organitzats en blocs i sis unitats didàctiques,es presenten de manera que permeten als alumnes aprendrea observar, analitzar, interpretar, reflexionar i crear. La informació visual, les fotografies, les il·lustracions, els esquemes, etc., aporten claredat a l'exposició i ajuden al treball i la consolidació de lescompetències bàsiques.
Socio/a Abacus 25,20€
PVP 25,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 28,16€
PVP 28,16€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAC S4 Plàstica/Croma
Socio/a Abacus 28,28€
PVP 28,28€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 27,16€
PVP 27,16€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGHC S4 Plàstica/Mosaic C/16
Socio/a Abacus 31,96€
PVP 31,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAE S4 Plástica/Croma
Socio/a Abacus 28,28€
PVP 28,28€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 28,16€
PVP 28,16€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANIBV S4 Plástica/16
Socio/a Abacus 19,80€
PVP 19,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANIBV S4 Plástica-cuaderno
Socio/a Abacus 29,68€
PVP 29,68€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP S4 Plàstica-quadern/16
Socio/a Abacus 27,00€
PVP 27,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.