Libros de texto de ESO - Curso 2021-2022

En Abacus contamos con los libros de ESO más solicitados por los profesores, institutos y centros educativos. De texto, de vacaciones, de refuerzo, de recuperación y muchos más. Descubre nuestro amplio catálogo, busca y encuentra los que necesiten tus hijos e hijas y cómpralos al mejor precio en nuestra tienda online.

Otras categorías
MGHC S2 Tecnologia-QMAC/16
Socio/a Abacus 20,06€
PVP 21,24€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llengua catalana i literatura 3 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada: a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió oralsi escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socio/a Abacus 34,68€
PVP 36,72€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 37,66€
PVP 39,87€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAC S3 Català/18
Socio/a Abacus 38,55€
PVP 40,81€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S2 Geografia i història/GiH
Socio/a Abacus 37,66€
PVP 39,87€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VV S3 Geografia e historia(2)/GH
Socio/a Abacus 39,44€
PVP 41,76€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGHC S1 Plàstica-QMAC/15
Socio/a Abacus 16,07€
PVP 17,01€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP S4 Matemàtiques/Resol/16
Socio/a Abacus 41,65€
PVP 44,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu:GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els continguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a Batxillerat.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïmproposa que l'alumne sigui l'eix principal del procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió siguiel motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de reflexionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitatmés propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible queenfoca l'aprenentatge de la manera més convenient encada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint alprofessor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les sevesnecessitats.
Socio/a Abacus 39,14€
PVP 41,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 38,55€
PVP 40,81€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Lengua castellana y literatura 2 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada:a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió oralsi escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socio/a Abacus 34,68€
PVP 36,72€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscon- tinguts de tots els cursos establint ponts desd'Infantil fins a l'ESO.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint uncontacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïmproposa que l'alumne sigui l'eix principal del procésd'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de refl exionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitatmés propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible queenfoca l'aprenentatge de la manera més convenient encada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint alprofessor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les sevesnecessitats.
Socio/a Abacus 40,42€
PVP 42,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEI S1 Castellano/Ortografía
Socio/a Abacus 12,25€
PVP 12,89€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llengua catalana i literatura 2 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada: a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió oralsi escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socio/a Abacus 34,68€
PVP 36,72€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAC S1 Biologia i geologia/15
Socio/a Abacus 32,77€
PVP 34,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S4 Física i química+Sep/FiQ/17
Socio/a Abacus 37,49€
PVP 39,69€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llengua catalana i literatura 1 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada: a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió oralsi escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socio/a Abacus 34,68€
PVP 36,72€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Lengua castellana y literatura 1 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada:a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió oralsi escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socio/a Abacus 34,68€
PVP 36,72€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MÚSICA 1 ESO L’alumnat disposa dels recursos següents:Àudios i vídeos d’exemplificació de continguts i com a base d’activitats fonamentades en l’escolta. Pistes d’acompanyament en àudio. Vídeos de re
Socio/a Abacus 36,98€
PVP 39,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEI S2 Castellano/Ortografía
Socio/a Abacus 12,25€
PVP 12,89€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN S4 Castellano/Abierto/16
Socio/a Abacus 41,65€
PVP 44,10€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 30,22€
PVP 32,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
RELIGIÓ CATÒLICA 1 ESO L'alumne disposa dels següents recursos: Breus documentals sobre els principals continguts que es tracten en les unitats. Textos i vídeos amb testimonis de fe i superació de perso
Socio/a Abacus 29,50€
PVP 31,23€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC S3 Tecnologia/20
Socio/a Abacus 38,93€
PVP 41,22€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Compra libros de educación secundaria (ESO) online

En esta sección encontrarás una amplia y variada selección de libros para los cursos de ESO (1º, 2º, 3º y 4º) y de todas las asignaturas de estudio: matemáticas, inglés, lengua y literatura, lengua catalana, geografía e historia, física y química, biología y geología, plástica, dibujo artístico, religión católica, etc.

Adicionalmente a los libros de texto de educación secundaria obligatoria, disponemos de las lecturas indispensables de la ESO, como Oliver Twist, entre otras, así como cuadernos de verano.

Estos últimos son ideales para que los alumnos, no solo refuercen y consoliden sus conocimientos adquiridos durante el curso, sino también mejoren su comprensión lectora, su ortografía y gramática, su capacidad de cálculo y de resolución de problemas matemáticos y mucho más. ¡Y tenemos más!, como una gran gama de cuadernillos de repaso perfectos para estudiar de cara a los exámenes de recuperación y también para prepararse para el siguiente curso escolar.